Безплатен курс по Linux системна администрация – от 9 октомври в СофтУни

September 25, 2014
От 9 октомври 2014 стартира безплатен курс за Linux и системна администрация. Курсът е насочен към стартиращи в професията “системен администратор” и обръща внимание на операционните системи и Linux, неговата архитектура, ядро, процеси, обвивка, файлова система, работа с потребители, групи и права за достъп, процесът на първоначално зареждане (boot), използване на команден интерпретатор (bash), инсталация
image

Close Win32 Handle from External Process

May 16, 2009
Today I researched how to implement in C# a method that forces a COM port to close when it is open by another process. This was found to be a complex task that involves using undocumented Win32 API functions. I didn’t finish it because I found another way to workaround the problem but the idea