Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Университет като за софтуерни инженери: къде да учим програмиране след 12 клас? (класацията на ИТ университетите на Наков)

Настоящата статия ви дава препоръка как да изберете университет по специалности, свързани със софтуерно инженерство, програмиране, разработка на софтуер, информатика, компютърни науки и всичко останало, свързано с компютърните и информационните технологии. Направено е сравнение на водещите български университети и са обяснени техните силни и слаби страни, както и в кои специалности кои университети са най-добри. Информацията е актуална към 2015 г.

Накратко, ако искате да станете софтуерен инженер се препоръчва да запишете Софтуерния университет и да започнете работа по специалността след първите няколко семестъра като продължите да посещавате СофтУни паралелно с работата. Кои са силните и слабите страни на елитните български и световни университети и как да изберем най-подходящия за нас, ще намерите в презентацията и видеоуроците към нея.

Класацията на Наков: препоръка къде да учим за софтуерни инженери (програмисти / ИТ специалисти)

Класация на българските университети по отношение на обучението за професия “софтуерен инженер” (към септември, 2015 г., лично мнение на автора):

Класация на университетите за програмисти и ИТ

Класацията е последно обновяване през 2015 г.

ВУЗоценка
1СофтУни – Софтуерен университетнай-добър избор
2ФМИ на СУ – Софийски университетдобър избор
3НБУ – Нов български университетприемлив избор
4ФМИ на ПУ – Пловдивски университетприемлив избор
5ВСУ – Варнески свободен университет,
Русенски университет (РУ)
приемлив избор
6ВСУ – Варнески свободен университет,
Русенски университет (РУ)
приемлив избор
7ТУ-София – Технически университет,
УНИБИТ – Университет по библиотекознание и ИТ
приемлив избор
8УНСС – Университет за национално и световно стопанство,
ТУ-Варна, ТУ-Пловдив, ТУ-Габрово, ШУ, ВТУ, Югозападен
университет, Колеж по пощи и далекосъобщения, други
лош избор

Критерии, по които е правена класацията на ИТ университетите

Класацията е за професията “софтуерен инженер” и е направена от д-р Светлин Наков на базата на следните критерии:

 • Учебен план и качество на учебното съдържание – доколко това което се изучава е адекватно към пазара на труда (дали те подготвят да започнеш работа или учиш суха теория)
 • Качество на преподавателите – доколко преподавателите са добри лектори, които мотивират, запалват и обясняват кадърно и едновременно с това разбират в дълбочина учебния материал
 • Качество на учебния процес – доколко практиката е водеща и наистина научаваш професията, а не само на думи, доколко учебният процес гарантира, че ще научиш наистина учебния материал
 • Кариерно развитие – доколко те подготвят и ти помагат да започнеш работа като програмист / софтуерен инженер или ИТ специалист

В класацията не участват частните софтуерни академии (като Telerik Academy, SoftAcad, Hack Bulgaria, IT Talents и други), тъй като не предлагат възможност за бакалавърска диплома.

Защо написах препоръките “къде да уча програмиране”?

На много млади хора всяка година им идва времето да решат на къде да продължат след като завършат училище. Често пъти ученици, родители и дори учители ми задават въпроса “къде да уча? / къде да учи синът ми, нещо с компютри?” или се обръщат към мен с думите “препоръчайте университет в ИТ сферата“, “препоръчайте къде да уча компютърни науки“, “кой университет е най-добър за компютърните специалности?”, “кой университет да избера (за информатика и информационни технологии)?”, “в кой университет да се запиша да уча програмиране?”, “дайте ми списък на топ университетите в България за програмисти“, ”Софтуерен университет или Софийски университет”, “ФМИ или ТУ?”, “СофтУни или НБУ”, “СофтУни или ФМИ“, “СофтУни или ТУ”, “КСТ в ТУ или компютърни науки във ФМИ на СУ“, “ФМИ или НБУ?”, “Софийски или Технически университет?”, “ФКСУ или ФМИ?”, “ФМИ или СофтУни”, “СофтУни или ТУ-София”, “СофтУни или Телерик академия“, “софтуерно инженерство във ФМИ или компютърни системи в ТУ-София?”, “къде да уча за програмист?”, “как да избера университет за програмиране / разработка на софтуер”, “кой е най-добрият университет за програмиране / програмисти”, “кой е най-подходящият университет за уеб програмиране”, “къде да уча състезателно програмиране”, “как да избера университет за информатика“, “кой университет да избера ако искам да се занимавам с уеб дизайн / програмиране / мрежи / хардуер / информатика / C# / Java / PHP / уеб разработка / бази данни / информационни технологии?” и всякакви подобни. За да не се налага да отговарям постоянно на тези въпроси, създадох настоящото ръководство за избор на университет за софтуерни специалисти.

Трябва да обясня, че въпросът “къде да уча? / къде да учи синът ми?” е леко некоректен, ако не се комбинира с отговора на въпроса “какъв искам да стана (или синът ми)”? За да получите информиран и обоснован отговор на въпроса, първо си отговорете какъв искате да станете и ако отговорът ви е “усвояване на професия, свързана с разработката на софтуер или информационните технологии”, прегледейте съветите в презентацията и видеото по-долу.

Избор на университет за програмиране – класацията на Наков

Обръщам специално внимание, че настоящите съвети за избор на университет са насочени към млади хора, които искат да усвоят и работят професията “софтуерен инженер”, т.е. специалист, който се занимава с разработката на софтуерни приложения и системи. За други специалности (извън ИТ сферата) съветите може да не са подходящи. Препоръките са актуални към септември 2015 г.

Класацията на Наков за българските университети с ИТ специалности

Кой университет да изберем в България зависи от професията, която сме избрали. Това са неофициалните препоръки на д-р Светлин Наков (към септември 2015 г.):

 • Софтуерен инженер / програмист / уеб разработчик –> СофтУни, ФМИ, НБУ
 • QA инженер –> СофтУни, ФМИ, НБУ, ТУ-София
 • Графичен / уеб дизайнер / UX дизайнер –> SoftUni Creative, НБУ, НХА, СофтУни, ФМИ
 • ИТ специалист (бази данни, информационни системи, ERP / CRM / BI) –> СофтУни, ФМИ, НБУ, УНСС
 • ИТ предприемач –> СофтУни, ФМИ, АУБГ, НБУ
 • Специалист по мрежи –> НБУ, ФМИ, ТУ-София, СофтУни
 • ИТ администратор –> ФМИ, НБУ, ТУ-София, СофтУни
 • Визуални / компютърни изкуства –> НБУ
 • Хардуерен специалист –> ТУ-София, НБУ
 • Комуникационен инженер –> НБУ, ТУ-София
 • Специалист по електроника –> ТУ-София
 • Специалист по автоматика –> ТУ-София
 • Учител по информатика (в училище) –> ФМИ

Видеозапис на презентацията “Къде да уча програмиране?”

Настоящият видеозапис (видеоурок) е направен в рамките на лятната академия по програмиране за деца (Китен, 2015 г.), но представлява персонално мнение на д-р Светлин Наков и не е обвързано с нито една фирма или организация, с която той е свързан.

Видеото по-долу е записано по време на SUPERлятната академия за ученици за развитие на ИТ и екипни умения (Девин, септември 2015). В него се дискутират въпросите “къде да уча програмиране?”, “как да избера ИТ университет?”, “къде да уча: в България или в чужбина?”, “да уча или да работя?” и други въпроси свързани с избор на университет за ИТ, компютърни науки, софтуерно инженерство, информатика и информационни технологии и развитие в компютърната сфера за ученици и студенти:

Споразумение за ползване на настоящата информация

Цялата информация в настоящата лекция е лично мнение на автора (д-р Светлин Наков). Препоръките и мненията не са обвързани по никакъв начин с фирми, организации и други лица, с които е свързан авторът. Препоръките и мненията не целят да обидят никой университет, професор или друго лице. Информацията е насочена към развиващите се в професията “софтуерен инженер” и може да не е валидна за други професии извън ИТ сферата. Всякакви заядливи и обидни коментари към настоящата статия ще бъдат изтривани без предупреждение.

Допълнителна информация относно избор на университет (ВУЗ) по програмиране

Не е нужно да вярвате на посочената класация за ВУЗ-овете в България по отношение на подготовката на кадри в областта на компютърните науки и софтуерно инженерство. Прилагам няколко документа, от които можете да си направите изводи за нивото на студентите, които учат в тях:

За Софтуерния университет (СофтУни)

От 2014 г. в България вече има качествено висше образование за софтуерни инженери, програмисти, уеб разработчици (front-end) и ИТ специалисти, с много практика и осигурена работа в софтуерната индустрия – от Софтуерния университет:

Софтуерен университет "Светлин Наков"

В Софтуерния университет се предлага качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери, с много практика и реален опит + диплома за висше образование. Изучават се принципите на изграждане на софтуер, основи на компютърните науки, структури от данни и алгоритми, съвременни езици за програмиране (C#, Java, PHP, JavaScript и други), обектно-ориентиран о програмиране, процедурно програмиране и функционално програмиране, платформи, технологии и инструменти за разработка на софтуер (.NET, Java, XML, JSON), уеб технологии (HTML, CSS, WordPress), бази данни (SQL, SQL Server, MySQL, MongoDB, ORM технологии), уеб разработка (JavaScript, AJAX, Angular), мобилни приложения и работа в екип. Софтуерният университет е единственият в България, който подготвя студентите според нуждите на софтуерната индустрия, с много, много практика, съвременни технологии и работа в екип по реални проекти и същевременно дава възможност за бакалавърска диплома.

За настоящата статия

Внимание: Настоящата статия отразява личното мнение на д-р Светлин Наков, който се занимава с обучение на софтуерни инженери от 20 години насам, носител на десетки награди за своята образователна дейност. Статията е актуална към 2015 г.

Tags:
Comments (90)

90 Responses to “Университет като за софтуерни инженери: къде да учим програмиране след 12 клас? (класацията на ИТ университетите на Наков)”

 1. Къде да учим – В КЪЩИ !

 2. Учи в къщи и паралелно посещавай колкото се може повече лекции и чесове в колкото се може повече университети :Д

 3. Някои родители ще скочат, ако детенцето им не учи в университета, таак че аз официално такава препоръка да пропуснеш университета не мога да дам. Трябва и да се учи и да се работи – без нито едно от двете не е хубаво.

 4. от бг университети още много трябва да се иска. България няма природни ресурси и инженерно ноу-хао и освен в образование, туризъм и земеделие няма в какво друго да се инвестира

  • Anonimus says:

   И как пък реши, че България няма природен ресурс, камули пък “ноу-хао”…хайде вземи да добиеш представа за света и се научи да говориш собствения си език и тогава пиши коментари изкарани от **за ти

 5. Е каква “официална” препоръка – нали е твое лично мнение – ти да не си МОН :))

 6. Tashev says:

  Ще пиша като леко засегнат от класификацията за ТУ-София, въпреки че съм почти на 100% съгласен с нея.
  Като цяло нивото на студентите(изобщо на хората след 1988) е ниско, в който и университет. Основния проблем е в началното и основно образование – слаба подготовка по почти всички предмети, слаба самодисциплина, като тук визирам главно умението за концентрация над дадено нещо, умението да се учи здраво.
  За нивото на програмиране – също съм съгласен – ниско е. И то доста. Преди да вляза в ТУ-София бях кодил само HTML и CSS, тъй че се водя абсолютно начинаещ в програмирането. Просто гледах да се развия в друга насока, но все пак специалността, която записах е немислима без програмиране. В крайна сметка няма ли ученикът мотивация да програмира, да се учи и т.н., той просто няма да се научи.
  За отсъствията и работата по време на обучението съм и съгласен и не чак толкова. От лекции може да се отсъства, че даже преподаватели(лектори) казват, че е нещо като неписано правило, че в ТУ лекциите не са задължителни. Все пак упражненията си изискват присъствие.
  Работата по време на обучението в ТУ е неприемлива, но невъзможна. Имам колеги, които работят. Не им е чак толкова трудно, но все пак губят от студентския живот като цяло. Понякога наистина може да им се види малко претрупан графика, но учене в ТУ и паралелно работа не е невъзможна и непосилна комбинация.
  За външните преподаватели и курсове няма да се съглася. Не знам за Вашето впечатление от ВУЗ-а, но моето е съвсем различно по отношение на това. Постоянно се организират лекции и събития на най-различни теми, с чуждестранни(и не само!) преподаватели. Допълнителни курсове също има доста, стига да има кой да се поинтересува и да ги намери. Аз лично присъствам на 2 такива, а съм само първи курс. 🙂
  И като последно – корупцията и т.н. Нека бъдем честни – във всеки български университет има корупция. Като цяло съм останал с впечатлението, че нивото и е най-голямо в УНСС. Не отричам, че в ТУ има такава, но просто не е на нивото, на което е в повечето български университети. Просто повечето преподаватели са сериозни хора и знаят, че някога човека, който обучават ще играе важна(може би най-важната) роля в екип, така че не могат да му позволят да направи крачка нагоре към званието “инженер”.
  Това е мнението ми като цяло. Наистина – в ТУ за програмист не се учи. Там подготовката е по-практическа, по-систематизирана, докато в ФМИ към СУ например подготовката е на по-дълбоко, теоретично ниво.
  В крайна сметка, независимо от университета, ако човек иска да стане програмист трябва да седне и да учи, да пише, да се занимава, да работи.

  • ОМГ says:

   “изобщо на хората след 1988” как можеш да изръсиш такава тъпотия. Това, че ТУ след 1988 не става за чеп за зеле и с 2 по математика и 3 по български можеш да учиш компютри е само свидетелство за това. Във ФМИ е имало, има и ще има много добри БГ програмисти…

 7. Моника Цанева says:

  Ето и другo мнение, коeто вероятно e по-обективнo тъй като се основава на официални данни

  http://www.24chasa.bg/Gallery.asp?GalleryId=664470

  На вниманието на автора:
  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
  ….
  Забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама
  Чл. 32. (1) Забраняват се заблуждаващата реклама, както и неразрешената сравнителна реклама.

 8. Celeborn says:

  Искам да кажа, че половината неща за ТУ София са следствие на конфликт между г-н Светлин Наков и ръководството на ТУ София. Следователно силна подчертавам, че оценките на дадена институция се базират на професионализъм и дух на предприемач, който не всеки добър програмист притежава. Много често хората съдят по това колко са обидени, а не по това какво е реалното положение в бизнеса. Истината е, че от ФМИ на СУ са излезли само бачкатори, докато от ТУ веднага ми идват имена като Теодор Милев, Огнян Киряков и Саша Безуханова:) Това естествено не означава, че хората от ФМИ са на ниско ниво, означава, че и в двата университета са учат едни и същи неща. В ТУ ще учиш С/С++/Java/C# след което едстествено ще минеш в технологичните платформи, средите и т.н. Ще имаш възможност да пускаш алгоритми на суперкомпютър, да използваш клъстер и да имаш възможност за образователно развитие. Има възможности за посещаване на външни курсове, организирани от VMWare, Microsoft и Apple. Освен това обществата на .Net и Silverlight също са там.

  Поздрави,
  С

 9. А аз пък да актуализирам класацията – УНИБИТ вече е университет и има специалности компютърни науки и ИТ. Заслужават потупване по рамото поне заради факта, че математиката се учи първо с Maple, после с молив и тетрадка.
  Освен това инженери автоматчици и софтуеристи се произвеждат и от ХТМУ София и Бургас. Вярно, че некачествени, но пък показват колко е достоверна и пълна горната класация.

  • Yordan says:

   Изобщо не съм съгласен , че ХТМУ произвежда некадърни инженери по автоматика. Повечето колеги от випуска , включително и аз , работим по специалността. Разбира се , че има и по – слаби колеги , но това в никакъв случай не зависи от университета , а от личната мотивация на човек.

  • Yordan says:

   Много елементарно гледате на нещата. Едно е да се работи за Microsoft , съвсем друго е да се работи в производството – няма изобщо база за сравнение. В първият случай , най – лошото , което може да стане е да те съкратят , докато във втория може да има катастрофални последици с човешки жертви и т.н. и т.н.

 10. Повечето неща са истина, за съжаление горчива. Но това е световна тенденция, модела на обучение се изменя за цял свят – вече имаме интернет, лекциите и упражненията са по-близо до килийните истории. Така че университета сега дава основно средата и разчита на инициативноста на студента за да се развива.
  Отделно, Аз съм възпитаник на ТУ-София и работя в Майкрософт, Редмънд => явно ТУ-София не е толкова зле а?

 11. Владо says:

  Интересно защо само университети в София са включени в класацията…
  Според мен един университет дава толкова знания, колкото пожелае да получи съответният студент. А самият избор на ВУЗ определя какви връзки желае да създаде студента.

 12. ами лична препоръка, ама публична – това имам предвид под официална

 13. Anonymous says:

  Съгласен съм, че липсата на УниБИТ в класацията е съществен пропуск. Трябва да се добави и един слайд за тях. Вероятно бих го сложил някъде след НБУ. Макар и учебната програма в УниБИТ да е по-добра от ФМИ в някои отношения (например по-малкото излишна математика), там все още нивото на студентите е далеч от нивото във ФМИ-СУ.

 14. Anonymous says:

  Факт е, че най-силните български университети (по отношение на софтуерни технологии и ИТ) са в София. Факт е, че от ТУ-София излизат много кадърни хора, изобщо няма съмнение за това. Нормално е от 12 000 студента на година в ТУ-София да има и доста кадърни. Факт е, че във ФМИ-СУ подготовката по програмиране и софтуерни технологии и средата за развитие е най-добра, но това не значи, че в другите университети няма умни студенти. Аз твърдя най-вече следното “ФМИ-СУ е най-благоприятната среда за развитие в България в посока софтуерно инженерство”. Останалото е обосновка защо така смятам.

 15. Максим Петров says:

  Чудя се, какво мнение ще има С.Наков за ФМИ-СУ, ако от там му прекратят курсовете?
  Вероятно ще постави НБУ – тази абсолютна “боза” на първо място, а пък ФМИ-СУ на трето или четвърто. 🙂
  Откога С.Наков го е грижа за бъдещите софтуерни инженери?
  Всички, които минаха през НАРС видяха колко “принципен” е С.Наков и колко “задълбочено” е обучението, което предлага. Беше пълен фарс – отвсякъде.
  Вълкът козината си мени, нрава не!

 16. Justice says:

  Г-н Наков, как може да си позволявате да давате мнение за толкова много университети, при положение, че сте запознат само с някои от тях. Такава оценка може да се дава само и единствено след задълбочено проучване, и години опит и мнения на стотици хора. Другото е просто едно необосновано мнение. Така че, гледайте си курса и недейте давайте мнение за всичко, просто защото ставате смешен – нещо в което вече отдавна имате постигнати висоти 🙂

 17. Anonymous says:

  Най-накрая някой да се осмели да каже истината в очите. Класацията е абсолютно точна,всичко е описано достатъчно ясно , така че всички “обидени” трябва да се замислят .

 18. lucho says:

  “къде да уча? / къде да учи синът ми?”

  А дъщерите трябва да си седят вкъщи и да гледат деца 😀

 19. “Най-доброто” място далеч не е достатъчно добро, всички знаем. Но във ФМИ поне има шанс да те понасочат в живота.
  Всеки здравомислещ човек, който познавам, осъзнава, че образованието в България едва ли е повече от хартийка на края на 4-5 годишния период. Пириъд.

 20. -Amend Мнението не е свързано с организации, в които съм обвързан.

 21. слайдовете са яки 🙂

 22. Nakov says:

  Ако във ФМИ ни спрат курсовете, ще е поради вероятно същите простоии, които бяхя в ТУ-София: искат подкуп (директно или индиректно), не им даваш и почваш да имаш проблеми. Аз съм против тези неща и затова си тръгнах. Студентите си продължиха да идват на курса, така че загуби единствено престижа на ТУ-София. Това вече няма значение, защото подготвяме нова учебна зала за 120 души в Телерик на последния етаж и на есен няма да има нужда да ходим в университетите. Студентите сами ще дойдат, както дойдоха 400 души за front-end курса: https://softuni.bg На есен ще правим задълбочен курс по програмиране за мобилни телефони.

 23. Nakov says:

  Напълно е вярно, че от ТУ-София излизат много кадърни хора, включително работещи в Google и повечето от тях ще потвърдят, че са успяли въпреки или независимо от образованието си, а не толкова благодарение на него. Подобно ще ти кажат и за другите университети, така че ако искате наистина качествено образование, насочете се към топ университетите в света. Другият вариант е да се развивате по собствен път, като всички успяли, които са учили в България.

 24. Nakov says:

  Видеозапис на лекцията можете да гледате от тук:
  http://www.archive.org/details/ChoosingUniversityForSoftwareEngineersInBulgaria-BySvetlinNakov

 25. Petrov says:

  А какво правят студентите, които учат в Русе(примерно) и имат огромното желание да се занимават в тази насока, но по една или друга причина университетът е под всякаква критика и работа за хора с никакъв опит “почти” няма.

 26. Nakov says:

  Студентите от Русе идват в София, почват работа и ако имат желание почват да учат във ФМИ. Свидетел съм на няколко подобни случая.

 27. Аз пък с удоволствие изслушах презентацията на Наков за университетите. Преди няколко години и аз се чудех накъде да поема и с много ровене, разпитване и проверяване стигнах до същите изводи. Към ТУ (КСТ) имах привилегии при влизането заради средно-специалното, което получих от техникума, но към ТУ единствено една майна отправих. След като реших, че за мен лично няма смисъл да следвам в чужбина останаха НБУ и СУ. Като цяло избрах НБУ заради “по-свободната” програма – да нагласям както реша аз предметите, да отсъствам достатъчно много и т.н. И пак – абсолютно споделям изказаното на лекцията мнение. Надявам се само един хубав ден тия дипломи да потрябват за нещо, но като гледам – освен да им се радвам – нищо друго. Нито ми помогнаха за започването на работа в която и да е фирма, нито ми помогнаха при отварянето на собствената такава.

  Само се чудя защо има толкова хейтъри, особено ако човек погледне дир.бг…

  И да не са празни приказки всичкото написано от мен дотук, ето какво получих преди няколко минути по мейла:
  На 14 май в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” се проведе XXIII републиканска студентска олимпиада по програмиране, в която участваха 26 отбора от 11 университета. Първенец е отбор от СУ „Кл. Охридски”, на второ място е отбор от Нов български университет, на трето място – отбор от Американски университет в България, четвърти е отбор от Техническия университет в София, пети е отборът на ШУ.

 28. Николай Георгиев says:

  Видеото е … нямам думи да го опиша колко ми хареса. Промени ми възгледите за това как да премине процеса ми на обучение в унито. Вярно е … студент съм 3та година във ФМИ и доста ме е срам, че чак сега ми се отварят очите за толкова неща. Жалко, че я нямаше преди 2г лекцията да я погледна.
  Определено много са ми повлиали родителите, заради които се старая да държа приличен успех и поради тази причина съм загубил много време за идеотски предмети, от които няма и помен в главния мозък за тях.
  Както и да е де… много текст мога да изпиша за записа, колко е полезен и т.н., но най-важното е че видях къде са ми грешките и какво трябва и не трябва да правя за бъдеще. Стягам се започвам да драпам към целта пък дано се наредят нешата. След няколко дни са “Дните на кариерата във ФМИ” така че ще се надявам на едно бързо наваксване със стажа и работата.
  Оказва се че лекцията е полезна не само за кандидатстващи, но и за заблудени студенти (че дори и 3ти курс).

  Мерси много

 29. Асен Александров says:

  Поздравления за лекцията, Светлине!
  Тежко, и дори неприятно е някой да ти каже, че да слушаш родителите и учителите си не винаги е най-правилно, защото не са достатъчто успели, но е Вярно! Тоя съвет, ако някой ми го беше дал преди време, добре щеше да е.

  Провокира ме да споделя и собственото си мнение за нивото на IT образованието у нас:
  1) Навремето, когато кандидатствах, учителите ми по Математика и по програмиране твърдяха: “От един математик винаги може да стане програмист, но от програмиста математик – не”. Затова избрах Информатика във ФМИ вместо тъкмо откриващата се специалност Компютърни Науки. Години, по-късно една по-възрастна колежка от фирмата в която работя сподели, че когато тя кандидатствала имала избор между Математика и новата за времето си Информатика, но със същата максима са я подвели да следва Математика, та после е трябвало да полага допълнителни усилия за да стане добър програмист. Е, и с мен не беше по-различно. Материала, който изучавах във ФМИ е почти на моя възраст.

  Това което от опит установих и видях е, че нещата не са така, както са си ги представяли учителите подхранени с математика. Fact: От добрия математик е почти невъзможно да стане добър информатик. Без да искам да обидя колегите математици, смятам, че те не разбират същността на информатиката. Добрия информатик е този, който осъзнава, че това което знае вече не е валидно. Той не се опира на теореми изведени преди векове и все още валидни, а ежедневно научава нови подходи, които много скоро е принуден да изостави, заради още по-нови.

  2) В тази връзка, за мен добър преподавател в IT бранша е онзи, който излиза пред студентите с ясното съзнание, че те знаят повече от него и ролята му е да ги насочва към знания, а не да им набива остарелите си разбирания за нещата. За съжаление, в нашите университети добри преподаватели почти няма. Та те са расли в среда от математици. Вместо да положат усилие за отхвърляне на старите догми, повечето правят жалки опити да забулват своето незнание, криейки се зад авторитета си на преподаватели (като налагат безумни изисквания, ограничават личните си разговори със студентите или отговарят на въпросите със завоалирани глупости или лични нападки, когато не знаят какво да кажат).

  3) Като край на дългото ми отклонение – смятам, че най-ценното в казаното от Светлин е съвета да бъдем будни и активни. Да търсим работа, да внимаваме кого питаме за съвет, ако нещо не знаем. И най-вече, да не гледаме на университета, като на идеалната институция, която ще ни научи как да бъдем програмисти, а да го използваме като ресурс и да разчитаме на себе си.

