image

Семинар “JavaScript навсякъде” на 4.02.2012

January 26, 2012
Колегите от Sofia JavaScript User Group (SofiaJS) организират семинар за JavaScript програмиране в събота. На лекциите ще бъдат демонстрирани съвременни техники от JavaScript програмирането, тънкости при работа с ООП в JavaScript, подходи за писане на reusable JavaScript код, JavaScript design patterns и други. Лектор на JavaScript семинара: Стоян Стоянов от Facebook Лектор ще бъде Стоян