Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Основи на графите @ Алго академия (21-22 февруари 2013)

Графи и алгоритми - безплатно обучение в Алго академиятаЕто че стигнахме до една от най-важните теми в състезателното програмиране: графи и алгоритми върху графи. Рядко ще се намери състезание или олимпиада, на която да няма поне една или две задачи от графи. Това е много обемна и важна тема от компютърните науки. С графи се моделира огромна част от заобикалящия ни свят: социални мрежи, модели на взаимодействие, карти на градове и географски области, интернет, какво ли не.

Елате на поредното безплатно обучение и състезание по програмиране на тема “Основи на графите” на 21-22 февруари в Алго академията. На него ще се запознаем с основите на графите – какво е граф и дърво, какви начини за представяне на графи в паметта съществуват и какви са предимствата и недостатъците на всеки един от тях и как да разширяваме тези представяния, за да бъдат удобни за решаването на конкретни задачи. Ще разгледаме и понятия и алгоритми, свързани с:

  • Цикъл в граф и намиране на цикли в граф
  • Покриващо и минимално покриващо дърво
  • Обхождане в дълбочина (DFS)
  • Обхождане в ширина (BFS)

Както винаги, ще има тренировъчно състезание с 10 задачи за графи, които след това ще бъдат решавани на живо. Запишете се за обучението за графи.

Previews (158,492), Views (1,617), Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT