Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Национален младежки панаир “Наука”– член на журито

Националният младежки панаир "Наука" 2011 (http://ytfoundation.org/events/Nauka) се организира за първи път в България от фондация “Технология за младите”, по образец на международния американски научен панаир ISEF, провеждан от Intel (www.isef2010sanjose.org). Участниците на възраст до 26 години ще се състезават в 12 категории: компютърни науки, физика и астрономия, механика и електроника, екология, алтернативна енергия и транспорт, математически науки, химия, медицина, биология и хумaнитарни науки.

Панаирът Наука’11 ще се проведе между 2 и 5 юни 2011 г. и има за цел да събере най-креативните, изобретателни и амбициозни младежи в България. Журито за всяка категория се състои от по трима научни работници с опит в съответната категория и научна титла.

Като председател на Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) и доктор по компютърни науки бях поканен за един от тримата члена на журито за категория “компютърни науки”. Надявам се да станем свидетели на оригинални проекти на високо научно и техническо ниво и да покажем на света, че и в България има млади хора, които се занимават успешно с научно-технически разработки.

Повече информация за събитието можете да научите от сайта на фондация “Технология за младите”: http://ytfoundation.org/events/Nauka.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT