Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Започнаха безплатните курсове по Конструиране на качествен програмен код за софтуерни инженери

На 16.02.2011 в Академията на Телерик и паралелно на 22.02.2011 във ФМИ на СУ започнаха безплатните обучения по Качествен програмен код за софтуерни инженери. Курсовете обхващат принципите за изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Качеството на кода се разглежда в неговите най-съществени характеристики – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Дават се насоки, препоръки и утвърдени практики за конструиране на класове, методи, работа с цикли, работа с данни, форматиране на кода, защитно програмиране и много други. Въвеждат се принципите на компонентно тестване (unit testing) и рефакториране на кода (refactoring). Наред с теоретичните познания всички участници в курса правят два проекта, в които усвояват на практика принципите на качествения код, unit тестването и преработката на лош код.

Svetlin-Nakov-teaching-High-Quality-Code-course-FMI-2011-Feb-22

Към курса има сериозен интерес (има около 200 души записани до момента). Той се пропоръчва на всички, които се стремят да станат качествени софтуерни инженери, независимо от технологиите и езиците за програмиране, които ползват. Курсът учи на фундаментални принципи, които са били валидни още преди десетолетия и които ще са валидни още десетилетия. Разбира се, всички примери, демонстрации и проекти са съобразени с актуалните за 2011 г. технологии и инструменти.

За повече информация и записване за курса посетете неговия уеб сайт: https://softuni.bg.

За всички, които нямат възможност да присъстват на курса препоръчваме да гледат безплатно онлайн видеозаписите от учебните занятия: https://softuni.bg#5.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT