Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Курс “Качествен програмен код” – безплатно в Академията от 5 март

Безплатен курс "Качествен програмен код"За трета поредна година софтуерната академия организира безплатен курс по конструиране на “Качествен програмен код”. Курсът разкрива тайните на изграждането на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер.

В курса по качествен програмен код се изучават техники и практики от софтуерното инженерство за изграждане на стабилен, надежден и лесен за поддръжка софтуер с фокус върху кода. Курсът завършва със защита на практически проект, в който участниците трябва да преработят лошо написан код на C#, Java или C++, да подобрят неговото качество следвайки добрите практики от софтуерната индустрия, да го направят тестваем и да напишат unit тестове, които покриват цялата му функционалност.

Курсът е задължителна стъпка за всички любители на програмирането, които са в началото на кариерата си, и имат амбиция да станат кадърни софтуерни инженери.

Какво означава качествен програмен код?

Качеството на софтуера може да се разглежда външно (дали работи коректно, има ли добра ползваемост, притежава ли стабилност и надеждност) и вътрешно (има ли добра организация, добра структура, добра разбираемост и четимост и лесен ли е за поддръжка).

Качествен код – кога и къде ще се провеждат уроците?

Безплатният курс “Качествен програмен код” започва на 5 март 2012 г. и ще се провежда всеки понеделник от 19:00 до 22:00 часа в Софтуерната академия на Телерик.

Какво ще учим в курса по качествен код?

В курса по качествено програмиране (професионално програмиране) в Академията на Телерик се изучават техниките за писане на качествен код в неговите най-съществени характеристики: коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Обясняват се принципите за създаване на качествени класови йерархии, класове и методи, дефинират се фундаментални понятия като свързаност на отговорностите (cohesion) и функционална независимост (coupling), както и влиянието им при изграждане на класове и подпрограми. Дават се препоръки за работа с променливи и данни, за организация на програмна логика (условни конструкции и цикли) както и насоки за правилно именуване на променливи, методи, класове и други елементи на програмите. Дефинират се принципите за добро форматиране на кода и се въвежда се концепцията за самодокументиращ се код като стил на програмиране. Обяснява се концепцията “защитно програмиране” и как се прилага в практиката за намаляване на грешките в кода.

Освен принципите на изграждане на качествен програмен код в курса се изучават и практикуват техники за преработката на съществуващ код с цел подобряване на качеството му (code refactoring) и концепцията “unit testing”, която гарантира високо качество на кода (ако се приложи правилно). Курсът учи студентите, че писането на тестове е на практика задължително във всяка сериозна софтуерна фирма и се ползва повсеместно в софтуерната индустрия. По тази причина автоматизираното тестване на кода е основна част от проектите и изпитите в курса и се изучава в големи детайли с много реални примери и демонстрации на живо.

Изпити, домашни и оценяване

В курса “Качествен програмен код” студентите ще трябва да разработят в началото малък проект на език за програмиране по избор. Примерен такъв проект е да се напише играта “бикове и крави” като конзолно приложение. В края на курса най-лошо написаните проекти ще бъдат раздадени на участниците за рефакториране като финален проект. Те трябва да подобрят качеството на кода, да го направят тестваем и да напишат изчерпателни юнит тестове с високо ниво на покритие (code coverage). За проверка на теоретичните знания ще бъде проведен и тест. След всяка тема ще има и по няколко задачи за домашно.

Студентите, които са предали всички домашни, преминали са теста и са предали и защитили своите практически проекти с високи резултати ще получат сертификати от организаторите на курса, които удостоверяват техните умения за разработка на качествен програмен код.

Как да се запишем за курса “Качествен код”?

Участието в курса по кадърно програмиране (изграждане на качествен програмен код) е безплатно. Може да участвате на живо (присъствено, в софтуерната академия) и онлайн (дистанционно, като гледате видео уроците и предавате домашни и проекти).

За записване използвайте формата за регистрация в курса по качествен код.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT