Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Алго академията започва учебната година с обучение по комбинаторни алгоритми

За втора поредна година провеждаме серия безплатни обучения по алгоритмично програмиране за начинаещи и напреднали и за подготовка за националните състезания по програмиране и Националната олимпиада по информатика (НОИ).

По традиция Алго академията се провежда 2 дни. В първия ден правим практическа лекция по определена тема (например комбинаторни алгоритми или графи или динамично оптимиране) и състезание с 5 по-лесни и 5 по-трудни задачи главно от изучаваната тема. На втория ден даваме обяснения на състезателните задачи от предния ден и предлагаме авторски решения.

Комбинаторни алгоритми (27-28 октомври 2012)

Темата на първата сбирка на Алго академията за учебната 2012-2013 година е “Комбинаторика и подготовка за НОИ”. На нея ще изучаваме основи на комбинаториката в контекста на задачи за националната и международната олимпиада по информатика. Ще разгледаме някои комбинаторни примитиви като вариации, комбинации, пермутации и двоични вектори. Ще се научим на алгоритми за генериране на различни комбинаторни конфигурации с рекурсия и итеративно, как да броим обекти, които отговарят на определени условия и как да изчисляваме вероятности. След темата по традиция ще направим пробно състезание с награди, след което заедно ще обсъдим задачите и техните решения.

Безплатна регистрация за Алго академията

Регистрацията за Алго академията става от нейния сайт: https://softuni.bg. Всеки може да участва безплатно: ученици, студенти, работещи, безработни, учители и преподаватели.

Comments (1)

One Response to “Алго академията започва учебната година с обучение по комбинаторни алгоритми”

  1. A says:

    Здравейте,

    Тази академия, особено за деца, е чудесна идея. Оттук ли я взехте: http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/60000/8000/500/168508/168508.strip.zoom.gif ?

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT