Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

QA семинар на Българска асоциация за софтуерно тестване (БАСТ)

За колегите, които се занимават с осигуряване на качеството на софтуера (QA engineering) имаме прекрасна новина. Българската асоциация за софтуерни тествано (БАСТ) организира семинар за QA специалисти на 13.10.2011 г. в София. Ще бъдат разгледани следните теми:

  • Agile Testing – Калин Василев
  • Mobile Applications Testing – Васил Табаков
  • ROI of Automation Testing – Румен Банов

Семинарът не е безплатен, но е едно от малкото събития за QA инженери в България, а лекторите са доказани специалисти по осигуряване на качеството с дългогодишен опит. За повече информация се обръщайте към организаторите: http://sqa.bg.

Comments (1)

One Response to “QA семинар на Българска асоциация за софтуерно тестване (БАСТ)”

  1. Quality Mate says:

    Тези не съм ги чувал до сега. Познавам само Калин Василев а той разбира от тестване, колкото всеки потребител в мрежата.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT