Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Шампиони от курсовете по Cloud Development и Качествен програмен код

Софтуерната академия обявява класирането и шампионите от курсовете “Разработка на софтуер в Cloud среда” и “Качествен програмен код”, проведени през 2012 г. в академията. Сред шампионите има участници от цялата страна, от различни възрасти и университети, които са посещавали курсовете на живо или онлайн. По традиция не всички участници в курсовете на софтуерната академия получават шампионска титла и сертификат. Оценяването в курсовете обикновено включва тест (теория), практически проект и защита на живо (практика), домашни (ежедневна практика) и други критерии. Само най-добре представилите се студенти от курсовете в академията получават сертификат и той гарантира, че те не само за учили, но са научили и то на добро практическо ниво учебния материал от курса и имат практически умения и опит, за да работят в софтуерната индустрия по придобитата квалификация.

Разработка на софтуер в cloud среда – шампиони от курса за 2012 г.

Поздравления за шампионите от курса “Разработка на софтуер в cloud среда”, които посещаваха курса (на живо или дистанционно), направиха и предадоха всичките си домашни (или поне по-голямата част), положиха тест върху изучавания материал и разработиха и защитиха практически курсов проект, който включваше разработка на cloud приложения с NoSQL база данни, cloud storage, REST услуги в cloud среда и HTML5-базиран front-end:

 • CL254 – Г. Ангелов – 103 точки
 • CL511 – С. Стаев – 99 точки
 • CL400 – С. Тодоров – 96 точки
 • CL128 – А. Георгиев – 93 точки
 • CL111 – D. Тодоров – 89 точки
 • CL152 – И. Стоянов – 89 точки
 • CL493 – И. Пенев – 88 точки
 • CL515 – М. Димитров – 84 точки
 • CL399 – Т. Паскалев – 84 точки
 • CL286 – Н. Мехмедов – 82 точки
 • CL036 – Й. Тодоров – 77 точки
 • CL057 – М. Гебов – 74 точки

Всички изброени по-горе участници в курса получават сертификат за добитите знания и практически умения по разработка на софтуер в cloud среда от софтуерната академия на Телерик.

Качествен програмен код – шампиони от курса за 2012 г.

Поздравления и за шампионите от курса по Качествен програмен код, които се обучаваха през 2012 г. в софтуерната академия на Телерик, написаха и предадоха входен проект, предаваха редовно домашни, явиха се на тест по изучавания учебен материал и реализираха и защитиха успешно практически курсов проект за рефакториране на лошо написан код и добавяне на unit тестове:

 • HQ134_CVNI – Ц. Николов – 101  точки
 • HQ052_LYCO – Л. Цонов – 99 точки
 • HQ249_VIBU – В. Букуров – 97 точки
 • HQ245_SVTO – С. Тосков – 96 точки
 • HQ085_IVAN – И. Ангелов – 95 точки
 • HQ003_DIMA – Д. Маджаров – 92 точки
 • HQ120_RASI – Р. Щинкова – 90 точки
 • HQ329_STGE – С. Георгиев – 88 точки
 • HQ111_STGO – С. Гочев – 90 точки
 • HQ179_DIKI – Д. Кирилов – 91 точки
 • HQ119_SIBO – С. Бонев – 89 точки
 • HQ112_MAMA – М. Маринов – 86 точки
 • HQ270_DOKR – Д. Кралев – 83 точки
 • HQ290_IVST – И. Стефчев – 89 точки
 • HQ269_MADI – М. Димитров – 85 точки
 • HQ124_IVKO – И. Колчагов – 84 точки
 • HQ030_BOGU – Б. Гуцев – 81 точки
 • HQ365_NICA – Н. Чанков – 82 точки

Изброените по-горе участници в курса получават сертификат за придобитите знания и практически умения по конструиране на качествен програмен код от софтуерната академия.

Награждаване на шампионите

По традиция организираме скромно награждаване и почерпка за шампионите от курсовете, за което ще ги уведомим по email и ще ги поканим на церемонията в началото на октомври. Поздравления!

Comments (2)

2 Responses to “Шампиони от курсовете по Cloud Development и Качествен програмен код”

 1. Здравейте, Г-н Наков,
  Аз също успешно защитих курсов проект и получих сертификат за курса “Разработка на софтуер в cloud среда”. Курсовият ми номер е 107.

 2. cheap furniture niagara falls

  Шампиони от курсовете по Cloud Development и Качествен програмен код | Svetlin Nakov’s Blog

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT