Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Състезание за уеб разработчици WEBLOZ ‘11

logo-11

Предстои петото поредно издание на националното състезание за уеб разработчици WEBLOZ ‘11, в което ще премерят сили ученици от цялата страна в категории “Уеб дизайн” и “Интернет програмиране”. Събитието ще се проведе в периода 15-17 април 2011 г. в спа-комплекс “Островче” до гр. Лозница. Могат да участват гимназиални ученици от цялата страна.

Участниците разработват интернет приложение или уеб сайт според изискванията на регламента, самостоятелно или в екипи до двама души и ги предават според указанията на журито, което е съставено е експерти от индустрията. Оценяването се извършва в два кръга: задочен и присъствен. В задочния кръг участниците предават своите проекти (до 25 март 2011 г.) и те биват оценявани от журито. най-добрите 20 проекта във всяка категория се класират за присъствения кръг, където се защитават на живо, публично пред комисията и пред останалите участници в състезанието. За победителите в конкурса е предвиден награден фонд в размер от над 3000 лв. събран от спонсорите на събитието (SuperHosting.bg, Telerik, ABC Design & Communications, MAG Studio, MTel, Ciela, JAR Computers и други).

Състезанието дава прекрасна възможност на младото поколение уеб разработчици да демонстрират знанията, уменията и идеите си като представят свои оригинални авторски разработки. За повече информация посетете официалния сайт на WEBLOZ: http://webloz.net.

Comments (6)

6 Responses to “Състезание за уеб разработчици WEBLOZ ‘11”

  1. Теодор says:

    От къде става регистрацията?

  2. От къде става регистрацията?

  3. Регистрацията ще бъде пусната на 14 март.

  4. Ами вижте им сайта. Аз не участвам в организацията.

  5. Най-голямото състезание!

  6. SLT-A77 says:

    Аз винаги съм разследва онлайн за съвети, че може да ми бъде от полза. Благодаря!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT