Тенденции в софтуерната индустрия в БГ за 2017 г. и класация на езиците за програмиране – годишното проучване на СофтУни

June 12, 2017
Наскоро завърши годишното технологично проучване на СофтУни сред софтуерните фирми, което правим всяка година с цел адаптиране на нашите учебни планове и програми спрямо актуалните нужди на софтуерната индустрия. Проучването беше проведено в периода април-май 2017 г. в България и е актуално към средата на 2017 г. Валидно е само за българския пазар на софтуерна
image

JSObject.getMember() Hangs in Safari in Mac OS X Unless You Move the Mouse

December 12, 2008
Last few nights I was debugging very strange bug. Few months ago we shipped Java applet signing Web forms in the client’s Web browser. It was tested under IE 6, IE 7, Firefox 2, Firefox 3, Opera 9 and Safari 3 for Windows. We tested with Java 5 and Java 6 in Windows and Linux