  п.с. На вниманието на г-жа @Моника Цанева, предпочитам да науча личното мнение на един човек, дори да не съм съгласен, отколкото класациите с цифри изготвени по “случайни извадки”. То си е лично и няма претенции да е вярно или грешно. А по статистика сме учили как се манипулират обективни извадки…
  Факт е, ФМИ ми даде много, ако трябваше пак да избирам в BG, отново бих отишъл там, отново бих работил от 2ри курс нататък и отново бих написал този досаден коментар

 30. Николов says:

  Аз съм студент от ТУ – София и съм КСТ. Няма да коментирам това, че Светлин Наков е в лоши отношения с декана ни и ръководството, а просто искам да кажа, че е абсурдно да поставя други университети преди ТУ в направление “Комуникационно инженерство и мрежи”. Факултетът ни по Телекомуникации е може би най-добрият в България за генериране на такива кадри, а и е в тесни взаимоотношения с всички мобилни оператори, както и с редица други фирми в бранша … А това, че всеки може да си изкара CISCO академия е съвсем отделен въпрос, които не може да бъде критерии за нивото на образование в даден ВУЗ.

 31. Kosta says:

  Здравей Светлин,

  само едно малко уточнение бих искал да направя, относно НБУ и специалността “Мрежови технологии (на Английски език)”.

  Има два модула : Мрежово администриране и Мрежово програмиране

  Тоест това не е специалност само за администратори, даже напротив, много колеги сме се ориентирали именно към програмирането. Някои дори работим от ученици.

  Поздрави,
  Коста Христов

 32. nakov says:

  Коста, благодаря за уточнението. Ще натрупаме feedback и ще пуснем някой ден обновена версия на тази лекция, тъй като тя определено е интересна за много млади хора. Вече колегите от Пернишкия ИТ университет и от Библиотекарския ИТ университет нанадоха вой защо ги няма в класацията и мисля, че трябва да ги включим.

  Колкото до мрежовото програмиране в НБУ – хубаво е да чуем, че има такава специализация. Трябва да уточня, че нивото по мрежи във ФМИ също е много силно. Във ФМИ на СУ наред с CISCO академиите и курсовете по операционни системи и мрежова администрация има и спецкурсове по мрежова сигурност, мрежово програмиране, писане на сигурен код и информационна сигурност, които се водят от професионалисти от индустрията. Познавам някои от тях, които са топ специалисти на световно ниво.

  Относно комуникациите и комуникационните технологии: наистина ТУ-София би трябвало да е сред лидерите (най-малкото по брой студенти завършили там и работещи към момента в индустрията), но имайки предвид цялостната разруха и феодален строй които царят в този университет, по-добре е да се насочите към алтернативи като НБУ или ФМИ на СУ.

  Обръщам внимание на всички читатели, че статията по-горе е насочена най-вече към програмиране, разработка на софтуер, софтуерни технологии и софтуерно инженерство и по-малко към останалите ИТ специалности. По тази причина информацията за тях може доста да се допълни, обнови и подобри, както става ясно и от коментарите на колегите.

 33. asd says:

  Браво!
  Това е страхотна статия, съдържаща неказани досега истини.
  Поздравления!

 34. Пеко says:

  Слушаите байко си Наков ! 🙂 ФМИ е истината, и работа след 1 курс. Това е панацеята (а.к.а. “българската формула”), която ще ви осигури 4К заплата нейде из безброините САП/ОБС/Кодикс-производни фирми, къща с ипотека, кола на изплащане и проекто-цироза!
  Лични наблюдения ! ;-)))

 35. Anonymous says:

  Връзката към видеозаписа на лекцията не работи. Има ли друг?

  Да споделя моя личен опит от ТУ-София. Благодарение на университета успях да отида на стажове в чужбина. На мен не ми пречеше да започна работа от първи курс, след като разбрах, че ще науча прекалено малко в сферата на ИТ за 4-5 години обучение. Приятелите и средата е важна. Според мен средата вече се е променила за новите поколения, а аз съм само на 27 🙂

  Ако не се бъркам, коментара на Пеко е доста добър 🙂

 36. ivo says:

  Всъщност в България има две сериозни места в които можете да учите за софтуерни специалисти, това са АУБГ и НБУ.

  ФМИ е избор подходящ единствено за научна дейност.

  Съгласен съм със Наков че ТУ е преди всичко за хадуерни специалисти.

  Съгласен съм и че ако не започнете работа най-късно в трети, а най-добре във втори курс, обучението става безсмислено.

 37. Nakov says:

  @ivo: Моето мнение за AUBG, потвърдено от първа ръка от няколко десетки колеги завършили там и с които работя, е че AUBG е прекрасно място да се научиш на усърдна работа и на дисциплина, но техническото ниво по отношение на софтуерно инженерство и софтуерни технологии не е добро. За НБУ съм съгласен, че е добър ВУЗ и нивото по компютърните дисциплини е добро, но там средата не е много хубава – когато не се обграден от можещи и мотивирани колеги, напредваш по-бавно и по-трудно. 90% от шампионите от всички олимпиади, свързани с ИТ отиват във ФМИ и там средата наистина е чувствително по-добра за развитие.

 38. Marto says:

  Имам едно въпросче до автора, ще съм му мн благодарен ако отговори!

  Светлине,
  Много ме учуди класацииката за ФМИ, писана от човек с PhD по CS. Което говори за обективност преди всичко. Та защо в класацията за ФМИ, СИ е пред КН? Интересно ми е тъй като съм кандидат-студент и въпреки че КН съм го писал пред СИ, ми е интересно да разбера мистерията в тая класация.

  Мерси предварително!

  • nakov says:

   @марто, не мисля, че има голяма разлика между двете специалност “софтуерно инженерство” и “компютърни науки”. По принцип класацията насочен конкретно към професията “софтуерен инженер”, а общо за ИТ специалностите. Тъй като в “софтуерно инженерство” се изучават процеси и методологии за разработка на софтуер, софтуерни архитектури и други подобни, тази специалност е по-силно насочена към специалистите по разработка на софтуер. По идея “компютърни науки” трябва да е по-научна специалност, а “софтуерно инженерство” – по-техническа и ориентирана към практиката. В действителност разликата не е съществена.

 39. nakov says:

  Хареса ми изказването “за мен добър преподавател в IT бранша е онзи, който излиза пред студентите с ясното съзнание, че те знаят повече от него и ролята му е да ги насочва към знания”. Наистина това е важно за един съвременен ИТ преподавател – да бъде преди всичко наставник, coach на младите, дори и на моменти те да знаят повече от него. Напоследък е доста модерен подходът “coaching”, според който не е нужна да си специалист по нещо, за да научиш другите как да го правят. Ако ви е интересно, отправна точка би могла да е статията http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching.

 40. ivo says:

  @nakov: Съгласен съм, че средата във ФМИ е по-добра от НБУ, но тя е важна само в началото, защото когато човек започне работа, така или иначе средата става предимно фирмата 🙂
  А за AUBG не знам от първа ръка, но дори технически да не е толкова добра подготовката, там самият подход на обучение е това което определено дава едно конкурентно предимство в работата. Ако например НБУ го усвоят (а те се опитват малко по малко) ще станат market leaders в обучението по информатика в България, определено 🙂

 41. @Celeborn says:

  Ако ще мерим кой от кой университет е излязъл, като чуя ФМИ се сещам за Васил Божков 😉

 42. wstudio8 says:

  извън БГ

 43. alkobalko says:

  Господин Наков, да поставите ФМИ-Пловдив преди ТУ-София е леко казано смешно. Страшна манипулация е тази лекция.

 44. Мартин says:

  С пристрастия или не, истината е, че повечето финалисти от ИТ олимпиади и олимпиади по информатика отиват във ФМИ на СУ. Със сигурност ще има и идиоти, но повечето колеги ще са знаещи и можещи. По този начин ще можеш по-добре да определиш каква е летвата, чието ниво трябва да стигнеш или дори прескочиш. Друг е въпросът, че ако не почнеш сам да се занимаваш и постоянно да търсиш информация в интернет просто нищо няма да се получи. В крайна сметка в университета ще те научат на много базови неща.

 45. wstudio28 says:

  В крайна сметка в университета ще те научат на много базови неща. Кака да пиеш до зори и да ходиш по кръчмите с колежки 🙂

 46. Фанатик! says:

  Светлин Наков е изключителен професионалист и затова взимам статията като сериозно аналитичен коментар от негова страна . Бих искал да вметна че в България НЯМА до този момент университет който да предлага специалност “Софтуерен инженер” !!! Как по дяволите се очаква тогава да има качествени програмисти ? В НБУ специално в 3ти курс втори семестър се изучават тотални дивотии по “програмиране” ! Предполагам че и в другите два ВУЗ-а положението не е много по розово …. Да не говорим ,че образованието във висше учебно заведение е сведено до назубряне без грам насърчаване на креативност ,което в сфера като тази на ИТ е просто безобразие ! Как да се доверя на добрия “зубрач” който е заучил 10 фрази “Това не е така защото Наков така каза” ,че той Наков да не е БОГ да знае след 3-4 години дали някой “неук” Бил Г. или Стив Д. няма да измисли нова концепция? Просто не трябва и не бива да се приравнява висшето образование до похватите на средното ! За съжаление в БГ това е факт че и ЗАКОН!

 47. Господин Наков, статията ви плаче за обновена версия, щом има толкова интерес и коментари нея (явно и сферата е доста динамична)! Но и така си е добра!

  За малко да се преместя от НБУ във ФМИ-СУ, след като я прочетох! Спря ме само, че всички участници в тази дискусия (а и в други подобни) са категорични: “Никой на нищо няма да те научи в България, остава единствено това, което прочетеш вкъщи и което ти мине през ръцете!”

  Така малко се обезсмислят университетите, предлагащи обучение по програмиране, но нали и преподавателите трябва да изкарват коричката типов хляб?

  Иначе мен ако ме питате, бих предпочел университет, в който все пак научаваш нещо!

  Такова ВУЗ е ВИХВП (не му знам новото име). Там знанията, които даваха в Техническия факултет, бяха задълбочени! Все още мога да смятам двоични числа, помня булевите функции, основите на микропроцесорната техника и т.н., въпреки че откакто съм ги учил минаха повече от 20 години!

  И сега уча, включително и самостоятелно, но са много малко тези преподаватели, които искат действително да те научат на нещо. Повечето или са обезверени, или са гладни, или са големи тарикати, но резултатът е един и същи в болшинството от случаите…

 48. Венцислав says:

  Поздравления за полезната орентировъчна лекция! Материалът, който се преподава в университетите, дори и в ИТ специалностите, е прекалено стар. Дори може да вземете на татко си лекциите ако учите в същата специалност!

 49. Anonymous says:

  бе хора , мислите ли, ама най-откровено, 4е човек в България може да бъде нает на работа като мрежов специалист/примерно CCNP, не нушким/ ако е на 40 години? Много ще ми е интересно да чуя мнения по въпроса…..

 50. Anonymous says:

  Позволявам си коментар относно вси4ки по-горни мнения защото съм убеден ,4е в България има голяма концентрация на сиво вещестwо ,относно IT Tехнологиите и ми е болно,4е млади таланти се погубват или поради липса на финанси или поради други разо4арования…
  Аз самия завърших КСТ/отдавна/,но моят брат ,който беше ядрен физик в СУ, ме надмина доста отдавна
  относно програмиране, като сис админ, и най ве4е като топ експерт в базите данни, да не говорим за виртуализация… Да, и двамата сме пе4елили олимпиади по математика/ той е по талантливия/, но искам да ви кажа 4е 70 процента от неговия успех се дължи на самообу4ение, а не на СУ.Просто е много жалко, 4е талантливи хора се погубват като обръщат по-голямата 4аст от времето си на несъществени неща.Има доза истина в думите на Наков,т.е. вземете си дипломата, това е важно,но тя няма да ви изстреля във висините.ако имате талант – насо4ете упоритостта си към специализираното знание – то е, което ще ви е нужно да се докажете като IT Professional.

 51. Anonymous says:

  MIT -> the university of my dream!!!!

 52. Pedro Rodrigues says:

  Господин Наков,
  Докторе!
  Като носител на това академично звание, трябваше да е насочена към програмите за обучение и начина им на подобряване и усъвършенстване на процеса във наличните университети в България.
  На какво се основава тази ваша класация освен личното Ви мнение – да разбираме ли, че сте минали курса на обучение във всички изброени и неизброени университети?
  Или е на база “exit poll” в деня на дипломирането?
  Или може би имате информация каква е реализацията на специалистите?
  Изключително некоректно е цялото ви изложение и като представител на академичната общност не би трябвало да предизвиквате “разкол” или по-скоро да омаловажавете една програма на обучение до простичкото “не става”.
  Как може да сравнявате инженерна специалност с не инженерна?
  Въобще не става въпрос за нивото и качеството на обучение – почти съм сигурен че има доста голям процент истина във доводите Ви.
  Но цитираните от Вас “чужди” университети предлагат програми, а не казват какъв ще станете.
  И всеки университет е нужно да се представи с програмата си на обучение по даден аспециалност и ттам нататък вече всеки да прецени какво иска.
  Но това не означава за какво ще става.
  Може да стане инженер в НАСА, но таква специалност няма доколкото знам.
  Нека стремежа бъде насочен към “сблъскване на програми”, а оттам нататък всеки има пълната свобода в каква сфера да се развива.
  Нима университет който обучава машинни инженери и от тях половината станат QA софтурни специалисти или софтурени инженери не е по добър от всеки друг?
  Така направената класация навежда на мисълта, за обреченост и едва ли не отчаяние.
  Какво ще си помислят всички решили да кандидастват във пропуснатите университети от Вас?
  Или всички в София – пък да става каквото ще?
  Университета не те учи да работиш, а камо ли да дава опит – той дава насока и възможност за обучение.
  Оттук нататък всичко друго е в собствените ръце и глава на този, който има желание – за всички останали – просто хартия!

 53. nakov says:

  @Pedro, класацията си е моя лична. Не претендирам нито за изчерпателност, нито че съм направил задълбочени изследвания по въпроса. Тази класация не е научно изследване. В лекцията съм споделил, че всеки има глава на раменете си и не трябва сляпо да се доверява на никого, включително и на мен.

  Ако предпочитате, доверете се на класацията на министерството на образованието: http://www.nakov.com/blog/2010/11/08/bulgarian-university-ranking-system/. Намирате ли прилики, особено относно първите 4 учебни заведения на челото на класацията?

  Моята класация е специално за хора, които искат да станат софтуерни инженери. Аз не коментирам програмите за обучение, а резултатите до които водят по начина по който се реализират. Какво значение има, ако някой е направил добра учебна програма, а няма достатъчно добри преподаватели, за да я изпълни качествено? Има значение какво става от хората, които завършват тези университети и как пребиваването им в тях им помага или им пречи на развитието като софтуерни инженери.

  Обучавам студенти в огромни мащаби, към момента общо са около 2000 души. Провеждам изпити и знам как се представят студентите от дискутираните университети в моите курсове и курсовете на мои колеги, следя представянето на студентите по олимпиади, състезания, конкурси и в големите софтуерни фирми. Преподавал съм в 3-те най-големи университета с ИТ насоченост в София. Сравнявал съм директно нивото на студентите от топ БГ университетите и мога категорично да споделя, че най-високо е нивото във ФМИ на СУ. То е на порядъци откъснато напред пред останалите.

  Ако съм разменил последния и предпоследния в класирането по отношения развитието ви като софтуерен инженер, извинявам се. Наистина не мога да кажа с голяма увереност кой от последните два университета е по-напред или по-назад. Със сигурност, обаче, в началото на класацията няма грешка. ФМИ е най-подходящото място в България за развитие за софтуерни инженери, а след него е НБУ. ТУ-София определено е неподходящо място ако искате да станете програмист / софтуерен инженер / софтуерен специалист.

 54. Bratoev says:

  Аз не съм съгласен, че ТУ е неподходящо място, за да стане човек програмист или софтуерен инжинер, защото мога да дам доста примери за студенти от ТУ реализирани отлично в тази сфера. Естествено аз съм пристрастен, като завършил КСТ. Нека обаче и тези, които се чудят дали да изберат КСТ да знаят, че Наков е прав за едно – там няма да го подготвят за добри програмисти. Не и в смисъла на програмист за бг фирми – т.е. разбирайте програмиране на високо ниво като dot Net, Java, DB, Web и т.н. КСТ е специалност за подготовка на компютърни инжинери или както е на англйиски – Embedded System Engineering. Това включва програмиране на ниско ниво: Асемблер, C/C++ за Микроконтролери и Процесори, дизайн на цифрови схеми и т.н. ТУ е силен в областа на електроникатга и мрежите. Там има добра изградена школа с опит и изключителни преподаватели. Изобщо цялата програма на КСТ като се почне от техническо чертане, електротехника, физика, електроника, микропроцесори и т.н. не е ориентирана към подготовка на програмисти/софтуерни инжинери. Много от колегите ми бяха влезли в КСТ да стават програмисти и протестираха, питайки: Kога ще учим програмиране най-после? Истината е, че повечето не бяха успяли да влязат ФМИ и се спасяваха в ТУ…
  Що се отнася до КСТ, в последно време се реформира в посока на програмиране на високо ниво, което според мен беше грешка, тъй като програмата и нивото на преподавателите е все още много слабо. Лабораторните все още са отбиване на номера, доста далеч от ФМИ, а и дори от ЕКТТ и ФКТТ. КСТ от гледна точка на вградени системи се занемарява и орязва т.е. става с всяка година по-зле и по-зле. Въпреки това преподавателите могат да ви научат на много и наистина да станете добри специалисти макар и да имате недостиг на знания, за да работите като инжинери, но е добра основа в областа и практически единствен избор за България.

