Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Алго академия: изчислителна геометрия и геометрични алгоритми – 24-25 януари 2013

За любителите на алгоритмичното програмиране подготвяме ново безплатно обучение в Алго академията. Темата на поредната сбирка на академията по състезателно програмиране е “Изчислителна геометрия” и ще се проведе на 24-25 януари в софтуерната академия на Телерик. По традиция на всяка сбирка на Алго академията даваме малко теория с много примери и състезание с 10 практически задачи (5 по-лесни и 5 по-трудни) и накрая правим анализ на задачите и обясняваме как се решават.

Темата за компютърната геометрия (computational geometry) е основен раздел от състезателното програмиране и не може да бъде пропускана при подготовката за олимпиади и състезания по информатика и конкурси по програмиране.

За регистрация за безплатното двудневно обучение по алгоритмично програмиране в областта на изчислителна геометрия посетете softuni.bg/algoacademy/computational-geometry.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT