Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

66 студента преминаха първия изпит в Академията на Телерик

Telerik AcademyНа 12 и 13 януари 2011 г. се проведе първият (междинен) изпит върху учебния материал от първата част на курса “C# Fundamentals” от програмата за безплатно обучение и работа “Академия на Телерик“. Курсистите трябваше да напишат решения на 4 нелеки задачи за 6 часа, обхващащи учебния материал от първата част от курса:

 • 0. Course Introduction
 • 1. Introduction to Programming
 • 2. Primitive Data Types and Variables
 • 3. Operators, Expressions and Statements
 • 4. Console Input / Output
 • 5. Conditional Statements
 • 6. Loops
 • 7. Arrays
 • 8. Numeral Systems
 • 9. Methods
 • Sample Intermediate Exams

Макар и учебният материал да изглежда лесен, задачите бяха много над средното ниво по съответните учебни предмети в училищата и университетите. Условията на задачите ще бъдат публикувани на сайта на Академията, но по-нетърпеливите могат да ги изтеглят и от настоящия блог:

От явилите се над 100 души изпита преминаха успешно 66 курсиста, които ще продължат обучението си във втората част на курса “C# Fundamentals” (3 групи по 22 души). Предстоят по-сложните теми от курса, които фокусират върху структури от данни, алгоритми, решаване на сложни алгоритмични задачи и писане на качествен програмен код:

 • 10. Recursion
 • 11. Creating and Using Objects
 • 12. Exceptions Handling
 • 13. Strings and Text Processing
 • 14. Defining Classes
 • 15. Text Files
 • 16. Linear Data Structures
 • 17. Trees and Graphs
 • 18. Dictionaries, Hash Tables and Sets
 • 19. Algorithms Complexity and Efficiency of Data Structures
 • 20. Object-Oriented Programming Fundamental Principles
 • 21. High-Quality Programming Code
 • 22. Methodology of Problems Solving
 • 23. Problems Solving Practice #1
 • 24. Problems Solving Practice #2
 • 25. Problems Solving Practice #3

Успех на всички участници в инициативата “Академия на Телерик”!

Comments (2)

2 Responses to “66 студента преминаха първия изпит в Академията на Телерик”

 1. dastier says:

  66 студенти а не студента

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT