image

Светлин Наков – председател на журито на студентската олимпиада по състезателно програмиране

April 13, 2011
По традиция Националната студентска олимпиада по състезателно програмиране се провежда всяка година от 22 години насам. Състезанието се организира по правилата на международната студентска олимпиада ACM ICPC. По традиция в участват между 20 и 30 отбора от всички елитни български университети. Тази година надпреварата ще се проведе в периода 13-15 май в Шуменски университет “Епископ