image

Бисери от анкетните карти на кандидатите за Telerik Academy

November 16, 2010
Днес проверявах анкетните карти на кандидатите за участие в програмата “Telerik Academy” за безплатно обучение и работа като софтуерен инженер. Бях изумен от абсурдните отговори на някои кандидати на някои от въпросите и не мога да се сдържа да не ги публикувам, за да се посмеят всички. На въпроса “Какво знаете за Телерик?” получихме следните