Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Излезе безплатната книга “Въведение в програмирането със C#”– учебник, ръководство и самоучител по програмиране за начинаещи

Intro C# book - coverЗа всички фенове на програмирането имам изключително радостна новина: днес официално излезе безплатната книга “Въведение в програмирането със C#”. Тя обхваща фундаменталните основи на компютърното програмиране и разработката на компютърен софтуер, които не са се променили съществено през последните 15 години, и ги поднася в една съвременна форма, чрез средствата на езика C# и .NET платформата.

Книгата въвежда читателя в основите на компютърното програмиране по един систематичен и ясно структуриран начин, с много примери, задачи и детайлни обяснения. Целта на тази безплатна книга е развиването на най-ценното за един програмист – неговото алгоритмично логическо мислене и способностите му да решава задачи, да измисля алгоритми, да ползва подходящи структури от данни и да пише качествен програмен код. Тя е предназначена за навлизащите в професията “софтуерен инженер”, но включва теми, подходящи за напреднали като рекурсия, сложност на алгоритъм, структури от данни и тяхната ефективност, качествен програмен код и цялостна методология за ефективно решаване на задачи.

Книгата е написана на български език, с обем около 1100 страници, изработена от широк авторски колектив, професионалисти, разработващи софтуер от много години, под ръководството на д-р Светлин Наков. Разпространява се безплатно в PDF и DOCX формат и на минимална цена в хартиен вариант (очаквайте хартиеното издание през септември 2011 г.), покриваща разходите за отпечатване.

Съдържание на безплатната книга по C# програмиране

table of contentsКнигата започва със съвсем начални познания по компютърно програмиране (език за програмиране, компилатор, среда за програмиране, примитивни типове, променливи, литерали, оператори, изрази, четене и отпечатване на данни от конзолата), постепенно продължава с най-често използваните програмни конструкции за управление (условни конструкции – if, switch-case; цикли – for, foreach, while, do-while), работа с масиви и алгоритми върху масиви и лека полека въвежда чрез множество практически задачи в принципите на алгоритмичното мислене и решаването на проблеми при разработката на софтуер. Стъпка по стъпка се преминава през бройни системи към по-сложни конструкции и техники от програмирането като използване на методи, рекурсия и рекурсивни алгоритми, работа с класове и обекти, обработка на грешки и изключения, текстообработка и символни низове и четене и писане от текстови файлове. Следва детайлно запознаване с обектно-ориентираното програмиране, което става плавно на няколко стъпки – дефиниране на класове, методи, свойства, конструктори и т.н. и принципи на абстракцията, капсулацията, наследяването и полиморфизма. Най-сложната част от книгата разглежда задълбочено структурите от данни в програмирането: линейни (свързан списък, стек, опашка, дек), дървовидни структури (различни видове дървета – двоични, дървета за търсене, балансирани дървета и т.н.; графи – представяне и базови алгоритми върху графи) и по-сложни структури (речници, хеш-таблици и реализация, множества). Обръща се сериозно внимание на ефективността на структурите от данни и се прави сравнение между тях: съпоставят се скоростта на изпълнение на отделните операции и обемите използвана памет и други ресурси, като междувременно се въвежда понятието “сложност на алгоритъм”, което се използва за оценяване на производителността на програмния код. След като читателите са детайлно запознати със структурите от данни в програмирането и тяхната ефективност, се разглежда LINQ технологията за вграждане на заявки за извличане на данни с писане на много малко код и концепциите “разширяващи методи” и “ламбда-изрази”. Следва темата за качество на софтуера, която разкрива принципите за изграждане на висококачествен програмен код: от именуване на идентификаторите в програмата и форматиране на кода и използване на коментари до по-сложни концепции като обхват и живот на променливите, логическа свързаност на отговорностите (cohesion) и обвързаност между елементите на програмата (coupling). Качеството на кода се разглежда на ниво качествени класове, коректно използване на методи, правилно използване на променливи, изрази, константи, конструкции за управление, цикли, защитно програмиране (exceptions) и т.н. В края на книгата се разглежда една проверена методология за ефективно решаване на задачи по програмиране, извлечена от опита на авторите, която включва генериране и пробване на идеи, разбиване на задачата на логически подзадачи, проверка на идеите, подбор на структури от данни, анализ на ефективността, постъпково имплементиране на алгоритъма и цялостно, задълбочено тестване на решението. Методологията е илюстрирана с множество задачи от няколко реални изпита по програмиране, в които е показана в действие стъпка по стъпка.Read online the Intro C# book by Nakov

Четете Intro C# книгата онлайн

Ако вече ви е станало интересно и точно в този момент искате да разгледате бжезплатната книга на Наков, Колев и колектив по основи на програмирането, можете да използвате нейния онлайн вариант:

Авторски колектив на Intro C# книгата

Разработката на тази книга стана възможна благодарение на доброволния и самопожертвователен труд на десетки колеги, професионалисти от софтуерната индустрия, които споделиха своите знания свободно и безвъзмездно, работиха месеци наред за писане, редактиране и изглаждане на текста и примерите.

Момчета и момичета, благодарим ви за отделеното време и цялото вложено старание и енергия през дългите месеци на писане по книгата. Чудесна работа свършихте!

Авториauthors

Авторите на безплатната книга “Въведение в програмирането със C#” участваха в писането на текста и примерите в книгата (изброени са по азбучен ред):

 • Веселин Георгиев
 • Веселин Колев
 • Дилян Димитров
 • Илиян Мурданлиев
 • Йосиф Йосифов
 • Йордан Павлов
 • Мира Бивас
 • Михаил Вълков
 • Михаил Стойнов
 • Николай Василев
 • Николай Костов
 • Николай Недялков
 • Павел Дончев
 • Павлина Хаджиева
 • Радослав Иванов
 • Радослав Кирилов
 • Радослав Тодоров
 • Светлин Наков
 • Станислав Златинов
 • Стефан Стаев
 • Теодор Божиков
 • Теодор Стоев
 • Христо Германов
 • Цвятко Конов

Редактори

editorsРедакторите на безплатната книга “Въведение в програмирането със C#” спомогнаха за изчистване на грешките и стила на текста (изброени са по азбучен ред):

 • Веселин Георгиев
 • Веселин Колев
 • Дилян Димитров
 • Дончо Минков
 • Илиян Мурданлиев
 • Йосиф Йосифов
 • Марин Георгиев
 • Мира Бивас
 • Михаил Вълков
 • Михаил Стойнов
 • Николай Костов
 • Николай Василев
 • Павел Дончев
 • Радослав Иванов
 • Радослав Кирилов
 • Радослав Тодоров
 • Светлин Наков
 • Станислав Златинов
 • Стефан Стаев
 • Теодор Божиков
 • Цвятко Конов

Спонсор

Спонсор на книгата е Telerik Corp. и нейният учебен център за безплатно обучение на софтуерни инженери – Академията за софтуерни инженери. Учебните материали към книгата и видеолекциите са разработени от специалисти от Софтуерната академия:

Software Engineering Academy - banner

Сериозна подкрепа за разработване на книгата, нейния уеб сайт и отпечатването й на хартия указа ръководството на водещата световна софтуерна фирма “Телерик” АД:

Telerik - logo

Безплатни лекции, презентации и учебни материали

presentations and teachning materialsТъй като книгата е основно учебно помагало в курса по основи на програмирането в школата по програмиране, към нея са разработени лекции (PowerPoint презентации) и демонстрации (примерен код на C# с проекти на Visual Studio), предназначени за учители, преподаватели и ентусиасти, които имат желание да преподават основи на програмирането с езика C# и да обучават млади софтуерни инженери.

Ако сте учител или преподавател, и желаете да организирате курс по безплатните учебни материали от книгата “Въведение в програмирането със C#”, свържете се с нас, за да ви изпратим безплатно копие на книгата (на хартия), както и да популяризираме вашия курс. Тази книга и учебните материали към нея са безплатни и ние силно подкрепяме всякакви инициативи за безплатни обучения, базирани на тях.

Безплатни видеоуроци по основи на програмиранетоvideo, video tutorials, video recordings

Към книгата “Въведение в програмирането със C#” са записани и безплатни видеоуроци, обхващащи почти цялото й съдържание. В тях д-р Светлин Наков и негови колеги от Софтуерната академия обясняват на бъдещите софтуерни специалисти основите на програмирането с езика C# и демонстрират на живо работата с Visual Studio и разработката на C# програми. Видеолекциите представляват видеозаписи на реални обучения по учебното съдържание на книгата, проведени в Академията на Телерик. Гледайте лекциите от обученията по Intro C# книгата от нейния сайт – безплатно.

Изтеглете безплатната книга за програмиране на C#

Ако искате да четете книгата в оригинал, препоръчваме да я изтеглите като PDF:

Intro C# book - PDF Изтеглете книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив (PDF, 13.5 MB)

Книгата във вариант със C# и Java

Книгата по основи на програмирането е достъпна безплатно в два варианта:

Intro C# book

C# вариант (препоръчва се) – цялото учебно съдържание, примерите, сорс кода, програмните и езикови конструкции са на езика C# и съобразени с .NET платформата. Този вариант на книгата е по-нов, върху него е работено много повече, грешките са изчиствани на два пъти със стотици реални читатели от Софтуерната академия, добавени са нови глави. Информацията е актуална към 2011 г.

Intro Java book

Java вариант – всички примери, сорс код и езикови конструкции са разгледани с езика Java и са съобразени с Java платформата. Този вариант на книгата е по-стар, има доста неизчистени грешки и като цяло не се препоръчва, освен ако нямате добра причина да държите на езика Java. Информацията е актуална към 2009 г.

Очаквайте Intro C# книгата на хартия

Книгата е изпратена за печат. Очаквайте хартиеното издание през септември 2011 г.

Книгите на Наков за програмиране и разработка на софтуер

Ако се интересувате от програмиране, може да разгледате и останалите книги на Светлин Наков и неговия авторски колектив:

Introduction to Programming with C# book - by Svetlin Nakov Introduction to Programming with Java book - by Svetlin Nakov Programming for .NET Framework book (volume 1) - by Svetlin Nakov
Programming for .NET Framework book (volume 2) - by Svetlin Nakov Internet Programming with Java book - by Svetlin Nakov Java for Digitally Signing Documents on the Web book - by Svetlin Nakov

Официален уеб сайт, дискусионна група и фен клуб

В дискусионната група на книгата можете да намерите решение на почти всички задачи от упражненията: https://softuni.bg/forum.

Фен страницата на книгата е в LinkedIn: http://www.linkedin.com/groupInvitation?groupID=1724867, а във Facebook e клубът на приятелите на Софтуерната академия: http://www.facebook.com/SoftwareUniversity.

За допълнителна информация посетете официалния уеб сайт на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java”: http://www.introprogramming.info.

Информация за професията C# програмист – курсове и уроци по програмиране на C#.

Информация за професията Java програмист – курсове и уроци по програмиране на Java.

Comments (24)

24 Responses to “Излезе безплатната книга “Въведение в програмирането със C#”– учебник, ръководство и самоучител по програмиране за начинаещи”

 1. Нещо плъгинът за публикуване от блога към facebook се счупи и се наложи да изтрия стария пост за да му сменя картинката.

 2. За коментара за качването в slides.bg: можете да качвате книгата където искате – тя е безплатна и се разпространява безплатно по всякакви канали – от сайтове, блогове и библиотеки, до ксерокопия на хартия. Само читатели да има, че е 1116 страници!

 3. Ти имаш профил при нас, ако я качиш ти ще е по-авторитетно, да не ме обвинят после в плагиатство. 🙂

  Обещавам да я сложим препоръчана за ден. М/у другото презентацията за университетите е гледана 6к. пъти. 🙂

 4. хех спорих със учителката ми за код във моя факултет, ако си спомняш във СМГ-то как ни мина между ушите тогава :=)

 5. Ivan says:

  Здравейте, книгите за .НЕТ очаква ли се да се осъвременят и има ли ги още в печатен вариант 🙂

 6. nakov says:

  Няма да преиздаваме книгите за .NET Framework. Нямаме достатъчно ресурс за това. Технологиите в .NET света се сменят по-бързо от нашите възможности.

 7. @Любо, вие нещо сте променили в slides.bg. Преди се логвах с username, сега ми иска e-mail. Не мога да вляза.

 8. Винаги лога е бил с мейл и парола. Юзър нейм-а се взима за slides.bg/p/профила . За съжаление не мога да ти кажа с кой мейл си се регнал в момента, че нямам достъп до базата. Утре ще ти пиша на ЛС.

 9. @Любо, Влязох през Facebook автентикация в Slides.bg, обаче ви се счупи конвертора. Кога е виждал той 1116 страници PDF?

 10. Браво за книгата, а още по-голямо браво за всичките видеа от лекциите в академията на Телерик. За хора извън София те са единствената алтернатива. Продължавайте все така!

 11. Еее браво, най-после pdf. Книгата е супер. Нямам търпение да излезе на хартия.

 12. Мисля да обявим конкурс: който напише и публикува свястна блог статия за книгата, получава хартиено копие с автографи от авторите. Какво мислите за тази заигравка?

 13. Звучи интересно, бих се включил 🙂

 14. Супер, честито, Светльо! Добре, че има все още хора, като теб да им се занимава и правят нещо хубаво и качествено за другите. :))

 15. Браво! Тази година за начинаещи, догодина втори том за напреднали 🙂

 16. Ха, наскоро един колега ми говореше за таз книга, викам си “тоз пък как се е объркал, сигурно ми говори за Java” 🙂 Поздравления за книгата, сигурен съм, че е също толкова добра като останалите, които съм чел (и често ползвам като ръководство).

 17. […] with C#" in much better book, because the content was extended. Nevertheless, I find the Svetlin's opinion to extreme, saying that "Introduction in Programming with Java" "in general is not […]

 18. Ами тази C# книга трябва да е най-добрата до момента, понеже вложихме много повече страние. Взехме за основа книгата Intro Java, но изчистихме грешките, внимателно редактирахме, пробно я ползвахме 2 години като учебник и студентите докладваха за грешки. Би трябвало да е една от най-добрите книги по основи на програмирането на пазара.

 19. Joro says:

  Поздравления за книгата – наистина доста качествено написана, примерите са добре подбрани, обхващат се основите, които задължително трябва да знае всеки програмист (за жалост дори хора с над 5 години опит в областта на софтуера не знаят,примерно,защо е добре в дадена ситуация да използват речник, а не масив и т.н.). Честно казано не виждам конкуренция на книгата – по простата причина, че няма друга подобна на български. Все пак като градивна критика бих посочил, че някои неща от предната книга на Наков за .Нет са пропуснати (рег екс – които там бяха описани доста подробно, АДО.Нет – задължително условие, за да се каже че си програмист (все пак накъде без данни, тяхното извличане и обработка, нали самата идея на програмирането е да се борави с информация, останалото са шаренийки). Донякъде засрамен трябва да кажа, че има неща които за първи път прочетох в книгата, а уж се пиша софтуерен инжИнер. Горещо препоръчвам книгата (само посъветвам читателите да пропуснат началото- тия реклами на телерик дразнят, поне мен де, може би защото съм бил във фирмата и знам за какво става въпрос там, но това е друга тема). Успех на Наков занапред и аз лично ще чакам книга за Асп.Нет МВС!

 20. nakov says:

  На есен ще правим курс по ASP.NET MVC. Отказахме се да пишем книги по технологии, защото прекалено бързо се сменят. Тази книжка е по-фундаментална и очаквам да има живот поне 10 години, както е книжката на Преслав и Панайот за алгоритмите (www.programirane.org).

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a Reply to Introduction to Programming with C# « Nikolay Vasilev's Technical Blog