PHP Web Development

Професия PHP Developer: как се става PHP уеб разработчик? Как да науча PHP? От къде да започна с PHP?

May 9, 2017
Днес ще разкажа подробно за професията “PHP Web Developer” и как се става PHP програмист, с какви софтуерни технологии работят PHP разработчиците и как можем да се научим на PHP уеб разработка, съвременни уеб технологии, работа с бази данни и PHP frameworks, от къде да стартираме и какво да учим, стъпка по стъпка. По-конкретно ще обясня за: Езикът PHP и

Да си направим уеб игра: „Обстреляй плодовете!“

February 29, 2016
Наскоро разписах за моите студенти един постъпков самоучител (tutorial) как да си направят уеб базирана игра със C#, Visual Studio и ASP.NET MVC. Споделям, защото се получи доста приятна игричка. Самоучителят е подходящ за начинаещи с базови умения по C#. Не са необходими предварителни познания по уеб технологии, единствено начални познания по писане на код

ASP.NET MVC Practical Hands-On Lab Tutorial (Free from the Software University)

May 28, 2015
As part of the ASP.NET MVC Web Development course at the Software University I developed a practical MVC hand-on lab (tutorial) that gives rich experience in building data-driven Web applications with ASP.NET MVC, ASP.NET MVC 5, SQL Server, C#, Visual Studio, Entity Framework (code first), AJAX, jQuery, Bootstrap and other modern technologies and tools. In

ASP.NET MVC Web API Identity (OWIN Security): Auto Login after Register + Custom Login Service Endpoint

December 22, 2014
Recently I worked on ASP.NET MVC WebAPI-based REST service and I needed to implement public services + non-public services (after login). I needed very simple register / login / logout. I started from the default Web API REST service template from Visual Studio and this ended to tons of auto-generated code for my services. Nice,

Django семинар – 3 февруари 2013 в софтуерната академия

January 9, 2013
Интересувате ли се от уеб разработка? Ползвате ли някакъв MVC framework? Искате ли да научите как се правят бързо и лесно уеб приложения с една от най-напредналите платформи за уеб разработка – Django? Елате на Django семинара! Семинарът е препоръчителен за всички, които се интересуват от разработка на уеб приложения, независимо от платформата която ползват
image

Software Architectures: Client-Server, Multi-Tier, MVC, MVP, MVVM, IoC, DI, SOA, Cloud Computing

June 29, 2011
Few days ago I gave a talk about software architectures. My goal was to explain as easy as possible the main ideas behind the most popular software architectures like the client-server model, the 3-tier and multi-tier layered models, the idea behind SOA architecture and cloud computing, and few widely used architectural patterns like MVC (Model-View-Controller),
image

Java Won the IT Boxing Match on Web Technologies (ASP.NET vs. Java vs. PHP vs. Ruby)

March 8, 2008
The Java team won the second IT Boxing match on Web technologies on 6 March 2008 in Sofia. The battle was merciless: 24 contestants in 4 teams (.NET, Java, PHP and Ruby) fighted for proving their technology better in 9 technical talks with live demonstrations. The teams presented ASP.NET, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Echo2, Google
image

ASP.NET vs. PHP vs. Java Web Frameworks vs. Ruby on Rails – 6 March 2008 – park-hotel “Moscow”, Sofia

February 26, 2008
The topic of this event is “Web Development Technologies: ASP.NET vs. Java & JSF vs. PHP vs. Ruby”. The .NET team will present the ASP.NET, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC and the new ASP.NET extensions in .NET Framework 3.5. The Java team will stand up for JavaServer Faces (JSF), Google Web Toolkit (GWT), Echo Framework and