 55. nakov says:

  @Bratoev, отличен коментар. Ако искате да ставате embedded developer, може би ТУ-София ще е малко по-добре от ФМИ или НБУ по отношение на изучаваните предмети и по-лош избор като цяло заради липсата на възможност да работите докато учите. ТУ_София може да се окаже добър избор и за специалности като електротехник, машинен инженер или специалист по микроелектроника. Ако искате да ставате програмисти или софтуерни инженери, тогава ТУ-София е много грешна стъпка и ви връща 3-4 години назад в развитието.

 56. Viki says:

  Gospodin Nakov so zadovolstvo go slusav vaseto video i ni ostavivte vpecatok, go odbravme FMI softuer sproti KST v TU, i zapisavme. Neznam kak se preprodavatelite no v kakvi uslovi studirat studentite v FMI v 21 vek 🙁 razocaruvacko, a ucat sovremeni tehnologii. Neli sepak treba dodeka studiras da se osekas akademski graganin.

  Mnogu se razocaravme i apel do site studenti “Videte prvo vo koi uslovi ke studirate” kakvi uslovi Vi obezbedile tolku Ve cenat i takvo obrazovanie ke dobiete.

  Ne veruvam deka nekoj napreden preprodavatel bi ostanal vo vakvi uslovi da raboti osven ako ne e pred penzija i tesko prifaka promeni, ili e mnogu mlad i mu treba dokazuvanje. Zal ni e sto veruvavme na g-din Nakov i edinstvenata sansa da zapiseme fakultet ja propustivme pravejki go izborot samo na FMI.

 57. BB says:

  Здравейте, г-н Наков, и благодаря за класацията. Напълно разбирам, че всичко написано е ваше мнение и го уважавам. Искам, обаче, да изразя моето мнение относно вашето такова и нещата, с които не съм съгласен. Целта не е да споря с Вас или да Ви оборвам, а ако някой кандидат-студент се зачете тук, да види и мнение от друга гледна точка. 😉

  На първо място ще кажа, че абсолютно всичко си зависи от студента, а не от университета. Студент, който е амбициозен и старателен, може да постигне всичко, на всякъде. Студент, който не знае какво прави в университета може да се провали във всичко, на всякъде. Аз за НБУ съм чул добри думи само от хора, които са влезли там, за да си купят дипломата разсрочено… но както казах, при достатъчно желание Всеки може да успее на всякъде.

  Второ – за УНСС. Не съм съгласен с генералното Ви мнение за УНСС, макар напълно да разбирам от къде идва то. В последните години УНСС има практиката половината от студентите, които приема, да са пълнеж, с цел приходи. Такива са студентите, които влизат с тройки на кандидат-студентските изпити и заради тях цялостното мнение за университета пада драстично. Аз, обаче, като студент, приет в УНСС с оценка 5,8 по математика, учещ в специалност Бизнес Информатика, мога да кажа, че останалата част от студентите, учещи в УНСС, не само защото е лесно или родителите така са казали, не е за отхвърляне.

  След 12 клас бях приет както в УНСС, така и в ФМИ и ТУ-София. Защо избрах УНСС, обаче? Разговарях с много хора, по-големи от мен, учещи по това време, в изброените университети, които ми разказаха за учебния процес. Това, което чух ме изплаши. Нямаше човек, независимо от кой университет, които да не е на мнение, че поне половината предмети са безсмислено, остарели или просто са в програмата за пълнеж. И не говоря за прословутото програмиране на тетрадка в ФМИ, а за остарели технологии, без приложение в бизнеса (Pascal?), излишни математики, които никъде не се ползват и тн. Който и да попитах от СУ и ТУ, ми отговаряше по този начин. Мнението за УНСС не беше по-различно. Разликата идва от там, че в УНСС “излишните” предмети са Основи на Маркетинга, Предприемачество, Основи на Финансите и тн. Да, това са предмети, които по никакъв начин не допринасят към компетентността на един Софтуерен Инженер, но когато бях изправен пред избора какви “излишни” предмети да уча, аз избрах бизнес предметите в УНСС. Поне ме научиха малко повече относно управлението на пари и това как да си продам продукта, който създам като програмист.

  Критерия – какво се учи в университета, за мен не е правилен. Правилният критерии е мотивацията, която университета дава на студентите си. Все пак смисъла на висшето образование е да те научи да мислиш, нали? Теорията всеки може да я назубри. Относно мотивацията по останалите университети, не мога да говоря, но мога да кажа, че УНСС вдигна амбициите ми многократно. Всеки преподавател, с малки изключения, разбира се, е увеличавал мотивацията ни по всевъзможни начини. Още от първия ден ни обясниха, че специалността ни, Бизнес Информатика на английски, е създадена с цел да направи от нас “ИТ Предприемачи” или казано с други думи – хората, които да управляват ИТ сектора. Да, в СУ може да учат повече програмиране, но колко процента от завършилите си основават собствени фирми, които да се задържат на пазара?

  Не съм съгласен и с довода Ви, че лауреатите в олимпиадите учат в ФМИ, защото е най-доброто. Те учат там, защото ги приемат без изпит, в специалност, която пожелаят. Познавам двама души, лауреати от олимпиади. Единият влезе във ФМИ, защото това му беше целта още от началото – не му се занимаваше с изпити. Втория, мой познат, когато спечели, отказа предложението да учи в ФМИ и отиде в ТУ.

  Както казах, всичко зависи от студента, като личност. Аз си изучих “излишните” предмети в УНСС, и през това време карах курсове в Телерик, за да не изоставам с програмирането от колегите ми от останалите университети. На мнение съм, че това е по-добрия вариант.
  Съветвам Ви, да не сте толкова скептично настроен към УНСС. Ученето на всякъде си има и плюсовете и минусите. УНСС не е изключение. Недейте да изтъквате само плюсовете на ФМИ и минусите на останалите. Да не говорим, че в УНСС имат доста високо мнение за Вас и доста ви хвалят. Не малко преподаватели са ни говорили колко е хубаво се учи допълнително от университета, визирайки Телерик Академи. Дори един професор ни препоръча Вашата книга за Java. 😉

  • nakov says:

   Прекрасно мнение, полезно и аргументирано. Точно на такива мнения се надявах да видя в този блог. Наистина за ИТ предприемач не е много ясно къде могат да те подготвят. Моето мнение, че това е преди всичко начин на мислене, а не образование. Дали ще избереш ФМИ или УНСС или АУБГ, ако във вените ти тече предприемаческа кръв, рано или късно, ще стартираш собствен бизнес. Образованието може само да ускори и подреди този процес и визирам най-вече неформалното образование (стартъп семинари, клубове, конференции и академии).
   Колкото до ФМИ и софтуерното инженерство – моята препоръка е за специалността “софтуерен инженер” – специалист по разработка на софтуерни продукти и системи, който участва в някоя от дейностите по анализа, планирането, разработката, тестването, внедряването или поддръжката на софтуера. За там препоръчвам ФМИ, защото е най-малкото зло, т.е. ще ти навреди най-малко на развитието, та дори частично може и да ти помогне. Там са най-силните студенти, а в каква среда попадаш има огромно значение. Във ФМИ няма да ти пилеят времето да пишеш протоколи и т.н. Пак ще ти пилеят времето с математики и други простотии, но по-малко. Ако си в ТУ-София, на практика губиш 2 години от живота си в писане на протоколи, материалознания и всякакви тъпотии, за които преподавателите не могат да си намерят студенти и принуждават студентите, които за записали програмиране, да ги учат. В УНСС не знам как е. Съдя за тях единствено от нивото на студентите, които са учили там и идват при мен, за да научат нещо. Нивото им по програмиране е близко до нулевото. За нивото им по бизнес предмети като мениджмънт, маркетинг, предприемачество и т.н. трудно мога да дам компетентно мнение. Имам наблюдение, че в Телерик (една от най-успелите български фирми от софтуерната индустрия) кадрите в бизнес направленията са предимно хора учили в АУБГ или в чужбина. Всеки сам да си прави изводите и си отговорете първо на въпроса “Какъв искам да стана? Хардуерист, сайтаджия, софтуерен инженер, мениджър, предприемач, …”

 58. Анонимен says:

  Моите уважения към господин Наков, но не може да класирате ТУ София след УНСС или Пловдивския Университет. Обучението в ТУ София(спец. КСТ) започва с три семестъра фундаментална подготовка – Математики, Физики, Електроники, Електротехники, Инженерни проектирания…. наред с ПИК1 и ПИК2 (въведение в комп. техника и програмиране на C) и ПИК3(ООП на Java). Тези дисциплини създават фундаментал и база за развитие – те по един или друг начин дават някаква техническа грамотност и инженерен начин на мислене. Следващите семестри се изучават дисциплини като Цифрова Техника, Микропроцесорна техника, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи, Компютърна периферия, Операционни системи… – които обясняват как се извърщва изчислителния процес и аджеба къде, как и какво става “вътре” след като напищещ една програма… Освен това във факултета е застъпено и обучението към суперкомпютрите с предмети като Високопроизводителни компютърни системи и Паралелно програмиране; вкаран е и предмет Програмиране за мобилни устройства(разработка на Android приложения);
  Предимство е и, че последните три семестъра студентите се разпределят в три специализации: Компютърно инженерство(хардуер, вградени системи, мрежи, електроника…), Програмни системи и Информационни технологии.
  Все пак от ТУ София се излиза с ИНЖЕНЕР, а като такъв той трябва да е минал през определен набор от инженерни дисциплини.
  http://www.tu-sofia.bg/UPlan/UPlan-FKSU-KST-2010-bak.pdf
  Като заключение искам да изкажа огромни благодарности към вас и вашия екип, които давате голяма начална скорост на десетки хиляди млади хора(включително и на мен). Възхищавам се на хора като вас!

  • nakov says:

   Колега, на заглавия учебната програма е прекрасна, но на съдържание няма много общо със заглавията и изобщо нищо общо с нуждите на софтуерната индустрия. И аз съм учил бази данни в университета, където преподавателят не знаеше какво е “транзакция” и “optimistic concurrency”, обаче доказваше безсмислени теореми месеци наред. Хубаво е, че има курсове по Операционни системи и по ООП и Java, но жалкото е, че това е така самио на заглавие. Няма никаква връзка с практиката и с индустрията. като почнеш работа и учиш наново от нулата. А математиките и физиките са ги сложили, защото съответните преподаватели нямат часове и насила им пробутват ненужните дисциплини за да не ги уволнят. Да, за софтуерните инженери физиката и електротехниката са излишни, факт!

   Продължавам да съм убеден, че ТУ-София е едно от най-неподходящите места да учиш за софтуерен инженер. Наскоро и големите асоциации от софтуерната индустрия обясниха защо държавната образователна система не става и какви промени трябва да се направят: http://basscom.org/requirements.aspx. Дано има някаква промяна.

   Който иска да стане софтуерен инженер, може да запише софтуерната академия и да научи професията, а ако иска диплома, нека запише университет, няма проблем.

 59. Irnik_bagain says:

  Здравейте,

  искам и аз да се изкажа по темата, като програмист и въпитаник на Техническия Университет. Действително ТУ, като всички останали, включително и СУ са с
  изостанали програми, има корупция, не се учи каквото трябва, не се учи както
  трябва и т.н….

  НО, да се говори с такова пренебрежение за ТУ, да се дисквалифицира по този начин е
  абсурдно. Във всяка областна на програмирането програмистите на ТУ са минимум
  половината от всички, а има области /никак не малко/ където кадрите на ТУ са почти
  100% от всички/програмиране от ниско ниво, микроконтролери, микропроцесори …/

  Единствено предимство СУ може да има в програмиране на по високо ниво, може би
  някои технологии, но това не е критерий. Аз лично имам не малко информация
  /предимно от настоящи служители на различни фирми/, че дори във фирми, в които се
  програмира на актуалните технологии – С#, .Нет и свързаните с тях, сътношението
  е горе долу 1:1 /ТУ към СУ/.

  Нека да се разсъждава трезво и да не се правят такива тенденциозни оценки!
  Лично съм убеден, че оценката на г-н Наков, по отношение на ТУ, е повърхностна
  и/или подчинена на лични негови интереси!
  Не му прави чест, че използва популярноста и влиянието си за да дискриминира
  по този начин ТУ…

  п.п. хубаво е, че самият той е главно действащо лице в обученията на Телерик,
  където от всички университети имат равен шанс!

  • nakov says:

   Скоро ще си направим софтуерен университет и тази класация ще остане в историята. Всеки сам избира какво и къде да учи и от кого да взима съвети и от кого не. ТУ е най-големият ВУЗ в България и по тази причина е нормално от него да излизат огромно количество студенти и по фирмите да е пълно с тях. В това няма спор. Голямата бройки завършили ТУ в ИТ индустрията по никакъв начин не означава, че там има образование за софтуерни инженери. Болшинството от хората в индустрията работят като софтуерни инженери въпреки образованието си, а не благодарение на него.

 60. Ceco says:

  Стига с тия Софийски унита. За нищо нестават. Намирате си частен програмист който да ви обучи, изкарвате 1 -2 сертификата за програмисти и сте 6. Сега взимам по 5000лв в една от най-големите компаний в света, имаща клон в BG

 61. Mish0 says:

  Тука има смислени коментари за ТУ срещу ФМИ и НБУ и като че ли са писани от хора дето учат там: https://softuni.bg

 62. Rina says:

  Много са ми интересни споровете ви за университетите. Господин Наков ми е ,,леко надут ”,че то изпитите за неговата академия са по- сложни и от тези за университетите. Напълно съм съгласна с Сесо- 20 june 2013 .Намираш си ментор,насочва те индивидуално,напредваш индивидуално, без да се притесняваш дали ще те скъсат на изпит по някой от многото излишни предмети.За чиракуване в IT фирми съм също съгласна,кактоказват; ,,Занаят се краде,не се учи!”

 63. Стоев says:

  А добре ли е примерно да вляза в УНИБИТ (библиотекарския в София) да си изкарам една диплома колкото да си бърша задника с нея и да трупам сертификати?

  Другия ми вариант е да трупам сертификати от Империя онлайн, Телерик и W3schools.

  Кое е по добре?

  • nakov says:

   Ами за диплома може да влезеш където искаш. Може би е най-разумно да влезеш някъде, където няма да те занимават с глупости и ще изкараш лесно, без да ти губят времето. Не знам как е в УНИБИТ, но като цяло във ФМИ и НБУ имаш доста свобода да си учиш по същина в софтуерната академия, lynda.com, pluralsight, codeacademy или от друго свястно място. И запомни: трябват ти знания, умения и опит, не сертификати! Те нямат стойност, защото за почти всички изпити въпросите се продават. За справка разгледай сайтове като http://www.examcollection.com и http://testking.com.

 64. Pst says:

  Не съм съгласна за чужбина … стойте си в гьола и си мислете, че сте велики. Нека мечтаят децата, нека се целят високо.

 65. Dimitar says:

  Искам да споделя моето мнение. Направих грешката да уча в ТУ-София ф-л Пловдив. Мога да кажа, че красивата програма(беше спомената по-горе) с избираемите дисциплини се вижда само и единствено на сайта. За 4 години там избирах един единствен път между Маркетинг и Икономика!
  Въпреки това имах няколко добри преподаватели, който макар за остарели технологи са ме научили на нещо полезно.
  Най-полезното, което получих от Този Университет: Търпение, Здрави нерви, Упоритост, Предследване на поставените цели.
  Мисля че не е малко! Ако искате да се калите като характер, може са пробвате в Пловдив или Габрово(там само съм чувал че по-хардкор).

 66. nakov says:

  Приятели, мъката в българското образованието за софтуерни инженери приключи. От 2014 г. стартира Софтуерният университетhttp://softuni.bg. В него се предлага истинско, безкомпромисно качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери и ИТ специалисти + диплома за висше образование, с много, много практика. Вече няма нужда да учите 4 години за диплома и след това започвайки работа да рестартирате образованието си от нулата с борба за самонаучаване на практически умения, разбирайки, че в университета са ви набивали безполезна остаряла теория без връзка с практиката. Вече в България има истинско качествено, практически-ориентирано висше образование по програмиране, разработка на софтуер, компютърни науки и софтуерно инженерство. Това е софтуерния университет: http://softuni.bg.

 67. Жоро says:

  Много обективно сравнение на предлаганите места за обучение. Бих внесъл някои пояснения относно програмите предлагани в НБУ по Телекомуникации, от момента на анализа на г-н Наков до днес има съществени измениня в предлаганите учебни програми, като от тази година стартира изцяло нова бакалавърска програма по “Мрежово инженерство”, която е в инженерно направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и няма почти нищо общо с програмите по информатика. По-скоро е опит за предлагане на първата академична програма за ICT професионалисти, по модела на CISCO, но с далеч по-детайлно представяне на мрежовите системи и технологии, начините за тяното администриране и много много повече практика. Повече за програмите може да видите тук:
  Курсове към програма Мрежово инженерство, деп. Телекомуникации на НБУ
  http://niau.org/?p=645

 68. Баси чудя се аз отде ми идват разни странни посещения от странни домейни 🙂 и чета разни постове на Жоро, г-н Наков и други хора.
  Както се казва лелеййййййй……

  Тия ICT професионалисти само кат ги чуя и както се казва бегам надалече от всичко почващо с i или e….
  Колкото до програмите в различните университети всяка си има своето предимство. Тази в softuni.bg или нещо подобно вероятно би могла да е доста гъвкава. Тези в ФМИ, НБУ, ТУ, ПУ, РУ и т.н са по скоро са програми еволюирали с години според нагласите и нуждите на БГ обществото. Нагласите и нуждите съответно са силно повлияни от доста политика и шуробадженащина ама то това пак си следва от обществото.

  Трябва да се има впредвид, че образованието е бавна наука. Човек прави програма рекламира я, хората я записват и се учат по нея 4 даже 5 години. Почват да работят, обществото почва да чувства ефекта от тяхния труд след да кажем 5+ години.
  Реално тогава може да се мери дали едно нещо е добро или лошо. Преди това е леко бошлаф работа.

  Тук изчетох доста работи за разни университети свързани с софтуерно, мрежово или каквото и да е инженерство. Реално замислете се въпреки, че има доста за дялане по унитата, ефекта от прозведените тях хора в БГ обществото е никак не лош.
  Софтуерната и ИТ индустрията са едни от водещите в държавата и реално произведения “материал” очевидно става.
  Това си е парадокс, хем унитата криви, хем индустрията цъфти 🙂 Явно не всичко се изразява в това да получиш знанията на тепсия в хубава обстановка, ами неща като 200 двойки, 2 тройки и 1 шестица след изпит по електротехника каляват характера и от келявия университет накаря излизат истински машини, готови на всичко и макар и недонаучили некой велики новости в J2EE, способни да се справят с неволите на живота.

  Едно от гадните неща дет проваля лично според мен на образователната система напоследък в държавните университети е факта, че държавата им плаща на бройка студент. Това съчетано с негативните демографски тенденции (в момента випуските, ставащи студенти са деца, които са малко и са даречем родени в най-лютите кризи) принуждава държавните университети да приемат всеки и да не желаят да го изключат, ако той не се справя.

  Това води до студенти, неоценяващи помоща на държавата, почващи работа 2ри курс, игнорираши, това което преподавателите им преподават и като цяло просто неприсъстващи на лекции и упражения, но същевременно работещи като петоразрядни девелопери на некой фреймуърк или пък в некой съпорт център от типа всички влизаме различни и излизаме еднакви …..
  Лично аз като данъкоплатец не бих желал да си давам парите, косвено чрез държавата на унита да произвеждат подобен тип хора. Подобни практики водят и до нездрава конкуренция между частните и държавните университети.

  Наличието на нещо като softuni може би ще пораздвижи нещата (дет се вика дай боже).

  Както и колегата Жоро е споделил в НБУ нещата също се движат в правилна посока. Конкуренцията си е конкуренция и университета си държи на своето, появиха се предмети дет ги няма на доста други места и хора дет да могат да ги преподават. Аз далеч не съм един от тях ама хора като Жоро, проф. Славински, проф. Фердинандов, проф. Куцаров, Иво Драганов, Ангел и Иван и м.н други са стари пушки дет хич не са за пренебрегване и от които има какво да се научи.

  Успех и със здраве,
  Ники

 69. Димо says:

  Какво Ви е мнението за ТУ Варна, специалност – Софтуерни и интернет технологии?

 70. nakov says:

  ТУ-Варна и ТУ-София са общо взето на едно ниво -> бягай далеч от, ако искаш да учиш програмиране и съвременни технологии! Обаче ще учиш на воля остаряла материя в сферата на: химия, физика, материалознание, инженерно проектиране, машинознание, електрически измервания, теоретична електротехника. Няма ни общ с програмирането, но пък ако искаш да ставаш машинен инженер, може да има смисъл, макар че практика и реален опит няма да получиш дори в тази област.

 71. nakov says:

  Бягай далеч от ТУ-Варна, ако искаш да се занимаваш с програмиране и разработка на софтуер.

 72. nakov says:

  Daniel Nikolov: За обучение като висше или за обучение като курсове си говорим ? Защото СофтУни не е ВУЗ в класическия смисъл на ВУЗ.

  Svetlin Nakov:
  Говоря за следното: ученик завършва 12 клас и се е ориентирал към програмирането. Къде да учи? В държавен университет, в частен университет или в СофтУни. Най-силна подготовка в професията софтуерен инженер ще получи в СофтУни и съветът ми е там да се запише да продължи образованието си (вместо ТУ или СУ) и да си изкара в СофтУни и бакалавърската степен чрез университет-партньор. Към 2015-2016 г. това е най-добрият път за висше образование и развитие в професия софтуерен инженер в България.

 73. Иван says:

  За бакалавър – ясно ( чрез университет-партньор), къде има магистърска програма? …питам за след Софтуни …

  • nakov says:

   Засега нямаме магистърски програми. Причината е че огромната част от програмистите спират да се интересуват от образование след като започнат работа. За нас е голяма мъка да ги привлечен да си изкарат бакалавъра до край. Повечето спират да учат като започнат работа. Затова магистърска програма не мислим да развиваме в близко бъдеще.

 74. Joro says:

  Gospodin Nakov, kakvo vi e mnenieto za P universitet; i koi specialnost e po dobra informatika ili softurni tehnologii

  • nakov says:

   В Пловдивския университет има една програма с по-малко математика, която поне като заглавия на курсовете хваща окото: “Софтуерни технологии и дизайн”. Разбира се, между заглавия и съдържание често пъти има огромно разминаване, но позитивното е че понякога канят външни преподаватели от софтуерните фирми, за да вкарат малко практика от реалния живот. Останалите специалности не са за програмисти.

   Ако искаш да станеш програмист, запиши СофтУни. Тествай безплатно нашата образователна система и методика на обучение. Така после като запишеш ФМИ Пловдив, ще можеш да направиш сравнение и най-вероятно СофтУни ще ти допадне повече.

 75. Joro says:

  Gospodin Nakov, blagodaria vi za barzia otgovor. Mejdo drugoto chetoh komentarite po- nagore i napalno sam saglasen sas Vas. Predi 20 godini ichih v tu- filial plovdiv i moga da Vi kaja che ni buhtiaha zdravo po glavata s matematikite. Az biah priet v specialnost elektronika, ama zasto ni palneha glavite s tolkova mnoo izlisni nesta, taka i mojah da proumeia. Niakoi po-gore beshe pisal che za da stanesh dobar programist, trabvalo da imash solidna baza ot fiziki, matematiki i kakvo li oste ne. Edno mesto moga da ti kaja priatelu- kolkoto ot mene stana elektronnen enginer s matematikata, fizikata i materialoznanieto, tolkova i ti ste stanesh programist…ne che imam nisto protiv fiziki, matematiki i drugi nesta, koito se opitvat da natresat na programista, no mi se sruva che sa prosto izlishno. Ako chovek jiveeshe 1000 godini nimashe problemi, dori programistite da uchat i …. Pravo…no v protiven sluchai e napalno izlishno. Mejdo drugo sam bil v niakolko universiteta i moga da tvardia che reforma obrazovanieto niama da ima, dokato feodalnite starcheta ne si otidat… Az imah edin professor na 80 godini, koito zaspivadhe na lekciite… Poveche niama smisal da govorim. Radvam che che ima mladi hira kato Vas, koito da rastarsiat koshera i da iztarsiat tarteiite na zamiata. Zastoto ot tia polza niama. Vreme e tarteite da si hodiat i da osvobodiat mestata na mladi i progresivni umove…

 76. Ivan says:

  Колеж по пощи и далекосъобщения – няма такова нещо. Има Висше училище по телекомуникации и пощи. И старото му име също не беше Колеж по пощи и далекосъобщения. И повечето след колежа отиват в Русенския университет.

 77. Боро says:

  Г-н Наков, тъй като споменахте, ще перифразирам, че целта на университетите е да изкараш свястна диплома, която да размахваш пред бъдещ работодател, то не е ли най-добре да се запишеш в СУ или ТУ-София, които притежават най-високо реноме, а паралелно с това да учиш за истински (практически) познания в Softuni? С какво вариантът с вашите университети партньори е по-печеливш?

 78. Наков е прост бизнесмен says:

  Наков първо да си оправи сървърите на онлайн обученията и качеството на записите, да започнат да преподават нещо смислено и задълбочено, да спрат да бавят сертификатите, които така или иначе никой не зачита, но 6 месеца да ги чакаш е смешно…да не говорим че ако си онлайн никой не ти обръща внимание

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a Reply to nakov