Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Търсене на съкровища–задача #4 от конкурса на PC Magazine

Публикувана е поредната задача #4 от конкурса по програмиране на PC Magazine и Telerik. Задачата е предложена от софтуерната фирма Технологика, която е спонсор на 4-ти кръг от конкурса.

Търсене на скрито съкровище – условие на задачата

Дадена е много стара планинска карта (група точки в равнината). Известно е, че точките са от изолиниите, които планинските върхове описват на картата. Някъде в центъра на картата е скрито съкровище и то трябва да бъде намерено (вж. фигура 1 и фигура 2).

скрити съкровища - карта

По традиция задачите имат алгоритмична част и приложна част. Алгоритмичната част е по дадени точки да се реставрира картата, а практическата част изисква да се създаде GUI приложение, с което да се зареждат и редактират и визуализират карти.

Пълно условие на задачата и срокове

Пълното условие на задачата е публикувано в сайта на конкурса: http://www.pcmagbg.net/konkurs/2012/4.

Срок за изпращане на решенията: 15 април (неделя).

Comments (1)

One Response to “Търсене на съкровища–задача #4 от конкурса на PC Magazine”

  1. HRR says:

    Convex Hull

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT