Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Balkan CodeRetreat – 27 October 2012 @ Telerik

На 27 октомври 2012 г. организираме поредното издание на Code Retreat, с фасилитатори от България и чужбина и участници от няколко балкански страни. Безплатното обучение по писане на качествен код с тестове и програмиране по двойки се организира от балканската code retreat общност: www.balkan-coderetreat.com. Фасилитатори (водещи обучинието) ще бъдат Стефан Кънев и Адриан Болбоака.

Какво е Code Retreat?

Code Retreat е практическо обучение по pair programming и test-driven development, инспирирано от духа на гъвкавите методологии за разработка на софтуер (Agile development). В едно code retreat обучение участниците се разделят по двойки и им се дава задача, която те решават заедно, програмирайки по двойки (двама души на един компютър) и използвайки техниката test-driven development (TDD), т.е. първо пишат тестовете, а след това програмния код. Целта е да се напише качествен код, с добър дизайн и добро покритие с тестове, без да се търси непременно работещо решение на задачата за определено време. По време на едно code retreat обучение всеки пише в 5-6 различни двойки, с цел да научи от всеки нещо.

Програмирането по двойки (pair programming) е уникален начин да учим един от друг, тъй като двама души заедно на един компютър съвместно пишат кода. Докато единият пише, другият му помага, следи за грешки, следи логиката на написаното и дава насоки, препоръки и предложения. След известно време двамата си разменят ролята и вторият участник хваща клавиатурата, а първият започва да му помага.

Писане на тестовете преди кода (test-driven development, TDD, разработка чрез тестове) е програмна техника за писане на качествен софтуер, при която преди да бъде написана дадена функционалност (клас, метод или парче код), за нея се пишат множество тестове (тестващ код), които проверяват дали тази функционалност работи коректно. Първоначално се пишат тестовете, те се изпълняват и се уверяваме, че всичките пропадат, след което итеративно се пише кода и тестовете се изпълняват върху него докато не се стигне до момент, в който кодът е готов и всички тестове минават успешно.

Събитието Balkan Code Retreat

Първото балканско обучение по модела Code Retreat ще се проведе на 27 октомври 2012 г. от 10:00 до 19:00 часа в софтуерната академия на Телерик (София, бул. Александър Малинов 31). Организатори са колегите от Balkan CodeRetreat и софтуерната академия на Телерик.

За да участвате в безплатното code retreat обучение трябва да се регистрирате:

Регистрация за Балканския Code Retreat

Поради съвпадения с други обучения в софтуерната академия (C# курс, HTML курс и Алго академия) и недостиг на учебни зали, броят на участниците ще бъде ограничен до около 50 души.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT