Delphi 5 – с поглед към Web

 

 

Продуктът DELPHI e едно от най-популярните средства за бърза разработка на приложения под Windows. Поради своята изключителна леснота за използване, добра надеждност и големи възможности, не случайно DELPHI се е превърнало в любимото средство за разработка на много програмисти. Продуктът е подходящ както за създаване на малки и прости програмки, така и за разработване на големи и сложни програмни продукти. Той има прекрасни възможности за разработка на клиент-сървър и INTERNET ориентирани приложения, а също и сериозна поддръжката на бази от данни, което го прави мощна съвременна система за разработка на приложения. Все пак най-голямото предимство на продукта си остава ненадминатата леснота и удобство за работа. Архитектурата на DELPHI се базира на обектната технология - основава се на модули от визуални класове, наречени компоненти и стандартната библиотека VCL (Visual Component Library). Компонентите са основната градивна единица на всяко приложение. Потребителите имат възможност да използват не само стандартните за продукта компоненти, но и други, предлагани от трети разработчици. И понеже в INTERNET могат да се намерят компоненти за почти всичко, това прави средата за разработка DELPHI с на практика неограничени възможности.

На скоро производителят Inprise (Borland International) представи официално новата версия на продукта - DELPHI 5. Основното, на което са наблегнали от Inprise в новото DELPHI са WEB възможностите. Според специалисти DELPHI 5 е идеалният продукт за бърза разработка на WEB и Windows приложения. Той е солиден избор за WEB-сайтове, които искат да спестят верме и пари за разработка. Използвайки средствата на вградения пакет от инструменти InternetExpress, могат да се създават клиент-сървър приложения работещи през интернет и интранет, сайтове за електронна търговия, дистрибутирани HTML приложения и още много други. Разбира се, направени са и много подобрения на инструментите за разработка, програмната среда, дебугера и палитрата с компонентите.

Новата версия на DELPHI предлага новости в три основни направления: инструменти за разработка, бази от данни и интернет програмиране.

DELPHI 5 включва истински 32-битов компилатор с оптимизатор на кода. Поддържа основните технологии за разработка на приложения под Win32 като осигурява пълен достъп до ActiveX, Multi-threading, OLE, OLEDB, COM, DCOM, ISAPI, NSAPI, MAPI, DirectX. Има много добре интегрирани редактор, дебъгер и помощна система. Поддържа клиентски настойки на средата, настройка на клавишите, Unicode, инструменти за навигиране из модулите, приложението и компонентите, примерни приложения, помагащи при самообучението, Wizzard за конзолни приложения, Data Module Designer за улесняване на интерграцията на данните, различни Wizard-и за ускоряване на процеса на работа, списъци от неща за свършване (to do lists) и още много други. Вграденият редакторът има изключително много дребни помощни средства и инструменти, които помагат при процеса на писане на кода. Пълната версия DELPHI 5 Enterprise съдържа над 200 готови компоненти със сорс код. Дебъгерът е много силно развит. Позволява дебъгване на няколко процеса едновременно, дебъгване на DLL-и, има Debug Inspector за наблюдаване на качествата на обекта, който се дебъгва, възможности за наблюдаване на променливи, компоненти, регистрите на процесора, на копроцесора, поддръжка на MMX, развити инструменти за дебъгване с точки на прекъсване (breakpoints) и много, много други възможности. Компонентите от VCL са силно развити и подобрени, поддържат всички Windows контроли, включително и новите за Windows 98. DELPHI 5 осигурява пълна поддръжка на наложените от Microsoft технологии - COM, OLE и ActiveX. Поддържа се средство за колективна разработка на приложения – TeamSource, което осигурява надеждна паралелна работа в екип. Пакетът съдържа InstallShield Express за създаване на професионални инсталационни програми, компилатор за Help системи, инструмент за работа с ресурси и т.н. Предвидени са специални възможности за многоезична поддръжка на разработваните приложения. Инструментът “Translation Suite” премества стринговите ресурси в отделен DLL и позволява лесно те да бъдат променени за други езици.

Откъм поддръжката на бази данни DELPHI 5 се характеризира със следните възможности: Отворена архитектура, подобрен Borland Database Engine за достъп до всякакви бази от данни и таблици, директна поддръжка и използване в приложенията на Access, FoxPro, Paradox и dBASE бази от данни, възможност за използване на други системи за управление на бази от данни (СУБД) чрез технологията ODBC. DELPHI 5 има Naitive SQL Links драйвери за бърз достъп до InterBase, Oracle, Sybase, Informix, MS SQL Server и DB2 релационни бази от данни. Поддържат се много развити компоненти за достъп и управление на данни, които правят разработването на сложни приложения с релационни бази от данни съвсем лесна работа. Поддържат се езикът SQL и транзакционният модел за манумулация на данните, които е неизбежна част от всяко професионално приложение за работа с бази данни. Специално внимание е обърнато и на достъпа до водещи сървъри за управление на релационни бази от данни – Oracle 8 Server, Borland InterBase Server и MS SQL Server, като за тях са предвидени специални компоненти и допълнителни разширения. DELPHI 5 поддържа и инструменти за създаване на доклади (reports), и компоненти за създаване на диаграми (charts).

ИНТЕРНЕТ поддържката в новата версия на DELPHI позволява лесно създаване на различни ИНТЕРНЕТ ориентирани приложения – сървърни и клиентски. Поддържат се компоненти за достъп до браузър (Internet Explorer), за използване на клиентски и сървърни сокети, има поддръжка на протоколите HTTP, FTP, POP3, SMTP, NNTP и др. Поддържа се JPEG, фрактална графика, разработка на обекти за ASP (Microsoft Active Server Pages)  и др. DELPHI 5 има компоненти за поддръжка на web-server и разработка на CGI, WinCGI, Netscape NSAPI и Microsoft ISAPI ориентирани приложения. Поддържа се HTML 4.0. Комплектът инструменти Internet Express поддържа MIDAS, XML и Dynamic HTML. Тези технологии доставят данните от сървърното приложение, написано на DELPHI 5 до web-браузъра на клиента. Internet Express архитектурата позволява на MS Internet Explorer и Netscape Navigator да взаимодействат с MIDAS Application сървъра на Inprise и с бази от данни от web-страница използвайки JavaScript. На приложенията се позволява да ползват индустриални стандарти като CORBA, COM и MTS. Новото DELPHI има разширена поддръжка на COBRA, която позволява едновременна употреба на COM и COBRA обекти, мултиплатформено отдалечено дебъгване и др.

Като автор на настоящата статия не мога да си спестя личните коментари по продукта. DELPHI 5 е изключително бавна и тромава в сравнение с предишните версии. По бавнина на компилиране и работа на средата може да се сравнява единствено с Java средите за разработка. Проблем има и с компонентите и компилираните модули, които не са съвместими с предишните версии, което означава, че можете да използвате стари компоненти само ако са във въд на сорс код. Все пак като забравим за тези малки проблеми, DELPHI 5 наистина е много добра среда за разработка, най-удобната, с която някога съм работил. Препоръчвам я на всеки, който се занимава с разработката на софтуер под Windows.

Трябва да се отбележи, че с мощтта, гъвкавостта, лесната и бърза разработка на приложения и най-вече с удобството си на работа DELPHI 5 надминава всичките си конкурентни продукти, включително Visual Basic 6.0 и Clarion 5. DELPHI 5 в много отношения е достоен съперник и на Visual C++, а в някои от тях значително го превъзхожда. Цената на продукта е около $2 500. Официалният сайт на DELHI 5 е на адрес http://www.borland.com/delphi/. Представител на Inprise за България е фирма “Интерпрограма”.