Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Основи на графите @ Алго академия (21-22 февруари 2013)

Графи и алгоритми - безплатно обучение в Алго академиятаЕто че стигнахме до една от най-важните теми в състезателното програмиране: графи и алгоритми върху графи. Рядко ще се намери състезание или олимпиада, на която да няма поне една или две задачи от графи. Това е много обемна и важна тема от компютърните науки. С графи се моделира огромна част от заобикалящия ни свят: социални мрежи, модели на взаимодействие, карти на градове и географски области, интернет, какво ли не.

Елате на поредното безплатно обучение и състезание по програмиране на тема “Основи на графите” на 21-22 февруари в Алго академията. На него ще се запознаем с основите на графите – какво е граф и дърво, какви начини за представяне на графи в паметта съществуват и какви са предимствата и недостатъците на всеки един от тях и как да разширяваме тези представяния, за да бъдат удобни за решаването на конкретни задачи. Ще разгледаме и понятия и алгоритми, свързани с:

  • Цикъл в граф и намиране на цикли в граф
  • Покриващо и минимално покриващо дърво
  • Обхождане в дълбочина (DFS)
  • Обхождане в ширина (BFS)

Както винаги, ще има тренировъчно състезание с 10 задачи за графи, които след това ще бъдат решавани на живо. Запишете се за обучението за графи.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT