Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Седма среща на академията по разработка на софтуер за ученици – 18-20 април – Плевен

Всички приятели на академията по разработка на софтуер за ученици са поканени да участват в поредната седма среща за безплатни обучения по съвременни информационни технологии и разработка на софтуер, която ще се проведе в Плевен на 18, 19 и 20 април 2011 г., в Българо-германския център за професионално обучение (GPS координати 43.407355, 24.61367).

Svetlin Nakov and Mihail Stoynov teaching software technologies

Успяхме да уредим доста добри цени за настаняване като за ученици: 
– 12 лв. за нощувка в центъра за обучения
– 11 лв. за храноден в стола на центъра за обучения

На срещата ще навлезем в дълбините на разработката на ASP.NET уеб приложения с бази от данни и ще разработим на живо от нулата цялостен пример за уеб приложение с бази данни – блог система. Ето и програмата:

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ – ще отделим половин ден както всеки път на подготовката за Олимпиадата, която чука на вратата
  2. Свързване на данни в ASP.NET – свързване на данни (data binding), свързване на списъчни контроли, шаблони, използване на Container.DataItem и DataBinder.Eval(), използване на GridView, FormView, DetailsView, Repeater, ListView, Pager
  3. Свързване на ASP.NET с SQL Server – работа с контроли за източници на данни (EntityDataSource, ObjectDataSource), връзка между ASP.NET и SQL Server, редактиране, страниране, сортиране, филтриране на данни в базата данни
  4. Авторизация и автентикация – видове автентикация в ASP.NET (Forms authentication и Windows authentication), работа с ASP.NET Membership, потребители и роли, задаване на права на потребители и роли от Web.config, инструментът aspnet_regsql, конфигуриране на ASP.NET потребители и роли от Visual Studio, вградени в ASP.NET контроли за login / logout
  5. ASP.NET AJAX – ScriptManager, UpdatePanel, Timer, Update Progress, тригери, библиотеки с контроли AJAX Control Toolkit
  6. ASP.NET Deployment – инсталиране и настройване на ASP.NET уеб приложения, работа с IIS, инсталиране на ASP.NET приложения в реална среда (deployment)
  7. Изграждане на цялостно ASP.NET data-driven приложение – изграждане на блог система с ASP.NET Web Forms, SQL Server и ADO.NET Entity Framework стъпка по стъпка: моделиране на базата данни, изграждане на EF data layer, създаване на скелет на приложението, създаване на базова страница (master page), създаване на стилове и CSS файл, имплементация на login / logout, имплементиране на функционалности за разглеждане, добавяне и редактиране на статии, показване на коментари за всяка статия с вложен binding, управление на коментари
  8. Практически проект – създаване на ASP.NET базиран фото албум (по отбори)

Срокът за регистрация на участниците и за предаване на домашните е 14 април (четвъртък), тъй като на 15-ти трябва да изпратя списък с всички участници на организаторите в Плевен.

Регистрацията за участие се извършва както обикновено от сайта на академията: https://softuni.bg.

Очакваме ви!

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT