Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Пукане на балони–поредната задача от конкурса на PC Magazine и Телерик

Обявена е поредната задача #5 от конкурса по програмиране на PC Magazine и Telerik – кръгът на SAP Labs Bulgaria. Този път задачата е да се играе една несложна игра на пукане на балони:

Игра "Пукане на балони" - конкурс по програмиране на PC Magazine и Телерик

Играч пука балоните един след друг. Когато спука даден балон, всички негови съведи със същия цвят рекурсивно също се пукат. При пукане на повече балони на веднъж се печелят повече точки. Най-малко точки се печелят при единично спукване на балон. Алгоритмичната задача в този кръг от конкурса по програмиране е да се напише програма, която играе възможно най-умно играта “пукане на балони” и събира максимален брой точки. Технологичната (приложната) задача е да се направи симулатор на играта с грефична визуализация, в който човек може да играе интерактивно  играта “пукане на балони” или да гледа как даден алгоритъм играе.

Пълното условие на задачата е дoстъпно от сайта на конкурса: Задача #5 от конкурса по програмиране на PC Magazine и Телерик – Пукане на балони.

Comments (3)

3 Responses to “Пукане на балони–поредната задача от конкурса на PC Magazine и Телерик”

  1. Anonymous says:

    Почват да се повтарят нещата от преди 2 години :Р

  2. commented on Svetlin Nakov – Official Web Site and Blog:

    Почват да се повтарят нещата от преди 2 години :Р

  3. nakov says:

    Трябваше да дадем по-лесна задача, че нещо участниците не са много, а маркетинга на такива състезания е много времеотнемащ. Дано има повече участници, че се замислям за догодина дали пак да правим този конкурс…

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT