Отзиви за книгата "Интернет програмиране с Java"

Написана от програмист с дългогодишен опит и уважаван преподавател по съвременни софтуерни технологии, тази книга е ценно ръководство за всички, които искат да навлязат в света на програмирането за Интернет.

Въпреки, че е ориентирана към Java разработчици, книгата учи на основни концепции, независими от езика за програмиране – многонишково програмиране, синхронизация, класически синхронизационни проблеми, устройство и организация на Интернет, принципи на комуникацията по протоколи TCP/IP, принципи на Web-програмирането, технологии за динамично генериране на Web-съдържание, протоколи и стандарти.

Авторът се е спрял на езика Java не само заради леснотата, с която се използва, голямата му популярност и широкото му разпространение, но и заради силно развитите му средства за разработка на Интернет-ориентирани приложения.

За да навлезете в Интернет-ориентираното програмиране с Java не е необходимо да сте програмирали на този език. Достатъчно е да имате начални знания по обектно-ориентирано програмиране и да познавате синтаксиса на Java. Всичко останало, което ви трябва, ще го научите от книгата. Ще се запознаете с принципите на сокет-базираната комуникация, с технологията на Java аплетите и със средствата на Java платформата за Web-програмиране – Java сървлети, JSP страници и Web-приложения.

Учебният материал от книгата вече няколко години се използва успешно в курса „Интернет програмиране с Java” в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, където авторът заедно със свои колеги е водил лекции по него на повече от 700 студента.

Информацията е поднесена в изключително разбираем стил и с изтъкнато майсторство – последователно, структурирано, изчерпателно и с много, много примери. Всяко нещо е илюстрирано с подходящ, внимателно подбран пример – най-ценното в една книга за програмиране.

 

доц. д-р Божидар Сендов

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Светлин е опитен програмист, многократно доказан специалист по съвременни софтуерни технологии, талантлив лектор. Неговите курсове в Софийски Университет са сред най-високо ценените, най-полезните и най-посещаваните. Със своите лекции и презентации по научни и технически конференции и семинари той неведнъж е събирал аплодисментите на начинаещи и професионални софтуерни разработчици.

В духа на своята творческа натура и нестихващ академичен идеализъм през 2002 Светлин, заедно със свои колеги, разработи курса „Интернет програмиране с Java”. По време на обучението на студентите от Факултета по математика и информатика на Софийски университет, които избраха да слушат този курс, Светлин и колегите му създадоха лекции по Интернет програмиране с Java, които по-късно станаха основа на серия от статии в списание “PC Magazine/Bulgaria”. В последствие, с много труд и усилия тези учебни материали достигнаха един завършен академичен вид и станаха основа на настоящия учебник.

Книгата „Интернет програмиране с Java” е едно отлично въведение в най-важните аспекти на програмирането с Java за Интернет. В нея се обръща внимание на проблемите на многонишковото програмиране и синхронизацията, разработката на Java приложения, които комуникират по протоколите TCP/IP, създаването на Java аплети, комуникацията между аплет и сървър, разработката на Web-приложения с технологиите Java Servlets и Java Server Pages (JSP) и изпълнението им на сървъра за Web-приложения Tomcat.

Настоящата книга е официален учебник за дисциплината „Интернет програмиране с Java”, преподавана от Светлин Наков и ръководения от него екип в Софийски Университет „Св. Климент Охридски” през 2004 г.

 

доц. д-р Магдалина Тодорова

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”