Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

“Инструменти за разработчици” – семинар на SofiaDev – 26 април, Илиев център, София

Софийската .NET потребителска група кани всички с интереси към програмирането на семинар за софтуерни инженери на 26 април 2012 г. (четвъртък) от 18:30 часа в Илиев център (Студентски град, София). Темата на семинара е “Инструменти за разработчици” и ще демонстрира използването на голям брой най-разнообразни инструменти, които улесняват писането на код, дебъването, документирането, деплойването, тестването, поддръжката и хостинга на софтуерни проекти, кактои самия процес на разработка.

Семинарът е както винаги безплатен и отворен за всички с интерес към програмирането и по традиция завършва с бирено парти. Сбирките .NET user групата са място, където ще срещнете други разработчици (предимно .NET developers) и ще можете да обмените опит с тях.

Програма на семинара за Development Tools

18:30 – 19:30 – Tools for Developers (Part I)
19:30 – 19:40 – Coffee Break
19:40 – 20:40 – Tools for Developers (Part II)
20:40 – 21:30 – Traditional Beer-Driven After-Party

Tools for Developers – Annotation

In this talk the speaker will introduce the most popular tools used in the modern software development, especially in the .NET world. Many categories of tools will be presented and demonstrated: integrated development environments (IDEs), source control systems, code generation tools, logging tools, unit testing tools, automated testing tools, bug tracking / issue tracking systems, code analysis tools, code decompilation tools, code obfuscators, code profilers, refactoring tools, automated build tools, continuous integration tools, documentation generators, project planning and management tools, project hosting and team collaboration sites, and tools for deployment in the public clouds such as Azure, AWS and App Harbor. The focus will be over the less-known tools that could improve significantly the developer’s life. The talk is for beginners and intermediate-level developers.

Презентация от семинара “Tools for Developers”


Видео от семинара няма да бъде публикувано, тъй като не е записвано.

Лекторски състав

Лектор на семинара е Светлин Наков, преподавател и консултант с над 20 години опит с програмирането и разработката на софтуер, ръководител на софтуерната академия на Телерик.

Семинарът можете да гледайте и онлайн

Семинарът можете да гледате и онлайн през Microsoft Live meeting от този линк.

Спонсори на събитието

Спонсор на сбирките на SofiaDev.NET потребителската група е софтуерната компания Телерик.

Семинарите на SofiaDEV.NET потребителска група

SofiaDev.NET е първата .NET потребителска група в България. Групата организира срещи, на които се дискутират новостите в областта на Майкрософт технологиите, основни принципи на разработването на софтуер и софтуерното инженерство.

Настоящите лекции са част от инициативата на SofiaDev.NET да запознае начинаещи и бъдещи програмисти с основни концепции в разработването на софтуерни приложения и използването на Майкрософт технологии.

Comments (4)

4 Responses to ““Инструменти за разработчици” – семинар на SofiaDev – 26 април, Илиев център, София”

  1. Anonymous says:

    Лекцията на английски ли ще е?

  2. на български ще е лекцията

  3. а за заетите разработчици, които не могат да дойдат ще има ли видео после?

  4. nakov says:

    Винаги записваме видео. Този път ще бъде с камера, за да се видят и самите контролери.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT