Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

85 продължават в Софтуерната академия в курса Software Engineering Basics от 17 април

C# изпит в софтуерната академия на Телерик - март 2012Софтуерната академия на Телерик е най-голямата фирмена инициатива в България за обучение и подготовка на софтуерни инженери. Тази година по програмата “софтуерна академия” в софтуерната фирма Телерик (работодател #1 на България) ще започнат работа над 70 специалисти: софтуерни разработчици, инженери по качеството (QA) и разработчици с фокус върху клиентите.

Финален изпит в C# Fundamentals курса

Софтуерната академия на Телерик е 10-месечна програма за безплатно обучение и работа за софтуерни инженери, която се организира от Telerik Academy. Програмата започва през ноември 2011 г. с 300 души, които преминават поредица обучения и практически изпити и след всеки изпит в следващия етап продължават само най-успешните участници. Така са стигна и до третия пореден изпит от курса “Основи на програмирането със C#”, след който избрани участници продължават по три специалности: developer, QA engineer, developer support engineer.

Студенти решават задачи по програмиране - практически изпит по алгоритми, структури от данни и ООп с езика C# в софтурната академия

Класиране от третия (финален) изпит по програмиране на C#

На третия (финален) C# изпит в софтуерната академия на 26 и 27 март 2012 г. се явиха около 120 души, от които 114 имат ненулев резултат:

# Name Score
1 K. Tashkov 460
2 H. Marinov 420
2 M. Penkov 420
4 V. Staikov 380
5 S. Radkov 370
5 V. Bukurov 370
7 M. Marinov 360
7 P. Valchev 360
7 A. Sotirov 360
10 L. Tsonov 338
11 D. Tachev 330
11 N. Petrova 330
13 N. Demirev 320
14 S. Gochev 310
14 M. Stefanov 310
16 K. Popov 306
17 D. Madjarov 304
18 G. Stoyanov 300
19 K. Vandov 292
20 B. Boev 290
21 A. Kolev 288
22 B. Nistorov 265
23 V. Tsenev 258
24 K. Nikolov 245
25 M. Draganov 232
26 T. Iliev 217
26 K. Dimitrov 217
28 V. Stankova 215
28 M. Rogelov 215
30 I. Ivanov 210
31 S. Vladimirov 206
32 M. Gebov 203
33 T. Mitev 202
34 G. Georgiev 200
34 V. Bojinov 200
34 K. Georgiev 200
34 K. Gatev 200
38 F. Havaluova 195
39 N. Stoychev 193
40 A. Petrov 192
41 N. Valchev 190
42 I. Nenchovski 188
42 V. Hristov 188
44 B. Zhelyazkov 185
45 B. Statev 184
46 K. Dimitrov 182
47 A. Djenkov 180
47 I. Kolchagov 180
49 V. Stanev 175
50 B. Gutsev 170
51 D. Bakalov 164
52 S. Bogdanova 163
53 M. Ninov 162
54 B. Dimitrov 161
55 G. Petrov 160
56 S. Stoyanov 156
57 S. Stoyanov 155
57 G. Mateev 155
59 I. Stoyanov 152
60 I. Babalev 147
61 A. Bogdanov 146
62 K. Dayradzhiev 144
63 V. Kotseva 140
64 N. Dimitrov 130
65 M. Ivanov 125
66 V. Vulkov 122
67 G. Vaklinov 120
68 M. Yankov 118
69 T. Stoyanov 110
69 I. Angelov 110
69 P. Kirov 110
69 P. Benov 110
69 M. Georgiev 110
69 N. Avramov 110
69 S. Dimitrov 110
76 M. Vasilev 107
76 D. Agayna 107
78 V. Amiorkov 104
79 F. Fischbach 103
80 D. Boikliev 100
80 P. Sotirova 100
80 A. Angelov 100
80 S. Georgieva-Hristova 100
84 V. Raikova 90
85 K. Gitsov 89
86 K. Kotorov 75
87 N. Velikov 65
88 V. Iliev 65
89 N. Mehmed 64
89 D. Vasilev 64
91 Z. Branzov 61
92 D. Petkov 60
92 A. Valchev 60
92 V. Banov 60
95 S. Chonov 50
95 J. Ivanova 50
95 R. Totalov 50
98 I. Dyankov 48
99 A. Kirev 46
100 P. Asenov 45
100 A. Lazarov 45
100 V. Shterev 45
100 T. Kirchev 45
104 I. Gergov 40
105 S. Tacheva 35
105 R. Radev 35
107 M. Karamachev 25
107 A. Petkov 25
109 D. Todorov 20
109 N. Ilieva 20
111 P. Pavlov 15
112 G. Georgiev 10
112 T. Todorov 10
112 V. Dimitrova 10

Задачи, решения и тестове от финалния изпит от курса по основи на програмирането с езика C#

Изпитът беше тежък: 6 задачи за 8 часа с оценяване в реално време през състезателната система. Задачите обхващаха целия изучавам материал от курса по основи на програмирането, в който участниците се обучават от ноември 2011 г. Имаше задачи за обработка на текст, за структури от данни, за дървета и графи и задачи, свързани с различни алгоритми като търсене в дървовидни структури, обхождане на графи, геометрия, динамично оптимиране и други.

Задачи, решения и тестове от C# изпита на 26 март 2012 г. (изпитен ден I)

Задачи, решения и тестове от C# изпита на 27 март 2012 г. (изпитен ден II)

Задачи, решения и тестове от C# изпита на 24 март 2012 г. (тренитовъчен изпит)

Задачи, решения и тестове от C# изпита на 26 март 2012 г. (примерен изпит)

Класиране по програмата “софтуерна академия”

Следвайки предварително обявените критерии най-добре представилите се участници в третия етап от програмата “софтуерна академия” (C# Fundamentals – Part III) бяха разпределени по специалности. Оценяването беше доста комплексно и времеотнемащо, заради което резултатите са забавиха с няколко седмици. Бяха взети предвид доста критерии (не само резултатите от изпитите):

 • Изпитни резултати от третия практически изпит по програмиране на C#
 • Качество на кода от предадените на изпита задачи с ненулев резултат
 • Работа в екип по подготовка и описание на решенията на задачите от C# учебника
 • Изпитни резултати от първия и втория практически изпит по програмиране на C#
 • Активно участие във форумите на академията
 • Предадени домашни според изискванията на C# курса
 • Присъствия на учебните занятия
 • Попълнена форма за ежедневен отчет на работата по курса (C# game)
 • Намерени и докладвани грешки в учебника по програмиране със C#
 • Указана помощ на колеги от курса
 • Участие в конкурса по програмиране на Телерик и PC Magazine Bulgaria
 • Участие в проекта за превод на учебника по C# програмиране на английски език
 • Индивидуално интервю за работа в Телерик
 • Предпочитана специалност, заявена от всеки един участник в програмата за обучение и работа

Изброените по-горе критерии бяха обявени предварително (по един или друг начин), както и тежестта, с която се взимат при оценяването. Беше обявено и предстоящото интервю и неговата важност за продължаване обучението в програмата.

Интервю за работа в Телерик – решаващ критерий за класиране в следващите нива на софтуерната академия

Много важен, дори решаващ критрерий за продължаване на обучението по програмата “софтуерна академия”, беше интервюто за работа в Телерик. Телерик е водеща световна софтуерна фирма и работодател #1 за България. Това поставя много високи изисквания към работещите във фирмата, включително придържането им към определени фирмени ценности, работни навици, личностни качества и персонални умения. Доброто техническо ниво е необходимо, но не е достатъчно за започване на работа в Телерик! Хората във фирмата са най-голямата й ценност и затова много внимателно се подбират.

Тъй като в следващите нива от обучението по програма “софтуерна академия” участниците подписват договор за обучение и работа в Телерик и на практика стават нещо като стажанти, те трябваше да преминат индивидуални интервюта за работа, където да се установи до каква степен техните личностни качества, ценности, убеждения, мотивация и планове за развитие съответстват на фирмените ценности, изисквания, очаквания и предварително определени критерии. Участниците в курса, които бяха постигнали задоволителни резултати от изпита и по другите критерии за оценка, преминаха през интервюта и накрая, взимайки предвид всички критерии за оценяване, беше съставено финално класиране и разпределение на участниците в следващите етапи от програмата по специалности.

Класиране и разпределение по специалности

Следва финалното класиране на участниците в софтуерната академия и разпределение то им по специалности за обучение и професионална квалификация в следващите нива на Академията и за евентуално започване на работа в Телерик:

Name Career
H. Z. Marinov Software Developer (scholarship)
M. B. Penkov Software Developer (scholarship)
A. S. Angelov Software Developer
I. B. Babalev Software Developer
A. S. Bogdanov Software Developer
V. I. Bojinov Software Developer
N. E. Demirev Software Developer
K. D. Dimitrov Software Developer
A. M. Djenkov Software Developer
M. V. Gebov Software Developer
S. H. Gochev Software Developer
F. I. Havaluova Software Developer
T. I. Iliev Software Developer
I. I. Ivanov Software Developer
A. J. Kolev Software Developer
D. K. Madjarov Software Developer
G. M. Mateev Software Developer
T. I. Mitev Software Developer
I. D. Nenchovski Software Developer
K. N. Nikolov Software Developer
A. G. Petrov Software Developer
N. N. Petrova Software Developer
M. V. Rogelov Software Developer
A. K. Sotirov Software Developer
V. S. Staikov Software Developer
V. G. Stankova Software Developer
B. S. Statev Software Developer
G. V. Stoyanov Software Developer
S. D. Stoyanov Software Developer
I. S. Stoyanov Software Developer
N. S. Stoychev Software Developer
D. I. Tachev Software Developer
L. L. Tsonov Software Developer
N. I. Valchev Software Developer
K. Y. Vandov Software Developer
T. Hristova QA Software Engineer (from Telerik)
I. D. Angelov QA Software Engineer
N. P. Avramov QA Software Engineer
D. P. Bakalov QA Software Engineer
B. B. Boev QA Software Engineer
S. K. Bogdanova QA Software Engineer
V. V. Bukurov QA Software Engineer
N. D. Dimitrov QA Software Engineer
F. I. Fischbach QA Software Engineer
K. P. Gatev QA Software Engineer
M. G. Georgiev QA Software Engineer
A. A. Georgieva QA Software Engineer
K. Y. Gitsov QA Software Engineer
B. K. Gutsev QA Software Engineer
V. S. Hristov QA Software Engineer
J. I. Ivanova QA Software Engineer
A. K. Kirev QA Software Engineer
V. S. Kotseva QA Software Engineer
D. D. Kralev QA Software Engineer
A. V. Lazarov QA Software Engineer
M. M. Marinov QA Software Engineer
D. B. Petkov QA Software Engineer
D. G. Todorov QA Software Engineer
T. J. Todorov QA Software Engineer
P. P. Varbanov QA Software Engineer
B. A. Zhelyazkov QA Software Engineer
D. V. Agayna Developer Support
V. L. Amiorkov Developer Support
V. B. Banov Developer Support
P. E. Benov Developer Support
S. R. Chonov Developer Support
K. D. Dimitrov Developer Support
B. D. Dimitrov Developer Support
I. P. Gergov Developer Support
V. I. Iliev Developer Support
M. D. Karamachev Developer Support
T. R. Kirchev Developer Support
P. P. Kirov Developer Support
K. J. Kotorov Developer Support
Y. K. Krumov Developer Support
N. N. Mehmed Developer Support
P. R. Pavlov Developer Support
A. P. Petkov Developer Support
V. R. Raikova Developer Support
V. V. Shterev Developer Support
P. T. Sotirova Developer Support
V. M. Stanev Developer Support
T. G. Stoyanov Developer Support
S. A. Stoyanov Developer Support
D. V. Vasilev Developer Support
V. G. Vulkov Developer Support
M. P. Antonova Already works at Telerik
Z. P. Bolnov Already works at Telerik
L. M. Borisova Already works at Telerik
Z. Y. Branzov Already works at Telerik
G. S. Georgiev Already works at Telerik
P. S. Horozov Already works at Telerik
E. P. Milcheva Already works at Telerik
B. M. Nistorov Already works at Telerik
Z. A. Peleva Already works at Telerik
A. N. Rakshiev Already works at Telerik
A. Simeonov Already works at Telerik
M. I. Stefanov Already works at Telerik
S. N. Tacheva Already works at Telerik
K. D. Tashkov Already works at Telerik
A. G. Valchev Already works at Telerik
P. G. Vladova Already works at Telerik
E. E. Yusein Already works at Telerik
R. E. Totalov Left the Academy by own decision
D. P. Boikliev Left the Academy by own decision
S. N. Dimitrov Left the Academy by own decision
I. R. Dyankov Left the Academy by own decision
T. P. Lilyanova Left the Academy by own decision
N. Z. Ilieva Left the Academy by own decision
M. D. Ivanov Left the Academy by own decision
P. D. Kolev Left the Academy by own decision
G. V. Mitev Left the Academy by own decision
G. I. Petrov Left the Academy by own decision
P. V. Valchev Left the Academy by own decision
P. K. Asenov Rejected at the interview
K. Y. Dayradzhiev Rejected at the interview
V. D. Dimitrova Rejected at the interview
M. V. Draganov Rejected at the interview
G. K. Georgiev Rejected at the interview
K. K. Georgiev Rejected at the interview
S. D. Georgieva-Hristova Rejected at the interview
I. T. Kolchagov Rejected at the interview
M. L. Ninov Rejected at the interview
K. S. Popov Rejected at the interview
S. V. Radkov Rejected at the interview
V. L. Tabakov Rejected at the interview
V. H. Tsenev Rejected at the interview
G. P. Vaklinov Rejected at the interview
M. B. Vasilev Rejected at the interview
N. V. Velikov Rejected at the interview
S. T. Vladimirov Rejected at the interview
M. I. Yankov Rejected at the interview
N. A. Angelov Low results
N. A. Bankin Low results
B. P. Boevski Low results
V. H. Dakov Low results
E. P. Gencheva Low results
G. V. Genev Low results
O. O. Ivanov Low results
V. K. Kirilov Low results
S. Markov Low results
M. O. Petrova Low results
R. R. Radev Low results
G. B. Sinekliev Low results
P. P. Stanev Low results
J. T. Stoyanova Low results
A. R. Venchev Low results
D. Zhelyazkov Low results

С цел да избегнем дразги между участниците в Академията няма да публикуваме точките на всеки участник, както и точната формула за пресмятането им. Участниците в таблицата по-горе са подредени по специалност и след това по азбучен ред (по фамилия). Уверяваме ви, че всички описани по-горе критерии за оценяване са взети предвид при съставяне на класирането.

Има участници с много високи резултати (даже в топ 10 по натрупани точки), които не бяха одобрени на интервютата. Тъй като те са необичаен случай, техните резултати и документи бяха разгледани внимателно от комисия, която прецени, че има сериозен риск да не паснат добре на фирмената култура на Телерик. Нямаме съмнения, че въпросните колеги ще се реазлизират успешно в други фирми от софтуерната индустрия, дори имаме желание да им помогнем за това (могат да ми пратят CV).

Участниците, преминали интервюто, които същевременно имат високи резултати според критериите за оценка на представянето им в Академията до момента, бяха класирани за специалност по първото им желание. Останалите преминали интервюто, бяха класирани по второ или дори трето желание в зависимост от резултатите им.

Има група участници, които вече работят в Телерик и бяха изпратени в Академията по молба на техния ръководител на екип. те участват неофициално и извън класирането.

Сред участниците имаме и двама стипендианти, първенци от ученическата олимпиада по информатика, които се класират по право (но и без това имат много високи резултати).

Някои участници имаха много слаби резултати на изпитите и като цяло според критериите за оценяване и не бяха повикани на интервю.

Няколко души отказаха да продължат обучението си в академията по собствено желание. Някои от тях вече започнаха работа като софтуерни инженери в друга фирма, други имат планове да учат или работят в чужбина, трети вече работят и никога не са имали желание да завършат академията. Да се откажат от програмата “софтуерна” академия в този момент е тяхно регламентирано право, което ние уважаваме. Участието в Академията е доброволно и без ангажименти в рамките на C# Fundamentals курса. Участието в следващите нива на безплатните обучения вече е с договор за обучение и работа и е свързано с по-сериозен ангажимент от страна на обучаемите, за което те са уведомени в писмен вид.

Програма “софтуерна академия” – какво следва?

Безплатното обучение по програма “софтуерна академия” продължава за всички, които преминаха успешно предходното ниво. Следва обучение по всяка от специалностите, в началото заедно всички групи (основи на софтуерното инженерство и основи на техническата поддръжка и контакти с клиенти), а след това поотделно за разработчици, QA инженери и developer support инженери.

Учебният материал, както и до момента, ще бъде предаван на нива и след всяко ниво (приблизително веднъж в месеца) ще се провежда практически изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Отново освен изпита, ще има и други критерии за оценяване и най-добрите ще продължават напред.

Всички участници, които ще продължат да се обучават безплатно по програмата “софтуерна академия” ще подпишат договор за обучение и работа в Телерик и ще добият статут на стажанти.

Учебният план по специалности е структуриран по следния начин:

Telerik-Academy-Learning-Track-April-2012

За участниците в специалност “Software Developer” предстоят още около 6 месеца сериозно целодневно учене, решаване на задачи, писане на проекти, подготовка и явяване на още 6 изпита + финален изпит. Някои може да започнат работа в Телерик още преди да са завършили академията, други ще отпаднат по изпитите, трети пък може да завършат успешно, но да не бъдат одобрени да започнат работа в Телерик, при което ще им бъдат предложени други фирми от софтуерната индустрия.

За участниците в специалности “QA Engineer” и “Developer Support” програмата е по-лека. Те ще учат съответно още 5 и 4 месеца, но по 2 пъти седмично с много домашни и практически проекти + изпит всеки месец. Болшинството от тях ще започнат работа в Телерик, някои ще отпаднат по изпитите, а на всички отпаднали н аинтервюто за работа, но завършили с добри резултати, ще бъде предложена работа в други фирми.

Идеята на програмата “софтуерна академия” е да обучава голям брой студенти (в началото 300 души) и да отсява чрез изпити и по други критерии всеки месец най-добрите, за да може в крайна сметка около 60–80 души да завършат 10-месечните безплатни обучения и да започнат работа в Телерик. Това е много сериозно начинание, което отнема доста време и усилия, но си заслужава. Не се почва лесно работа в една от водещите световни фирми в софтуерната индустрия, работодател #1 за България.

Успех на всички участници в софтуерната академия на Телерик. Пожелаваме успех и на отпадналите от програмата и им напомняме, че могат да участват безплатно във всички наши студентски курсове по програмиране и разработка на софтуер, както и да се свържат с нас, ако си търсят работа в софтуерната индустрия. Ние имаме контакти и желание да помогнем.

Comments (2)

2 Responses to “85 продължават в Софтуерната академия в курса Software Engineering Basics от 17 април”

 1. Subev says:

  Успех на всички! 🙂

 2. Наков ако може всички лекции ти да ги водиш

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT