Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Трето поредно безплатно тридневно обучение за ученици–17-19 януари 2011

От името на отдел “Технологично обучение” в Телерик АД имам удоволствието да поканя всички български гимназиални ученици със засилени интереси към програмирането на третото поредно тридневно безплатно обучение в рамките на инициативата „Академия на Телерик за ученици“ за безплатно обучение по практическа разработка на софтуер и подготовка за олимпиадата по информационни технологии (НОИТ).

По време на обучението ще бъдат разгледани релационните базите данни и използването им от C#, езикът за управление на релационни данни SQL, сървърът за бази данни MS SQL Server и технологията ADO.NET Entity Framework.

Безплатното обучение ще се проведе на 17, 18 и 19 януари 2011 г. от 10:00 до 19:00 часа в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София, бул. Драган Цанков 21А (GPS координати: 42.6715, 23.3531).

Всички, които желаят да участват в обучението, трябва да се регистрират и да заявят дали ще ползват нощувки, храна и други детайли. Регистрацията се извършва от сайта на Академията за ученици: https://softuni.bg.

Тъй като желаещите да участват в обученията са повече от свободните места в учебната зала, а ние се стремим да обучаваме най-мотивираните и най-заинтересованите ученици, ще направим класиране на регистрираните за участие кандидати по критерий „предадени в срок решения на домашната работа от предходното обучение“. По същия критерий ще се класират и новите участници, които не са присъствали на предходната сбирка през декември. На сайта на Академията на Телерик за ученици са публикувани условията на домашните работи заедно с всички учебни материали и видеозаписи на лекциите. Класирането ще бъде обявено на 14 януари, а крайният срок за предаване на домашни е 13 януари.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT