Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Шампионите от ASP.NET курса на Академията на Телерик бяха наградени и сертифицирани

За втора поредна година в Академията на Телерик за софтуерни инженери се проведе безплатен задълбочен курс по разработка на уеб приложения с ASP.NET и бази данни. В курса бяха разгледани в детайли и демонстрирани на живо съвременни технологии за разработка на динамични уеб приложения върху .NET платформата, базирани .NET Framework, C#, SQL Server, ADO.NET Entity Framework (EF), HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ASP.NET Web Forms и ASP.NET AJAX.

За завършване на курса всички студенти трябваше да разработят като курсов проект цялостно ASP.NET уеб приложение с бази данни, в който да приложат на практика изучаваните технологии. Някои от по-интересните проекти бяха да се разработят фото албум (по подобие на Flickr), система за проследяване на дефекти (по подобие на Bugzilla и Trac) и уеб календар (по подобие на Google Calendar). Проектите се защитаваха пред преподавателския екип и се оценяваха според редица предварително обявени критерии.

По традиция организаторите на курса издават сертификати за доказани умения по разработка на уеб приложения с ASP.NET и награждават най-добре представилите се студенти. Тази година награждаването се състоя на 14 април 2011 г. в Академията на Телерик.

ASP.NET-course-Telerik-awarding-April-2011

Шампиони в курса, овладяли в дълбочина ASP.NET уеб технологиите, разработили отлично своя курсов проект с високо качество и защитили го успешно пред комисията са следните студенти:

ВУЗ Име Фамилия Проект
Точки 

(от макс. 70)

ФМИ на СУ Lyubomir Lyubenov 1. Photo Album 68
ФМИ на СУ Borislav Angelov 1. Photo Album 66
ФМИ на СУ Evgeniya Gencheva 3. Web Calendar 65
ФМИ на СУ Martin Toshev 2. Bug Tracking System 64
ТУ-София Ilian Iliev 2. Bug Tracking System 63
ФМИ на СУ Dimitar Dimitrov 4. Time Tracker 62
ФМИ на СУ Kristian Smilenov 5. Car Service 62
ФМИ на СУ Iliyan Havov 2. Bug Tracking System 62
ФМИ на СУ Martin Peev 6. Supermarket 61
ФМИ на СУ Mincho Tonev 4. Time Tracker 61
ФМИ на СУ Petar Marchev 2. Bug Tracking System 60
ФМИ на СУ Stanislav Petrov 5. Car Service 60
ФМИ на СУ Marin Hadjiev 6. Supermarket 60
ФМИ на СУ Martin Draganchev 3. Web Calendar 60
ФМИ на СУ Nadia Ianakieva 5. Car Service 60
ФМИ на СУ Vladimir Syarov 5. Car Service 60
ФМИ на СУ Pavel Kolev 3. Web Calendar 60
ФМИ на СУ Yavor Dachev 2. Bug Tracking System 60
ФМИ на СУ Aleksandra Mihaleva 6. Supermarket 60
ФМИ на СУ Bogdana Dimitrova 1. Photo Album 60
ФМИ на СУ Elian Kurtenkov 5. Car Service 60

За втора поредна година студентите от ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” се представят в порядъци по-добре от своите колеги от ТУ-София, въпреки равните условия, при които бяха поставени, обучавани и оценявани. Броят участници в безплатния курс бяха съответно:

  • От ФМИ на СУ – 110 студента
  • От ТУ-София – 54 студента
  • От други университети – 37

Наградите и сертификатите бяха връчени от ръководителя на Академията на Телерик за безплатни обучения на софтуерни инженери д-р Светлин Наков.

ASP.NET-course-Telerik-awarding-Nakov-Doncho-April-2011

Поздрави и успехи на всички участници в това обучение. Очаквайте ново издание на ASP.NET курса с обновено учебно съдържание през януари 2012 г.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT