Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Четвърта среща на академията на Телерик за ученици–20-22 февруари–уеб технологии

Предстои четвъртата среща на Академията на Телерик за ученици, която всеки месец предоставя безплатни тридневни обучения по практическа разработка на софтуер за ученици от средните училища. Събитието ще се състои на 20, 21 и 22 февруари 2011 г. (неделя, понеделник, вторник) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София (бул. Драган Цанков 21А). Обученията този път ще обхващат основите на уеб технологиите (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, създаване на уеб сайтове, HTML 5, CMS системи).

Желаещите за участие трябва да се в безплатното обучение трябва да се регистрират във формата за участие, достъпна от: https://softuni.bg.

За четвъртата поредна сбирка на Академията през февруари сме предвидили следната учебна програма:

 1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
 2. Основи на уеб технологиите – HTTP и WWW, моделът заявка-отговор, HTTP заявки (GET и POST), HTTP отговори, HTTP статус кодове, cookies, използване на инструменти за разработчици (Firebug, IE Developer Toolbar, Wireshark sniffer)
 3. Основи на HTML – езикът HTML, текст, картинки, препратки, форматиращи тагове, параграфи, списъци, таблици, форми и контроли (текстови контроли, пароли, отметки, radio-бутони, падащи списъци, бутони), рамки (frames)
 4. Основи на CSS – създаване и използване на CSS стилове, селектори и дефиниции на стилове, шрифтове, фонове, фонове, контури, box-моделът, подравняване, позициониране (абсолютно и плаващо), отмествания (margin, padding), z-index, видимост, скролиране
 5. Основи на JavaScript – DHTML, JavaScript синтаксис, типове данни, оператори, управляващи конструкции, цикли, масиви, класове и обекти, диалози за вход от потребителя, достъпване на DOM дървото чрез JavaScript, дебъгване на JavaScript приложения
 6. Библиотеката jQuery – въведение в jQuery, jQuery селектори и манипулация на DOM дървото, jQuery събития, AJAX заявки, jQuery темплейти, jQuery UI, ефекти, interactions, widgets
 7. Създаване на уеб сайтове с HTML и CSS – преминаване от картинка към XHTML+CSS, плаващи DIV елементи и подредба, някои тънкости (имитация на таблици, харизонтално и вертикално центриране на DIV и неговото съдържание), сайтове базирани на рамки (frames), сайтове базирани на таблици, сайтове базирани на DIV елементи, примери от живота
 8. HTML 5 – въведение в HTML 5, нови тагове, структурни тагове, UI за форми, валидация на форми, нови атрибути, нови CSS стилове, ново JavaScript API, показване на видео и аудио, използване на Canvas и SVG графика
 9. CMS системи – системи за управление на съдържание (CMS), работа с WordPress (инсталиране и конфигуриране, административен интерфейс, страници, статии, категории, тагове, коментари, настройки, теми, добавки)
 10. Практически проект – създаване на уеб сайт от уеб дизайн, даден като картинка и интеграция в WordPress (по отбори)

Срокът за предаване на домашното по традиция е няколко дни преди обучението. Този път срокът за домашното е до 17 февруари. Напомняме на всички участници, че ако не предадат домашното от предната среща на Академията, може да не се класират участие в обучението.

Всички учебни материали и видеозаписи на лекциите ще бъдат достъпни за безплатно изтегляне от сайта на инициативата:

 • Академия по разработка на софтуер за ученици: https://softuni.bg
 • Видео лекции от академията по разработка на софтуер за ученици: https://softuni.bg
Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT