Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Академия за QA инженери – безплатно обучение и работа като QA инженер

Svetlin Nakov teaching students at TelerikAcademy Обявено е поредното безплатно обучение от могъщата машина за обучения и подготовка на софтуерни специалисти Telerik Academy, ръководена от Светлин Наков, която на практика през последните две години се утвърди като почти безалтернативна институция за качествено безплатно неформално образование в областта на практическата разработка на софтуер за талантливи млади хора.

Академията на Телерик за софтуерни инженери ви кани да участвате в новия безплатен курс по осигуряване на качеството на софтуера (Software Quality Assurance), който организираме през пролетта на 2011 г. в София в рамките на програмата за обучение и работа за инженери по осигуряване на качеството на софтуера Telerik QA Academy.

Безплатен курс „Software Quality Assurance and Test Automation

Курсът „Software Quality Assurance and Test Automation“ дава задълбочени познания и умения в сферата на осигуряване на качеството на софтуера и автоматизираното тестване. Образователната инициатива Telerik QA Academy представлява задълбочена 4-месечна програма за обучение, практика, изпити и сертификация, по която се добива професията „инженер по осигуряване на качеството на софтуера (QA engineer)“ и възможност за работа в Телерик. Кандидатстването за участие в QA академията е отворено до 17 април 2011 г. Обученията започват на 2 май 2011 г.

Typical software QA engineerБезплатните обучения в рамките на програмата Telerik QA Academy обхващат основите на управлението на качеството на софтуера (software quality assurance), процесите на планиране, изпълнение и докладване на резултатите от тестването по време на целия жизнен цикъл на разработка на софтуер, концепции и инструменти за автоматизирано на тестване, техники на тестването от вън (black box testing) и от вътре (white box testing), тестване на уеб и десктоп приложения и услуги, компонентно тестване, интеграционно тестване, системно тестване, функционално тестване, нефункционално тестване, тестване за производителност, стрес тестове, регресионно тестване, тестване на сигурността, тестване на преносимостта, тестване на леснотата за поддръжка, статичен и динамичен анализ на кода, код ревюта и инспекции, управление на тестването (подготовка, планиране, проследяване, контрол, докладване, управление на риска), докладване и проследяване на дефекти и т.н.

Работа в Телерик за завършилите с отличие

Telerik Corporation - logoЗавършилите безплатното обучение с отличие ще имат възможност да започнат своята кариера в Телерик (работодател #1 за България за 2010 г.) като младши QA инженери.  Нещо повече, всички приети за обучение курсисти се ангажират да кандидатстват за работа в Телерик след завършването на курса, а Телерик се ангажира да разгледа тяхната кандидатура. В случай, че не бъдат одобрени за работа в Телерик, са свободни да работят в други фирми.

Изисквания и прием

Групата, която ще започне обучението, ще е с размер 25-30 души, като 10 от тях ще  application processпродължат от провежданата в момента Академия на Телерик за .NET софтуерни инженери след завършване на курса по основи на програмирането C# Fundamentals, а останалите 15-20 ще бъдат избрани измежду външните кандидати, подали документи за обучение в QA академията.

Всички външни кандидати трябва да са високо мотивирани да овладеят професията software QA engineer и да имат силно желание да я практикуват години наред като основно и първостепенно професионално занимание. Официалните изисквания за кандидатите са както следва:

 • High motivation to become a skillful QA engineer
 • Innate attention to quality and details
 • Technical English and proficient Bulgarian
 • Computer literacy and basic programming skills
 • Commitment to designate 15-20 hours weekly for the trainings
 • Ability and willingness to work full time (8 hours/daily) after graduation
 • Long-term commitment

application processКурсът ще отнеме на участниците освен по 8 часа седмично за учебните занятия и по 15-20 часа седмично допълнително за домашните за период от 4 месеца. Ако не разполагате с това време, не се записвайте!

Приемът в академията за QA инженери се извършва след поредица изпити (IQ тест, тест по компютърни науки, тест по английски език и практически изпит по основи на програмирането). Покана за изпитите ще получат всички кандидати, които са изпратили кандидатурата си в срок и според изискванията. Най-добре представилите се на тестовете по IQ, computer science и English ще участват в практическия изпит по програмиране и ще се борят за свободните места за обучение в QA академията.

Изпити и домашни

exams Курсът ще се провежда два пъти седмично в продължение на 4 месеца. По време на обученията всички курсисти ще преминават непрестанно през практически изпити и само най-добрите от тях ще продължават напред. След всяко учебно занятие ще бъдат давани задачи за упражнения и за домашна работа, които трябва да бъдат предавани прилежно и в срок. Участниците в курса, които не подготвят и предават редовно задачите от домашното ще отпадат от курса.

 

Кандидатстване

Процесът на кандидатстване е описан на сайта на Академията на Телерик за QA инженери: https://softuni.bg. Ако решите да кандидатствате, в срок до 17 април 2011 г. трябва да изпратите на e-mail [email protected] следните документи:

 • CV in English – describe your relevant skills, experience, etc.
 • Cover letter in English – motivate yourself, describe why you match the requirements and prove that you are the right candidate
 • Any other documents that may refer to your application (diplomas, awards, certificates, portfolio, etc.) – optionally

Допълнителна информация

Програмата Telerik QA Academy не е публична и няма да има възможност за онлайн участие. Учебните материали и видеозаписите от обученията няма да бъдат публикувани в Интернет.

more information Участниците в настоящата Академия на Телерик (в курса C# Fundamentals) не трябва да подават документи по реда описан по-горе, тъй като вече са положили всички приемни изпити и ще бъдат класирани в предвидените за тях 10 места.

Всички новости, свързани с QA академията ще бъдат публикувани на нейния официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Можете да препратите настоящата покана за участие в курса за QA инженери и на ваши колеги и приятели, които биха се заинтересували.

Допълнителни въпроси може да задавате в официалната дискусионна група на инициативата Telerik QA Academy: http://groups.google.com/group/telerik-qa-academy/.

Comments (1)

One Response to “Академия за QA инженери – безплатно обучение и работа като QA инженер”

 1. Допада ми идеята, че след всяко учебно занятие ще бъдат давани задачи за упражнения и за домашна работа, които трябва да бъдат предавани прилежно и в срок. Участниците в курса, които не подготвят и предават редовно задачите от домашното ще отпадат от курса.Точно така, трябва д аим аред и дисциплина, и все пак ако наистина си отишъл там за да научиш нещо не би трябвало да ти е проблем да си подогвиш домашното, тъкмо по този начин ще види къде имаш по големи пропуски и ще по работиш над тях.Харесва ми системата и, поздравявам ви и много успехи ви желая.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT