image

Семинар “Системи за управление на промените и работа в екип”

April 15, 2011
За всички, посетили днешния семинар “Системи за управление на промените и работа в екип” в Технически Университет – София, публикувам презентацията от семинара: Nakov-Source-Control-Systems.pptx. В лекцията се обясняват принципите на работа със source control repositories, модели на версионизация (Lock-Modify-Unlock и ­Copy-Modify-Merge) и типични инструменти за работа с хранилища за сорс код и документи, като Subversion