Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Академията на Телерик стартира безплатно обучение за 100 бъдещи .NET софтуерни инженери

Програмата „Telerik Academy” е инициатива на иновативната и бързо растяща софтуерна компания Telerik за привличане на талантливи и мотивирани млади хора и задълбоченото им практическо обучение за софтуерни инженери в областта на Microsoft .NET технологиите с цел натрупване на солидни знания, сериозни практически умения и стил на мислене, необходими за започване на дългосрочна работа в Telerik. Всички обучения са напълно безплатни и целят да произведат качествени софтуерни инженери. Първоначално учащите нямат никакви ангажименти и могат да се откажат от програмата по всяко време. След третия месец всички одобрени участници подписват стажантски договор с Телерик и се ангажират да започнат работа в компанията, ако завършат успешно обучението си, при заплащане на конкурентно за пазара ниво.

Програмата стартира за втори път след успешното й провеждане през сезон 2009/2010, в който бяха обучени над 100 души и 22 от тях вече работят като софтуерни специалисти в Телерик.

Обучителни курсове

Курсовете в Telerik Academy следват следната програма за обучение и развитие:

Telerik-Academy-Courses-Learning-Track

Курс C# Fundamentals – част I и II

Курсът "Fundamentals of C# Programming" обхваща фундаменталните концепции на компютърното програмиране, започвайки от променливи, условни конструкции, цикли, масиви и продължавайки с по-сложни концепции като рекурсия, структури от данни, алгоритми, правилно логическо инженерно мислене, решаване на задачи и обектно-ориентирано програмиране.

Курсът е разделен на две части, всяка от които е следвана от практически изпит по програмиране. В първия месец се изучават основни програмни похвати като използването на цикли, масиви и методи, а във втората част (през следващите два месеца) се обръща внимание на по-сложни теми като рекурсия, сложни структури от данни, алгоритми и обектно-ориентирано програмиране.

Обученията се състоят от 25% лекции, 25% работа в клас и 50% самостоятелна работа вкъщи и следват безплатната книга „Въведение в програмирането със C#“.

Курс .NET Development Essentials

Курсът ".NET Development Essentials" предоставя задълбочени знания и практически умения за разработка на софтуер с езика C# и платформата .NET Framework. Той обхваща стандартните библиотеки на .NET Framework, работа с XML, релационни бази от данни и SQL, технологията LINQ, ORM технологиите и в частност LINQ-to-SQL, сървърът за бази данни SQL Server, разработка на уеб услуги и WCF услуги, разработка на настолни приложения с Windows Forms и Windows Presentation Foundation (WPF), уеб технологии и разработка на уеб приложения с ASP.NET and AJAX, разработка на RIA приложения със Silverlight, шаблони за проектиране на софтуерни системи, софтуерно инженерство, методология за управление на проекти SCRUM, хранилища за сорс код, unit тестване и build системи.

Курсът отнема 4 месеца целодневно и се състои от 25% лекции и 75% практическа работа по задачи и проекти. След успешно завършване най-добрите студенти започват работа в Телерик, а останалите продължават обучението си в специализирани обучения по направления.

Специализирани курсове

Специализираните практически курсове и проекти по направления „Advanced ASP.NET & AJAX Web Development“, „Advanced RIA Development with Silverlight“, „Advanced WPF Applications Develop­ment“, „Advanced Windows Forms Development“, „Data-Centric Development for .NET Framework“, „Advanced Visual Studio Development“ съответстват на няколко от приоритетните за Телерик технологични направления и целят да задълбочат познанията и да увеличат натрупания опит на обучаемите да разработват софтуер със съответните съвременни софтуерни технологии. Всички успешно завършили студенти започват работа в Телерик.

Етапи на програмата Telerik Academy

Обучението по програмата Telerik Academy преминава през следните етапи:

 • Привличане и подбор на кандидати (октомври – ноември 2010)
 • Въвеждащ курс „Fundamentals of C# Programming – част I“ с продължителност 1 месец за 100 души, 2 пъти седмично по 4 часа (декември 2010 – януари 2011)
 • Изпит за отсяване на най-добрите 60 от обучаемите (януари 2011)
 • Въвеждащ курс „Fundamentals of C# Programming – част II” с продължителност 2 месеца за 60 души, 2 пъти седмично по 4 часа (януари – март 2011)
 • Изпит за отсяване на най-добрите 20 от обучаемите (март 2011)
 • Подписване на договор за обучение и работа в Телерик (март 2011)
 • Базов технологичен курс „.NET Development Es
  sentials” с продължителност 4 месеца, целодневно (април – юли 2011)
 • Най-добрите 10 от обучаемите започват работа в Телерик, останалите продължават обучението си (юли 2011)
 • Специфично профилирано обучение по определени технологични направления: ASP.NET & AJAX, Silverlight, WPF, Windows Forms, Data-Centric Development, Visual Studio Development с продължителност 1 месец, целодневно (август 2011)
 • Успешно завършилите започват работа в Телерик (август 2011)

Преподавателски екип

Лекторите в Telerik Academy са опитни .NET софтуерни инженери от Telerik.

Dr. Svetlin NakovВодещият лектор д-р Светлин Наков има над 10 години професионален опит като софтуерен инженер, консултант и лектор, участвал в реализацията на големи ИТ проекти с .NET и Java технологиите. Той е автор на 5 книги за програмиране и софтуерни технологии, утвърден университетски преподавател и лектор на десетки семинари и технологични конференции. Светлин Наков води лично почти всички курсове в Telerik Academy.

Останалите лектори са опитни .NET разработчици и инструктори от Telerik.

Кандидатстване в Telerik Academy

Процесът на кандидатстване и одобрение включва подаване на документи, оценяване на кандидата според поставените изисквания и преминаване на серия тестове, изпити и интервюта.

Изисквания към кандидатите

 • Възможност и желание за работа на пълен работен ден
 • Висока мотивация за сериозна работа
 • Владеене на английски език
 • Отлично владеене на български език
 • Компютърна грамотност
 • Дългосрочен ангажимент

Предимства при кандидатстване

 • Завършена (или в процес на завършване) университетска степен в областта на компютърните науки и технологии
 • Начални умения по програмиране
 • Предишен трудов стаж

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография (CV) на английски език
 • Мотивационно писмо на английски език
 • Дипломи, грамоти, сертификати и т.н.

Приемни изпити и тестове

 • Тест за интелигентност (IQ)
 • Тест по английски език
 • Тест по компютърни науки

Краен срок

 • Краен срок за кандидатстване в Telerik Academy за сезон 2010/2011: 7 ноември 2010.

Защо да работиш в Telerik?

Telerik Corporation е водещ световен производител на софтуерни компоненти за ASP.NET, AJAX, Silverlight, Windows Forms и WPF, инструменти за изготвяне на отчети, системи за достъп до данни (ORM) и системи за управление на уеб съдържание (CMS). Telerik е иновативна българска технологична фирма, с централен офис в София и подразделения в САЩ и Германия. Тя фокусира изключително върху .NET технологиите и е златен сертифициран партньор на Microsoft. Telerik има над 200 служители, предимно софтуерни инженери. Печелила е признанието „работодател на годината” на Hewitt Associates за България за 2007 г., а за 2009 г. е класирана на второ място в същата класация. Считана е за един от най-добрите работодатели за Централна и Източна Европа.

Присъединяването към Telerik е сериозна стъпка напред в професионалното развитие на всеки, който работи в софтуерната индустрия. Да работиш в успешна иновативна компания, която цени своите служители и влага много усилия в постоянното развитие на техните умения, е начин непрекъснато да се усъвършенстваш в професията. Да виждаш на световния пазар директния резултат от своята работа, да даваш ежедневен принос за подобряването на продуктите, да получаваш обратна връзка от клиентите и да работиш в добре организиран екип при зрели процеси на разработка е наистина мотивиращо за всеки, който иска да бъде истински професионалист в разработката на софтуер.

Защо Telerik е толкова успешна?

Telerik е успешна софтуерна компания заради хората, които работят в нея. Те са най-голямата фирмена ценност. Telerik е успешна, защото всички нейни служители работят много и задружно по разработката и поддръжката на нейните продукти и продуктови линии. В Telerik цари атмосфера на отворена комуникация и трайна воля за постоянно подобряване на процесите и работната среда на базата на конструктивна обратна връзка от служители и клиенти. Telerik е изключително гъвкава и постоянно отговаря на промените на пазара, тъй като е лидер в една изключително динамична индустрия, в която за да е успешна трябва да отговаря на новостите по-бързо от своите съперници.

Telerik непрекъснато инвестира в хората си чрез mentoring / coaching програми, чрез про
грамите за сертификация на Microsoft, вътрешни и външни курсове на обучение и чрез участие в технологични конференции и други събития.

Telerik подпомага развитието на цялата софтуерна индустрия и общността на софтуерните инженери. Тя е спонсор на множество големи конференции и технологични събития като Microsoft PDC, Tech Ed, DevReach, DevDays DevConnections. Фирмата организира и подпомага провеждането на състезания по програмиране, писането и издаването на книги, провеждането на университетски курсове и други инициативи в помощ на общността на софтуерните разработчици.

Официален уеб сайт на Telerik Academy

Повече информация за програмата за безплатно обучение и работа „Telerik Academy” можете да намерите на нейния официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT