Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Алго академия – тренировка по динамично оптимиране на 26 и 27 април в София

Dynamic-Programming-and-Optimization-Algorithms-Training-at-Telerik-Algo-Academy-26-27-April-2012Академията по алгоритмично програмиране (Алго академия на Телерик) организира безплатна тренировка по решаване на задачи по динамично оптимиране на 26-27 април в софтуерната академия (София).

Какво е динамично оптимиране?

Динамичното оптимиране (dynamic programming) е техника за решаване на оптимизационни задачи по програмиране, при която се реализира динамичен процес на оптимизация: задачата се разделя на подзадачи, които се решават рекурсивно или оследователно и от оптималното решение за подзадачите се изчислява оптималното решение на цялата задача.

Примерна задача, която се решава с проста техника от динамичното оптимиране, е намирането на максимална нарастваща подредица в масив. Например ако имаме масива {5, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 12, 6, 7, 8, 1}, в него най-дългата нарастваща подредица е {2, 3, 4, 6, 7, 8} с дължина 6 елемента.

Рядко може да се намери състезание или олимпиада по алгоритмично програмиране, на която поне една от задачите не е от раздел “динамично оптимиране”. Това е изключително мощна и масово използвана техника, която се ползва не само в състезателното програмиране, но и в много задачи от приложната разработка на софтуер. По тази причина, отделяме специално внимание на диманичмото оптимиране в рамките на подготвката за олимпиади и състезания в Алго академията.

Учебна програма – динамично оптимиране и задачи

дата / час тема
26.04.2012 (четвъртък)
от 9:00 до 11:30
Кратка лекция на тема „динамично оптимиране“
26.04.2012 (четвъртък)
от 12:30 до 18:30
Състезание върху 10 задачи предимно от „Динамично оптимиране“
27.04.2012 (петък)
от 10:00 до 18:00
Обсъждане на задачите с техните автори и дорешаване на нерешените задачи

Регистрация за уроците по динамично оптимиране

За повече информация за безплатното обучение по динамично оптимиране и регистрация за събитието, посетете неговия официален сайт: https://softuni.bg.

Както винаги, учебните занятия ще се проведат в голямата учебна зала на софтуерната академия на Телерик (София, бул. Александър Малинов 31, етаж 2) и са безплатни.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT