Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Започнаха безплатните курсове по Web Front-End Development

На 8 март 2011 г. в учебната зала на Академията на Телерик започнаха безплатните обучения за Web Front-End специалисти. Одобрените за присъствено обучение (около 180 души) са разделени в 3 групи (вторник вечер, събота сутрин и събота следобед).

Front-End-training-lab-left

На снимките е показана лявата и дясната част на учебната зала.

Front-End-training-lab-right

На първата въведителна лекция представихме курса и преподавателския състав, след което навлязохме в концепциите на уеб технологиите, системата WWW и протокола HTTP. Демонстрирахме специални разузнавателни средства (като Wireshark) за прихващане на мрежовия трафик и анализ на мрежови протоколи, най-вече HTTP.

Всички учебни материали и видеозаписи от упроведените учебни занятия са качени на сайта на курса: https://softuni.bg.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT