Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

62 курсисти се състезаваха на финала на курса C# Fundamentals от Академията на Телерик

Завърши тримесечното обучение в безплатния курс “C# Programming Fundamentals” в Академията на Телерик, който е отправна точка за продължаване на обучението по едно от направленията за развитие и работа в Академията на Телерик:

  • Тримесечен целодневен курс .NET Development Essentials (успешно завършилите започват работа като младши .NET разработчици в Телерик)
  • Четиримесечен курс “Software Quality Assurance and Test Automation” (завършилите с най-високи разултати имат възможността да започнат работа в Телерик като младши QA инженер)
  • Директна работна позиция като младши .NET разработчик (за участниците с особено добри резултати от C# Fundamentals курса)
  • Работа на позиция Client Solutions Software Engineer

На финалния изпит по програмиране на C# на 4 април 2011 г. се явиха 62 курсисти, които демонстрираха задълбочени знания, аналитично мислене и умения за решаване на сложни задачи с насоченост към алгоритмите, структурите от данни и обектно-ориентираното програмиране.

Telerik-Academy-CSharp-Fundamentals-Final-Exam-14.04.2011-1

От тях 29 продължават да се обучават за .NET инженери или започват работа като .NET разработчик веднага. От останалите 15 продължават да се обучават за QA инженери (заедно с още 15 външни участници). 8 участника са поканени за интервю за .NET специалист с фокус върху клиента.

Telerik-Academy-CSharp-Fundamentals-Final-Exam-14.04.2011-2

Планирано е новите курсове да започнат в началото на май 2011 г.

Ново издание на цялата програма за безплано обучение и работа “Академия на Телерик” се очаква да стартира с нови 300 участника отново през септември.

Comments (2)

2 Responses to “62 курсисти се състезаваха на финала на курса C# Fundamentals от Академията на Телерик”

  1. Мачкаме всекидневно!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT