Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Академията на Наков за софтуерни инженери – еволюцията на една идея

Много хора ме питат какво стана с Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) и идеята за безплатните курсове по програмиране и разработка на софтуер. Питат ме каква е връзката между Академията на Телерик за софтуерни инженери и НАРС. За всички тях написах една статия за Академията на Наков, НАРС и Телерик. Надявам се да е ползено за любопитни.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT