Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Академията на Телерик продължава да набира кандидати до 7 ноември 2010 г.

Програмата „Telerik Academy” е инициатива на иновативната и бързо растяща софтуерна компания Telerik за привличане на талантливи и мотивирани млади хора и задълбоченото им практическо обучение за софтуерни инженери в областта на Microsoft .NET технологиите с цел натрупване на солидни знания, сериозни практически умения и стил на мислене, необходими за започване на дългосрочна работа в Telerik. Всички обучения са напълно безплатни и целят да произведат качествени софтуерни инженери. Първоначално учащите нямат никакви ангажименти и могат да се откажат от програмата по всяко време. След третия месец всички одобрени участници подписват стажантски договор с Телерик и се ангажират да започнат работа в компанията, ако завършат успешно обучението си, при заплащане на конкурентно за пазара ниво.

Програмата стартира за втори път след успешното й провеждане през сезон 2009/2010, в който в курсовете започнаха обучението си 96 души и най-добрите 22 от тях вече работят като софтуерни специалисти в Телерик.

От ноември 2010 г. започва второто издание на програмата Telerik Academy, в която ще бъдат приети за обучение 100 души и 20 от тях ще завършат 7-месечното интензивно безплатно обучение и ще започнат работа в Telerik. Новост в програмата е въвеждането на две нови направления за кариерно развитие: за специалисти по управление на качеството (QA engineers) и за специалисти по решаване на проблеми на клиента (clients solutions software engineers).

Обучителни курсове

Курсовете в Telerik Academy следват следната програма за обучение и развитие:

Telerik-Academy-Courses-Learning-Track

Курс C# Fundamentals – част I и II

Курсът “Fundamentals of C# Programming” обхваща фундаменталните концепции на компютърното програмиране, започвайки от променливи, условни конструкции, цикли, масиви и продължавайки с по-сложни концепции като рекурсия, структури от данни, алгоритми, правилно логическо инженерно мислене, решаване на задачи и обектно-ориентирано програмиране.

Курсът е разделен на две части, всяка от които е следвана от практически изпит по програмиране. В първия месец се изучават основни програмни похвати като използването на цикли, масиви и методи, а във втората част (през следващите два месеца) се обръща внимание на по-сложни теми като рекурсия, сложни структури от данни, алгоритми и обектно-ориентирано програмиране.

Обученията се състоят от 25% лекции, 25% работа в клас и 50% самостоятелна работа вкъщи и следват безплатната книга „Въведение в програмирането със C#“.

Разпределение по направления

След завършване на въведителните курсове (Fundamentals of C# Programming, част I и II) най-добре представилите се студенти биват разпределени по направления. Част от студентите специализират софтуерно инженерство в курса “.NET Development Essentials”, други биват обучавани за специалисти по управление на качеството (QA engineers) и автоматизирано тестване на софтуерни продукти, а трети се обучават и започват работа като инженери по решаване на технически проблеми на клиентите (client solutions software engineers).

Курс .NET Development Essentials

Курсът “.NET Development Essentials” предоставя задълбочени знания и практически умения за разработка на софтуер с езика C# и платформата .NET Framework. Той обхваща стандартните библиотеки на .NET Framework, работа с XML, релационни бази от данни и SQL, технологията LINQ, ORM технологиите и в частност LINQ-to-SQL, сървърът за бази данни SQL Server, разработка на уеб услуги и WCF услуги, разработка на настолни приложения с Windows Forms и Windows Presentation Foundation (WPF), уеб технологии и разработка на уеб приложения с ASP.NET and AJAX, разработка на RIA приложения със Silverlight, шаблони за проектиране на софтуерни системи, софтуерно инженерство, методология за управление на проекти SCRUM, хранилища за сорс код, unit тестване и build системи.

Курсът отнема 4 месеца целодневно и се състои от 25% лекции и 75% практическа работа по задачи и проекти. След успешно завършване най-добрите студенти започват работа в Телерик, а останалите продължават обучението си в специализирани обучения по направления.

Курс Quality Assurance and Test Automation

Курсът “Quality Assurance and Test Automation” дава основите на професията инженер по осигуряване на качеството на софтуера (software QA engineer). Той обхваща най-важните принципи за осигуряване на качество, планиране, изпълнение и авто
матизиране на дейностите по тестване на софтуера (функционални тестове, тестове за натоварване, за ползваемост и други) и управление на дефекти. Предвижда се задълбочена практическа работа с различни инструменти за автоматизация на тестовия процес (test process automation tools).

Курсът отнема 2 месеца вечерно и се състои от 25% лекции и 75% практическа работа по задачи и проекти. След успешно завършване най-добрите студенти започват работа в Телерик.

Специализирани курсове

Специализираните практически курсове и проекти по направления „Advanced ASP.NET & AJAX Web Development“, „Advanced RIA Development with Silverlight“, „Advanced WPF Applications Develop­ment“, „Advanced Windows Forms Development“, „Data-Centric Development for .NET Framework“, „Advanced Visual Studio Development“ съответстват на няколко от приоритетните за Телерик технологични направления и целят да задълбочат познанията и да увеличат натрупания опит на обучаемите да разработват софтуер със съответните съвременни софтуерни технологии. Всички успешно завършили студенти започват работа в Телерик.

Етапи на програмата Telerik Academy

Обучението по програмата Telerik Academy преминава през следните етапи:

 • Привличане и подбор на кандидати (октомври – ноември 2010)
 • Въвеждащ курс „Fundamentals of C# Programming – част I“ с продължителност 1 месец за 100 души, 2 пъти седмично по 4 часа (декември 2010 – януари 2011)
 • Изпит за отсяване на най-добрите 60 от обучаемите (януари 2011)
 • Въвеждащ курс „Fundamentals of C# Programming – част II” с продължителност 2 месеца за 60 души, 2 пъти седмично по 4 часа (януари – март 2011)
 • Изпит за отсяване на най-добрите 20 от обучаемите (март 2011)
 • Разпределение по направления: .NET разработчици, QA инженери, инженери по решаване на технически проблеми на клиентите (март 2011)
 • Подписване на договор за обучение и работа в Телерик (март 2011)
 • Базов технологичен курс „.NET Development Essentials” с продължителност 4 месеца, целодневно (април – юли 2011)
 • Базов технологичен курс „Quality Assurance and Test Automation” с продължителност 2 месеца, вечерно – тече паралелно с “.NET Essentials” курса (април – май 2011)
 • Най-добрите 10-12 от обучаемите започват работа в Телерик, останалите продължават обучението си (юли 2011)
 • Специфично профилирано обучение по определени технологични направления: ASP.NET & AJAX, Silverlight, WPF, Windows Forms, Data-Centric Development, Visual Studio Development с продължителност 1 месец, целодневно (август 2011)
 • Успешно завършилите започват работа в Телерик (август 2011)

Преподавателски екип

Лекторите в Telerik Academy са опитни .NET софтуерни инженери от Telerik.

Водещият лектор д-р Светлин Наков има над 10 години професионален опит като софтуерен инженер, консултант и лектор, участвал в реализацията на големи ИТ проекти с .NET и Java технологиите. Той е автор на 5 книги за програмиране и софтуерни технологии, утвърден университетски преподавател и лектор на десетки семинари и технологични конференции. Светлин Наков води лично почти всички курсове в Telerik Academy.

Останалите лектори са опитни .NET разработчици и инструктори от Telerik.

Кандидатстване в Telerik Academy

Процесът на кандидатстване и одобрение включва подаване на документи, оценяване на кандидата според поставените изисквания и преминаване на серия тестове, изпити и интервюта.

Изисквания към кандидатите

 • Възможност и желание за работа на пълен работен ден
 • Висока мотивация за сериозна работа
 • Владеене на английски език
 • Отлично владеене на български език
 • Компютърна грамотност
 • Дългосрочен ангажимент

Предимства при кандидатстване

 • Завършена (или в процес на завършване) университетска степен в областта на компютърните науки и технологии
 • Начални умения по програмиране
 • Предишен трудов стаж

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография (CV) на английски език
 • Мотивационно писмо на английски език
 • Дипломи, грамоти, сертификати и т.н.

Приемни изпити и тестове

 • Тест за интелигентност (IQ)
 • Тест по английски език
 • Тест по компютърни науки

Краен срок

 • Краен срок за кандидатстване в Telerik Academy за сезон 2010/2011: 7 ноември 2010.

Защо да работиш в Telerik?

Telerik Corporation е водещ световен производител на софтуерни компоненти за ASP.NET, AJAX, Silverlight, Windows Forms и WPF, инструменти за изготвяне на отчети, системи за достъп до данни (ORM) и системи за управление на уеб съдържание (CMS). Telerik е иновативна българска технологична фирма, с централен офис в София и подразделения в САЩ и Германия. Тя фокусира изключително върху
.NET технологиите и е златен сертифициран партньор на Microsoft. Telerik има над 200 служители, предимно софтуерни инженери. Печелила е признанието „работодател на годината” на Hewitt Associates за България за 2007 г., а за 2009 г. е класирана на второ място в същата класация. Считана е за един от най-добрите работодатели за Централна и Източна Европа.

Присъединяването към Telerik е сериозна стъпка напред в професионалното развитие на всеки, който работи в софтуерната индустрия. Да работиш в успешна иновативна компания, която цени своите служители и влага много усилия в постоянното развитие на техните умения, е начин непрекъснато да се усъвършенстваш в професията. Да виждаш на световния пазар директния резултат от своята работа, да даваш ежедневен принос за подобряването на продуктите, да получаваш обратна връзка от клиентите и да работиш в добре организиран екип при зрели процеси на разработка е наистина мотивиращо за всеки, който иска да бъде истински професионалист в разработката на софтуер.

Защо Telerik е толкова успешна?

Telerik е успешна софтуерна компания заради хората, които работят в нея. Те са най-голямата фирмена ценност. Telerik е успешна, защото всички нейни служители работят много и задружно по разработката и поддръжката на нейните продукти и продуктови линии. В Telerik цари атмосфера на отворена комуникация и трайна воля за постоянно подобряване на процесите и работната среда на базата на конструктивна обратна връзка от служители и клиенти. Telerik е изключително гъвкава и постоянно отговаря на промените на пазара, тъй като е лидер в една изключително динамична индустрия, в която за да е успешна трябва да отговаря на новостите по-бързо от своите съперници.

Telerik непрекъснато инвестира в хората си чрез mentoring / coaching програми, чрез програмите за сертификация на Microsoft, вътрешни и външни курсове на обучение и чрез участие в технологични конференции и други събития.

Telerik подпомага развитието на цялата софтуерна индустрия и общността на софтуерните инженери. Тя е спонсор на множество големи конференции и технологични събития като Microsoft PDC, Tech Ed, DevReach, DevDays DevConnections. Фирмата организира и подпомага провеждането на състезания по програмиране, писането и издаването на книги, провеждането на университетски курсове и други инициативи в помощ на общността на софтуерните разработчици.

Официален уеб сайт на Telerik Academy

Повече информация за програмата за безплатно обучение и работа „Telerik Academy” можете да намерите на нейния официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT