Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Видеозаписи от академията на Телерик за ученици: бази данни, SQL, ADO.NET и Entity Framework

В периода 17-19 януари 2011 г. в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади се проведе поредната тридневна сбирка на Академията на Телерик за ученици, в която безплатно се обучават на разработка на софтуер и съвременни софтуерни технологии ученици от цялата страна. Темата този път беше “Бази данни, SQL и технологии за достъп до данни в .NET”. Бяха разгледани в детайли следните важни за програмирането концепции и технологии от света на релационните бази от данни:

  1. По традиция обучението започна със солидна подготовка за ИТ теста, който учениците предстои да положат на финалния кръг на Националната ИТ олимпиада.
  2. След това бяха обяснени концепциите на релационните бази от данни: релационен модел, таблици, релации, множественост на връзките, изгледи, съхранени процедури, индекси, тригери, ограничения и други обекти в базата данни.
  3. Специално внимание беше отделено на моделирането на данни чрез Entity Relationship диграми (E/R диаграми), което беше демонстрирано чрез инструментите на SQL Server 2008.
  4. Обучението продължи чрез задълбочено запознаване с езика SQL. Бяха разгледани командите за извличане на данни (SELECT), съединения на таблици (JOIN) и по-сложни конструкции.
  5. Беше обърнато внимание и на груповите функции, групирането, вложените SELECT команди и вградените SQL функции. Бяха разгледани и DDL командите за промяна на релационната схема.
  6. След концепциите на базите данни, моделирането на данни и работата със SQL и SQL Server преминахме към технологиите за достъп до данни в .NET Framwork. Демонстрирахме стандартния интерфейс към базите данни ADO.NEТ, неговата архитектура и моделите на достъп до данни. Бяха дадени примери за достъп до SQL Server и MS Access.
  7. Кулминацията на обучението беше задълбоченото изучаване на концепциите на ORM технологиите и практическата работа с ADO.NET Entity Framework (EF). Технологията беше разгледана в дълбочина. Дискутирахме по-сложни концепции като проблемът “N+1 заявки” и контрол на конкурентния достъп.
  8. Обучението завърши с практически проект за обработка на данни, който изискваше работа с MySQL, импортиране на данни от MS Excel, обработка и експорт към PDF.

За всички почитатели на програмирането и базите данни сме подготвили видеозаписи на цялото обучение, заедно с всички лекции, примери, демонстрации и практически проекти. Можете да ги гледате от страницата на инициативата: https://softuni.bg.

Всички презентации, примери и демонстрации можете да изтеглите от сайта на Академията на Телерик за ученици.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT