Програмиране за платформа .NET
(изборен курс към ФМИ, СУ, летен семестър, 2002/2003 г.)

Съобщения:

 • Програмиране на C# и .NET Framework можете да учите в Софтуерния университет (СофтУни).
 • Нов курс по програмиране за .NET Framework ще се провежда през зимния семестър на 2004/2005. Повече информация има на сайта на курса.
 • Microsoft обявява конкурс по програмиране Imagine Cup 2004, свързано с техните софтуерни технологии. За повече информация прочетете официалното обявление.
 • Студенти:

       Студенти и оценки

  Курсови проекти:

  Условия на проектите:
  Условия на курсовите проекти (html file)
  Условия на курсовите проекти (doc file)
  Решения на курсовите проекти, предадени от студентите за учебна година 2002/2003:
  1. Chat
  2. Bug Tracking System
  3. Tick Tac Toe
  4. Dating Site
  5. Greeting Cards
  6. Photo Album
  7. CD Organizer
  8. Puzzle
  9. Poll System
  10. Warez Server
  11. Web Organizer
  12. Forum
  Решенията са компресирани с WinRAR 3.0.

  Учебна програма:

       кратък вариант (html file)    кратък вариант (doc file)
       подробен вариант (html file)    подробен вариант (doc file)

  Преподавателски екип:

       Светлин Наков -
       Стоян Йорданов -
       Георги Иванов -
       Николай Недялков -

  Учебни занятия:

       вторник: 19-21, зала 325 на ФМИ
       сряда: 19-21, зала 325 на ФМИ

  Лекции:
  1. Основни концепции в .NET
  1.1. Какво представлява .NET платформата
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 1 [download]
  1.2. Архитектура на .NET Framework
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 1 [download]
  1.3. Common Language Runtime (CLR)
  - CLR, Асемблита, Типове, CTS (Common Type System) doc file
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 2 [download]
  1.4. Създаване и инсталиране на .NET компоненти
  - CLR, Асемблита, Типове, CTS (Common Type System) doc file
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 2 [download]
  1.5. Накратко за основната библиотека Framework Class Library (FCL) -
             I/O, Collections, Regular Expressions, Internet Classes, Data Access, Reflection
  - Programming Microsoft .NET, глава 3 [download]
  1.6. Типове данни
  1.6.1. Основни типове данни; Common Type System (CTS)
  - CLR, Асемблита, Типове, CTS (Common Type System) doc file
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 2 [download]
  1.6.2. Работа с типове
  - CLR, Асемблита, Типове, CTS (Common Type System) doc file
  - .NET Framework Essentials, 2nd edition, глава 2 [download]
  1.6.3. Низове, масиви и колекции
  - CLR, Асемблита, Типове, CTS (Common Type System) doc file
  - Programming C#, 2nd Edition, глави 9 и 10 [download]
  1.6.4. Интерфейси
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 8 [download]
  1.6.5. Делегати и събития
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 12 [download]
  - Примери, демостриращи работата с делегати и събития (сорс код на C#) zip file
  1.7. Управление на паметта и ресурсите. Финализация
  - Автоматично управление на паметта и ресурсите. Финализация doc file
  1.8. Изключения - управление на грешки и непредвидени ситуации
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 11 [download]
  1.9. Потоци и файлове
  - Потоци, двоични потоци, тесктови потоци, файлове (вариант 1) doc file
  - Потоци, двоични потоци, тесктови потоци, файлове (вариант 2) doc file
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 21 [download]
  1.10. Сериализация на данни
  - Сериализация и десериализация doc file
  1.11. Средства за работа в мрежа и Интернет
  - MSDN Training - Internet Access pdf file
  2. По-сложни концепции
  2.1. Многонишково програмиране и асинхронно изпълнение
  - Programming Microsoft .NET, глава 14 [download]
  2.2. Reflection
  - Отражения (Reflection) в .NET doc file
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 18 [download]
  2.3. Remoting
  - Remoting, Activation, Marshaling doc file
  - Пример, демонстриращ използването на Remoting zip file
  - Programming Microsoft .NET, глава 15 [download]
  2.4. Взаимодействие между Managed и Unmanaged код
  - Връзка между .NET приложения, COM и native код doc file
  - Пример, демонстриращ използването на Platform Invoke zip file
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 22 [download]
  2.5. Атрибути
  - Programming C#, 2nd Edition, глава 18 [download]
  3. Работа с данни
  3.1. ADO.NET doc file
  - Programming Microsoft .NET, глава 12 [download]
  3.2. Работа с XML doc file
  4. Windows Forms
  - Microsoft .NET for Programmers, глава 7 [download]
  - Programming Microsoft .NET, глава 4 [download]
  - Databinding in Windows Forms doc file
  5. ASP.NET
  - Материали по темата ASP.NET - Web-приложения doc file
  - Programming Microsoft .NET, глави 5, 6, 9 и 10 [download]
  - Материали по темата Web Services doc file
  - Programming Microsoft .NET, глава 11 [download]
  - Примери, демостриращи работата с Visual Studio .NET, ADO.NET,
             Web Services, Windows Forms и ASP.NET от демонстрацията,
             проведена на 21 май във ФМИ
  zip file

  Основни учебни материали, достъпни в електронен вид:

 • .NET Framework Essentials, 2nd Edition by Thuan Thai and Hoang Lam, O`Reilly, 2002, ISBN 0-596-00302-1
 • pdf file (3.2 MB)
 • Programming Microsoft .NET (core reference) by Jeff Prosise, Microsoft Press, 2002, ISBN 0-7356-1376-1
 • chm file (5.4 MB)
 • Programming C#, 2nd Edition by Jesse Liberty, O`Reilly, 2001, ISBN 0-596-00117-7
 • pdf file (2.6 MB)
 • Microsoft .NET for Programmers by Fergal Grimes, Manning Publications, 2002, ISBN 1-930110-19-7
 • pdf file (10,3 MB)

  Допълнителна литература по темата:

 • C# and the .NET Platform (Intertech Instructor Series), Andrew Troelsen, APress L. P., 2001, 970 pages, ISBN: 1893115593
 • Programming C#, 2nd Edition, Jesse Liberty, O'Reilly & Associates, Inc., 2002, 648 pages, ISBN: 0596003099
 • Application Development Using C# and .NET, Michael Stiefel and Robert J. Oberg, Pearson Education, 2001, 656 pages, ISBN: 013093383X
 • C# For Experienced Programmers, Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel, Pearson Education, 2002, 1456 pages, ISBN: 0130461334
 • Professional .NET Framework, Wrox Author Team, Thiru Thangarathinam and Ed Musters, Wrox Press, Inc., 2001, 1000 pages, ISBN: 1861005563
 • .NET Framework Essentials, 2nd Edition, Thuan L. Thai, Hoang Lam, Thuan Thai and Hoang Q. Lam, O'Reilly & Associates, Inc., 2002, 307 pages, ISBN: 0596003021
 • Visual Studio .NET: The .NET Framework Black Book, Julian Templeman and David Vitter, Coriolis Value, 2002, 816 pages, ISBN: 157610995X
 • Applied Microsoft .NET Framework Programming, Jeffrey Richter, Microsoft Press, 2002, 591 pages, ISBN 0735614229,
 • Introducing .NET, James Conard, Brian Francis, Patrick Dengler, Jay Glynn and Burton Harvey, Wrox Press, Inc., 2001, 400 pages, ISBN: 1861004893
 • C# and the .NET Framework, Bob Powell and Richard Weeks, Pearson Education, 2001, 620 pages, ISBN: 067232153X
 • Programming Microsoft .NET, Jeff Prosise, Microsoft Press, 2002, 773 pages, ISBN: 0735613761
 • .NET Training Course by Bertrand Meyer (on DVD), Bertrand Meyer, Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130331155
 • Microsoft .NET for Programmers, Fergal Grimes, Manning, 2002, 386 pages, ISBN 1930110197
 • Beginning Visual C# (2nd Edition), Karli Watson, Christian Nagel, Eric White, Matthew Reynolds and Morgan Skinner, friends of ED, 2002, 933 pages, ISBN: 1861007582
 • Introducing Microsoft .NET, Third Edition, David Platt, Microsoft Press, 2003, 350 pages, ISBN: 0735619182
 • Inside C#, Tom Archer and Andrew Whitechapel, Microsoft Press, 2002, 912 pages, ISBN: 0735616485
 • C# Bible, Jeff Ferguson, Meeta Gupta, Brian Patterson, Pierre Boutquin and Jason Beres, Wiley, John & Sons, Inc., 2002, 830 pages, ISBN: 0764548344
 • C# Complete, Sybex Inc., Sybex, Incorporated, 2003, 1008 pages, ISBN: 0782142036
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Class Library Reference Volumes 1-4: System, Microsoft Corporation, Microsoft Press, 2002, 6000 pages, ISBN: 0735615551
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Class Library Reference Volume 5: System.Web, The Staff at Microsoft, Microsoft Press, 2003, 1800 pages, ISBN: 073561816X
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Class Library Reference Volume 6: System.Xml and System.Data, Microsoft, Microsoft Press, 2003, 1800 pages, ISBN: 0735618178
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Class Library Reference Volume 7: System.Windows.Forms, System.Drawing, and System.ComponentModel, Microsoft, Microsoft Press, 2003, 1800 pages, ISBN: 0735618186


 • Връзки към сайтове, свързани с .NET Framework:

 • Официален сайт на Microsoft за .NET платформата
 • Официален сайт на Microsoft за .NET Framework
 • Mono - Open source имплементация на .NET Development Framework за Linux
 • DotGNU Portable.NET - имплементация на .NET Framework за POSIX съвместими ОС
 • Microsoft .NET Framework Common Tasks QuickStart - "How To ..."
 • The .NET Show - образователни филми за .NET, представени от Microsoft
 • Официален сайт на ASP.NET
 • The Code Project - изключително богат сайт с ресурси за програмисти на .NET
 • .NET Coders - сайт със статии, документация и други ресурси
 • C# Help - Ресурси за C# разработчици
 • C# за Java програмисти
 • GotDotNet - Ресурси за .NET програмисти
 • ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards
 • Rotor - Shared source implementation Common Language Infrastructure (CLI)

 • Статии и други материали, свързани с .NET Framework:

 • Интервю с главния идеолог на .NET Framework - Anders Hejlsberg
 • Garbage Collection: Automatic Memory Management in the Microsoft .NET Framework
 • Garbage Collection - Part 2: Automatic Memory Management in the Microsoft .NET Framework
 • Open the Box! Quick! - Boxing and Performance
 • Microsoft .NET vs. J2EE: How Do They Stack Up?
 • Sharp New Language: C# Offers the Power of C++ and Simplicity of Visual Basic
 • SOAP standard - version 1.2

 • Изпити и оценки:

       Изпит няма. Крайната оценка се формира от два теста, направени по време на семестъра. Всеки тест дава до 30 точки. Студентите, които са се представили най-добре на първи тест ще имат възможност да направят курсов проект вместо втори тест. Ако направи двата теста (или първи тест + проект), всеки студент може да събере общо до 60 точки. Крайната оценка се определя в зависимост от събраните точки по следната схема:

  от 21 до 30 т Среден (3)
  от 31 до 40 т Добър (4)
  от 41 до 50 т Мн. Добър (5)
  от 51 до 60 т Отличен (6)

  Фото албум:

       Фото албум на курса "Програмиране за платформа .NET" от учебната 2002/2003

  За коментари и дискусии посетете:

       Форум на курса "Програмиране за платформа .NET"

  © 2003 by Svetlin Nakov
  Site statistics: Site statictics