Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Отворена SCRUM дискусионна среща–15 април 2011, 19:00, Академия на Телерик

imageОбръщам се към колегите от софтуерната индустрия с покана за едно събитие, свързано със SCRUM. В Телерик организираме отворена дискусионна среща на запалени SCRUM практикуващи в петък, 15 април 2011 г. от 19:00 часа в учебната зала на Академията на Телерик (София, Младост-1, бул. Александър Малинов 33, партер – http://goo.gl/maps/T5oU.

На срещата ще се обсъждат проблеми и решения при въвеждането и практикуването на SCRUM практики за управление на софтуерни проекти. Като отправна точка ще се дискусира конкретен казус от практиката на колегата Николай Митев (CTO, BrandMaker, Варна, certified SCRUM master) – дисекция на SCRUM практиките в BrandMaker.

Събитието е под формата на отворена дискусия, не като традиционен семинар презентации, така че всеки може да сподели своя опит по поставените въпроси.

Поканени са всички колеги със SCRUM опит или засилен интерес към тематиката.

Comments (1)

One Response to “Отворена SCRUM дискусионна среща–15 април 2011, 19:00, Академия на Телерик”

  1. Еха супер!
    На скоро предложих да има такава среща и в едно друго събитиее и супер се радвам че ще има такава в София!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT