Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

JavaScript курс в училищната софтуерна академия – 17-19 октомври 2012

application-x-javascriptУчилищната софтуерна академия продължава с безплатните обучения за гимназиални ученици. На октомврийската тридневна сбирка на академията ще изучаваме програмиране на езика JavaScript, който е основна част от платформата HTML5 за уеб-базиран потребителски интерфейс. Безплатното обучение ще се проведе в периода 17-19 октомври в София, в зала Ентерпрайс на софтуерната академия.

По традиция обучението е за ученици, но могат да участват и студенти, защото учебната зала е голяма и има достатъчно места. За повече информация посетете сайта на събитието: Разработка на Уеб приложения с JavaScript.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT