Интернет програмиране с Java

Автор: Светлин Наков

Издателство: Faber, 2004

ISBN: 954-775-305-3

Страници: 233

Лиценз: свободен

Официален спонсор:

BASD - logo

Партньори:

Software University (SoftUni)

Интернет програмиране с Java

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Изтеглете безплатната книга на Светлин Наков "Въведение в програмирането с Java", известна още като книгата на Наков, Наков книга, книга Наков, Светлин Наков книга, Наков Java, Java Наков, Intro Java book, Наков програмиране, книга Java, Java книга, учебник по Java, учебник по програмиране, книгата за програмиране, Национална академия по разработка на софтуер - книга, книга за структури от данни и книга за алгоритми. Java курс за начинаещи - курс Java. Download the Free Book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov (introjavabook). Learn the fundamentals of computer programming, data structures and algorithms with Java. Become a software engineer. Start with the right book! The book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov is well known in Bulgaria as Java book, Intro Java book, IntroJava book, introjavabook, Nakov book, book Nakov, Java Nakov, Introduction to Computer Science Using Java, Java Programming Language - Introduction, Java course, Nakov Java and Nakov Java book.

Съдържание:

    Разгледайте съдържанието на книгата.

Прочетете книгата on-line:

    HTML файл (2,37 MB)

Изтеглете електронния вариант на книгата:

    DOC файл (2,72 MB)     PDF файл (2,94 MB)

Сорс кодът от примерите:

    Разгледайте сорс кода на примерите от книгата.

    Издърпайте пълния сорс код на примерите от книгата - ZIP файл (82 KB).

Отзиви:

    Прочетете отзивите от научните редактори.

Дискусионен форум:

    Чувствайте се свободни да задавате вашите въпроси, свързани с книгата, във форума.

Книгата се използва като учебник в курса:

    Интернет програмиране с Java, зимен семестър, 2003-2004, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, аудитория от 350 студента.

Разпространение:

    Книгата се разпространява свободно в електронен вид.

© 2004 by Svetlin Nakov