Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Интелигентни системи, машинно зрение, машинно самообучение, невронни мрежи, генетични алгоритми – 19-21 декември

За напредналите в компютърните алгоритми, за хората, които искат да преминат отвъд ежедневната оперативна работа, и за всички любители на напредналите технологии предлагаме уникален за България практически курс по разработка на интелигентни системи.

На 19, 20 и 21 декември в софтуерната академия на Телерик ще се проведе безплатен курс по изкуствен интелект (artifical intelligence – AI), разработка на интелигентни системи, машинно зрение, машинно самообучение, невронни мрежи и генетични алгоритми. Курсът се организира съвместно с фирма Ten Touch, която разработва интуитивни потребителски интерфейси, базирани на интелигентни системи.

Програма на AI курса

Курсът съчетава съвременна теория и подходи в областта на разработката на интелигентни системи и практическа работа – писане на работещ код, който решава задачи от практиката. Ще има много демонстрации и задачи, които ще се пишат на C++ с инструменти и библиотеки като Code::Blocks и OpenCV. Препоръчително е да имате поне начални умения за програмиране на C++.

Ден I – 19.12.2012

 • Въведение в интелигентните системи
  • Какво е интелигентна система?
  • Изкуствен интелект – класически и модерни подходи
  • “Вграден” интелект – подчинение срещу разнообразие
 • Машинно зрение
  • Основи на цифровите изображения
  • Основни методи за обработка на цифрови изображения
  • Символен анализ на цифрови изображения
 • Имплементация на алгоритъм за филтрация, детекция и трансформация на судоку пъзел в изображение. Част от подалгоритмите ще бъдат имплементирани на С++, а за други ще се ползва OpenCV със С++ API

Ден II – 20.12.2012

 • Въведение в машинното самообучение
  • Класификация и регресия
  • Обучение с и без надзирател
  • Генерализиране и конкретизиране
  • Модели за машинно самообучение
 • Невронни мрежи
  • Какво е невронна мрежа?
  • Как работят невронните мрежи?
  • Какво е пространство на решенията, локални и глобални минимуми?
  • Алгоритъм за обучение чрез проникване на грешката

Ден III – 21.12.2012

 • Генетични алгоритми и изкуствен живот
  • Популации от индивиди
  • Генотип, фенотип, кросинговър и мутации
  • Изкуствена еволюция и акумулативна избирателност
  • Генетични алгоритми
  • Колективен интелект

Лектор на курса по интелигентни системи

Лектор на обучението по разработка на интелигентни системи е Светлин Пенков – специалист по интелигентни системи, иновативни потребителски интерфейси, HCI (human computer interraction), машинно зрение и изкуствен интелект. Той учи последна година магистратура по роботика в университета в Reding (United Kingdom).

Регистрация за безплатното AI обучение

За да се регистрирате за безплатния курс по разработка на интелигентни системи, посетете официалния сайт на инициативата: https://softuni.bg.

Comments (2)

2 Responses to “Интелигентни системи, машинно зрение, машинно самообучение, невронни мрежи, генетични алгоритми – 19-21 декември”

 1. ivan says:

  Курсът ще бъде ли излъчен онлайн?

 2. nakov says:

  По традиция записваме видео и го качваме в нашия YouTube канал: http://www.youtube.com/c/softunibg

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT