Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Първа сбирка на Mobile Development и ASP.NET MVC курсовете във ФМИ

Mobile Development курсASP.NET MVC курсЗа колегите от ФМИ на Софийски университет, които са записали избираемите учебни дисциплини “Многоплатформени мобилни приложения” и “Уеб приложения с ASP.NET MVC” организираме първа сбирка със студентите от тези курсове на 8 октомври 2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на ФМИ. Сбирката се отнася едновременно и за двата курса.

В петък (5 октомври) учебни занятия по ASP.NET MVC няма да има.

Видео от първата сбирка

Промяна в учебния процес

От учебната 2012/2013 г. настъпиха сериозни реформи в учебния процес на Софтуерната академия на Телерик, в която се извършват безплатните обучения по програмиране и уеб технологии и в частност курсовете по Многоплатформени мобилни приложения и ASP.NET MVC. Във връзка с това въвеждаме нови изисквания за професиите “Разработчик на мобилни приложения” и “ASP.NET уеб разработчик”:

От есента на 2012 г. обученията по Мобилни приложения и ASP.NET MVC ще се провеждат не като единични курсове, а като цялостна образователна програма (learning track) включваща поредица курсове по програмиране, бази данни, сървърни услуги, уеб технологии, UI технологии и сървърни уеб технологии. В тази връзка записалите изборните дисциплини “Многоплатформени мобилни приложения” и “Уеб приложения с ASP.NET MVC” имат 2 възможности:

  • Да се запишат за програмата “софтуерна академия”, където да карат присъствено курсовете, които съответстват на специалностите Разработчик на мобилни приложения и ASP.NET уеб разработчик и януари месец да изкарат присъствено модулите, които не са били обхванати в програмата, и да разработят и защитят практически проект. Този вариант е подходящ за начинаещи в програмирането и уеб технологиите, които не работят, тъй като е времеотнемащ и дава задълбочени базови знания по разработка на софтуер.
  • Да се подготвят от нашите онлайн видео материали и презентации и да се явят директно на защита на проекти. Този вариант е подходящ за напреднали или хора, които вече работят като софтуерни инженери и има за цел да им спести време.

И двата варианта включват обучения по предвидения учебен план и разработка и защита на практически курсов проект с изучаваните технологии. Целта е да се научите да разработвате мобилни и ASP.NEt уеб приложения на практика, т.е. да получите не само знания, но и практически умения, с които ще можете да работите в софтуерната индустрия.

Изпити и оценяване в двата курса

Изпитите и оценяването и в двата курса ще се извършат с практически курсов проект, който студентите трябва да разработят в къщи и да защитят на живо пред преподавателския състав. Проектите и разпределението на студентите по проекти са достъпни от студентската система на софтуерната академия:

Представяне на курсовете (Cross-Platform Mobile Development и ASP.NET MVC)

Ако желаете да научите повече за начина на провеждане на обученията в курсовете “Многоплатформени мобилни приложения” и “Уеб приложения с ASP.NET MVC”, за изискванията, изпитите, оценяването, учебните занятия и всичко останало, елате на 8 октомври 2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на ФМИ.

Представянето ще бъде записано на видео и качено в тази блог статия, така че присъствието не е задължително. Ще ви очакваме в понеделник.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT