Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

3-дни безплатно обучение за C# в училищната софтуерна академия

На 12, 13 и 14 ноември 2012 г. организираме поредния безплатен курс за млади софтуерни инженери в училищната софтуерна академия. Този път темата е “Програмиране на C# 4.5”.

Учебна програма на C# курса

Курсът обхваща основите на програмирането с езика C# и платформата .NET Framework 4.5 и Visual Studio 2012 и е началото на поредица курсове за разработка на приложения за Windows 8 със C# и XAML. Учебната програма обхваща съвсем базови, начални познания.

Ден 1 (12 ноември)

 • Примерен ИТ Тест за подготовка за НОИТ
 • Въведение в C# и .NET
 • Основи на C#
 • Масиви

Ден 2 (13 ноември)

 • Многомерни масиви
 • Ползване на обекти
 • Линейни структури данни в C#
 • Речници, хеш-таблици и множества в C#
 • Основи на обектно-ориентираното програмиране в C#

Ден 3 (14 ноември)

 • Делегати
 • LINQ и ламбда изрази
 • Принципи в обектно-ориентирането програмиране
 • Асинхронно изпълнение и C# 4.5

Регистрация за C# курса

За безплатно участие в курса по C# програмиране (14-14 ноември 2012) трябва да се регистрирате на сайта на инициативата: C# курс 12-14 ноември, София.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT