Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Стартира софтуерният университет: първите 2000 души ще започнат безплатно обучение за софтуерни инженери през март 2014 г.

Софтуерен университетДнес официално стартира първият прием на студенти в Софтуерния университет. Отворено е записването за безплатните подготвителни курсове по основи на програмирането, които ще се проведат в периода март-април 2014 г. Те обхващат основите на програмирането (писане на код, работа със среда за разработка, конструкции за управление, цикли и решаване на задачи от практиката) и завършват с практически изпит по програмиране. Изпитът по програмиране се явява приемен изпит за софтуерния университет.

Първият випуск в Софтуерния университет ще стартира през май 2014 г. и ще изгражда истински софтуерни инженери-практици, подготвени според нуждите на софтуерната индустрия, по 2-годишна интензивна програма. По желание, освен качествено образование, професия и работа, може да се изкара и държавно-призната диплома за висше образование след допълнително обучение във ВУЗ-партньор.

Мисия на софтуерния университет

Мисията на софтуерния университет е да предоставя качествено образование, професия и работа на хиляди млади хора в областта на програмирането и софтуерните технологии и да подпомогне каузата “България – силициевата долина на Европа”. Софтуерният университет за пръв път в България предлага качествено практическо-ориентирано висше образование за софтуерни инженери, без излишни математики и физики, без излишна теория и остарели технологии. На младите хора предлагаме професия и работа в една от най-търсените професии в света. На ИТ фирмите предлагаме добре подготвени, качествени, талантливи млади кадри, които имат практически умения, владеят съвременните технологии и методики за разработка на софтуер и имат добри екипни умения.

Научете повече за образователната концепция на Софтуерния университет от неговия сайт: http://softuni.bg/about.

Планове, цени и форми на обучение в СофтУниУчебен план: какво ще учим през годините в СофтУни?

Учебният план, по който се провеждат занятията в Софтуерния университет, се състои от няколко нива:

 • Подготвително ниво за подготовка за приемния изпит (2 месеца с ниска интензивност – 10-20 часа на седмица)
 • 6 нива обучение по програмиране, технологии и разработка на софтуер (всяко по 4 месеца)
  • първата година (нива 1-3) е с висока интензивност (изисква 10-12 часа на ден)
  • втората година (нива 4-6) са с ниска интензивност (10-20 часа на седмица)
 • Незадължителни 1-2 години във ВУЗ за диплома за висше образование

Следва описание на нивата (семестрите) от учебния план:

Ниво Описание Продължителност
Ниво #0 Подготовка за приемен изпит – основи на програмирането 2 месеца
Приемен изпит по практическо програмиране
Ниво #1 Основи на програмирането и уеб технологиите 4 месеца интензивно
Ниво #2 Програмиране и ООП / изграждане на уеб сайтове 4 месеца интензивно
Ниво #3 Софтуерни технологии / бази данни и уеб разработка / уеб front-end технологии 4 месеца интензивно
Препоръчително започване на работа по придобитата професия
Ниво #4 Алгоритми и софтуерно инженерство 4 месеца
Ниво #5 Хардуер и системна администрация 4 месеца
Ниво #6 Софтуерни технологии за напреднали и бизнес умения за ИТ специалисти 4 месеца
Придобиване на диплома за софтуерен инженер-практик
Години 3-4 Допълнително пожелателно обучение в акредитиран ВУЗ по съвместна програма с цел завършване на висше образование 1-2 години (според университета и специалността)

Професии в Софтуерния университет

По време на обученията в СофтУни всеки студент може да придобие различни професии, съответстващи на изискванията от типичните обяви за работа на трудовия пазар.

Професии в Софтуерния университет

За всяка професия се изисква успешно преминаване на поредица от курсове, по няколко от всяко ниво, с определени минимални резултати. Със старта на университета се предлагат няколко професии:

 • ASP.NET Web Developer – ASP.NET уеб разработчикът е специализиран в разработването на модерни уеб приложения с .NET платформата, бази данни, езика C# и уеб платформата ASP.NET. Той има солидни практически умения по програмиране и уеб разработка с HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, бази данни, SQL, Entity Framework, уеб услуги и ASP.NET MVC.
 • Backend Developer – Разработчикът от страна на сървъра (backend / server-side developer) е софтуерен инженер с отлични познания попрограмиране, бази данни, уеб услуги (REST) и cloud приложения и има представа от структури от данни и алгоритми, хардуер, мрежи, операционни системи, системна администрация, и други сървърни технологии.
 • C# Developer (Trainee) – C# разработчиците владеят програмирането, езика C#, Visual Studio и .NET платформата в голяма дълбочина и използват различни .NET базирани технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks). В практиката рядко се търсят чисти C# програмисти и обикновено се изискват допълнителни умения по бази данни, уеб, десктоп или мобилна разработка.
 • JavaScript Developer (Trainee) – JavaScript разработчиците имат солидни умения в разработването на клиентски уеб приложения с JavaScript, JS OOP, AJAX,REST услуги, JSON, HTML, CSS, DOM и различни JavaScript библиотеки и технологични рамки (JS frameworks) като jQuery, Bootstrap и Angular. На ниво стажант (trainee) владеенето на JS библиотеки е на начално ниво, а също и заплащането.
 • Technical Support (Trainee) – Професията “експерт по техническа поддръжка” изисква начални познания по програмиране, бази данни, уеб, хардуери системна администрация, а често пъти се изискват и чужди езици. Можете да стартирате работа в ИТ индустрията дори с начални умения и квалификация, но и търсенето на такива експерти не е голямо, защото лесно се намират.
 • Website / Front-End Developer – Разработчикът на уеб сайтове се занимава изграждане на съвременни уеб сайтове, визуализация на информацията по интуитивен и удобен за потребителя начин, за всички браузъри и устройства. За професията front-end developer (сайтаджия) се изисква добро ниво на JavaScript, опит със CMS системи като WordPress и отлично владеене на HTML5 платформата.

Научете повече за професиите в софтуерния университет, курсовете и изискванията за всяка професия от сайта на СофтУни: http://softuni.bg/professions.

Приемни изпити в SoftUni

приемни изпитиПриемът в Софтуерния университет за онлайн и присъственото обучение се осъществява чрез приемен изпит по програмиране. Приемен изпит ще се провежда на всеки два месеца. Студентите могат да изберат да се запишат за безплатния подготвителен курс (Ниво #0, който продължава 8 седмици) или направо да се явят на изпита, ако се чувстват достатъчно подготвени.

Изпитът е върху основи на програмирането и е с продължителност 6 часа и включва 5 практически задачи по програмиране с автоматизирано оценяване.

Кандидатстването за СофтУни се извършва от неговия сайт: http://softuni.bg/apply.

Диплома за висше образование

Диплома за висше образование в Софтуерния университетСофтуерният университет предлага възможността да получите диплома за висше образование чрез съвместни програми с акредитирани Висши учебни заведения (ВУЗ-ове). Принципът на тези програми е “2 години учиш за софтуерен инженер-практик в СофтУни + още 1-2 години по желание в акредитиран ВУЗ-партньор за диплома за висше образование”. Първата е с голямо натоварване учебна година в СофтУни дава професия и работа. Втората учебна година е с намалено натоварване и ви прави професионален софтуерен инженер. Следващите 1 или 2 години (според специалността и образователната степен) допълват знанията ви и след покриване на всички законови изисквания, добивате диплома бакалавър или професионален бакалавър. Научете повече от сайта на Софтуерния университет: http://softuni.bg/partner-universities.

Колко струва обучението в СофтУни? Мога ли да уча онлайн?

imageПредлагат се няколко форми на обучение:

 • Наблюдател безплатно участие във всички курсове на Софтуерния университет без право на предаване на домашни, явяване на изпити, участие в практически проекти и без право на дипломи, сертификати и без достъп до работодатели.
 • Онлайн – включва онлайн обучение чрез видео-материали и други ресурси, участие в домашни, изпити и проекти, с право на дипломи, сертификати и достъп до работодатели.
 • Присъствено – включва достъп до всички учебни ресурси от изучаваните курсове, посещение на учебните занятия на живо, право на помощ от преподавателския състав по време на учебните занятия, участие в домашни, изпити, с право на дипломи, сертификати и достъп до работодатели.
 • Стипендиант – предлага се безплатно за топ 10% от студентите с най-добър успех и включва присъствено обучение + достъп до работни позиции и стажове в силициевата долина (във фирми като Facebook и Google).

Научете повече за плановете, формите на обучение и цените от сайта на Софтуерния университет от неговия сайт: http://softuni.bg/plans.

Къде се намира софтуерният университет?

Софтуерният университет се намира София, в кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев 26, етаж 4, в бизнес сграда “Стефан Караджа”:

Сградата на софтурния университет

Запиши се за софтуерния университетКак да се запиша за Софтуерния университет?

Първият прием на софтуерния университет е през май 2014 г. с приемен изпит по програмиране в края на април 2014 г. За да се подготвите за него, ви препоръчваме да се запишете на безплатен подготвителен курс по основи на програмирането. Записването става чрез формата за кандидатстване в университета: http://softuni.bg/apply. Изискват се CV и мотивационно писмо на английски език. Необходимо е начално ниво на английски език и компютърна грамотност.

Подготвителният курс по програмиране е подходящ за абсолютно начинаещи с нулеви познания. Ако вече имате начално ниво по програмиране, може да се явите директно на приемния изпит, като за целта трябва да кандидатствате в СофтУни и да отбележите, че не искате да пропуснете безплатните подготвителни курсове.

В периода март-април 2014 г. през безплатните практически курсове по основи на програмирането ще преминат около 2000 души, от които ще приемем за обучение около 600 души през май 2014 г. След ниво #1 сме планирали да продължат около 400 души в две направления: сървърно и уеб програмиране (с фокус бази данни, уеб услуги и ASP.NET MVC) и front-end разработка и CMS системи (с фокус върху JavaScript и WordPress).

Интервю с вдъхновителя на проекта – Светлин Наков

Прочетете пълното интервю със Светлин Наков – главният двигател на проекта – относно старта на Софтуерния университет, неговата философия, учебен план, образователна концепция и всичко останало относно проекта: http://softuni.bg/news/interview-with-svetlin-nakov-softuni-jan-2014.

Comments (29)

29 Responses to “Стартира софтуерният университет: първите 2000 души ще започнат безплатно обучение за софтуерни инженери през март 2014 г.”

 1. Браво, на хаирлия да е!

 2. Честито и успех!

 3. А. М. says:

  Ще дадете ли примерен приемен изпит?

 4. Поздравления, нямам търпение да го видя в действие!
  Това, че може да се изпратят документи повече от един път, означава ли че само последно изпратеното се взима предвид?

 5. Браво.
  Добре сте направили.
  Сайта ви е 6+ , продължавайте в същия дух.
  Успех

 6. “За професията front-end developer (сайтаджия) се изисква добро ниво …”
  САЙТАДЖИЯ ?!!!!
  ARE YOU KIDDING ME ?
  САЙТАДЖИЯ !???????
  Това не е просто непрофесионално отношение, ами и обида към немалка част от програмистите, ВЗЕМЕТЕ СЕ В РЪЦЕ !

  пп: Миналата година на сайта имаше нещо за мениджмънт при магистратура. Какво стана с мениджмънта ?

 7. Г-н Христов, може да се кандидатства само веднъж, но не го пише изрично, ще пуснем днес по-късно упдейт.

 8. А “сайтаджия” си е широко-разпространено понятие за специалист, които прави сайтове, както е примерно терминът “рязане на сайтове” (slice & dice). Няма нужда да ползваме неразбираеми за обикновения човек термини като фронтендър, джаваскриптаджия и подобни. Махнах го, да не дразним колегите излишно.

 9. Здравейте ,
  Да разбираме ли , че един път провалил се на прием изпит , не може повече да се явяваш.
  Или се отнася само за Първия прием (Май Месец) .
  Има ли шанс да кандидатстваш втори път?

 10. на всеки 4 месеца можеш да се явяваш на приемен изпит

 11. само да попитам Ниво 3 ми се визуализира 2 пъти с различни предмети, да разбирам че е разделено на 2 части и тогава се специализираме ?
  http://softuni.bg/courses

 12. Ще има ли онлайн -обучение?

 13. M says:

  Сериозно ли средната стартова заплата е само 1000лв.!?

 14. Petko blagoev says:

  koga shte e tozi priem test i koga trqbva da se plashta za da se u4astva ?

 15. nakov says:

  Моля задавайте въпросите си във FB страницата на софтуерния университет: https://www.facebook.com/SoftwareUniversity

 16. За кои нива мога да кандидатствам докато съм още ученик ?

  • nakov says:

   Учениците могат да кандидатстват, както всички останали, за ниво #0 (подготовка за приемен изпит). Ако го преминат успешно, могат да кандидатстват за ниво #1, ако и него минат успешно, могат да продължат към ниво #2 и т.н. до ниво #6, където завършва програмата на софтуерния университет. След това, като си вземат дипломата за средно образование, могат да си продължат във ВУЗ-партньор още 1-2 години за висше образование. По закон трябва да си бил поне 3 години студент, за да вземеш диплома за бакалавър. Така дори да преминеш успешно всички курсове, формално трябва да минеш 3 години студентство. Такива са ни законите.

 17. Учениците могат да учат свободно в СофтУни, но нямат право да са паралелно студенти, т.е. опцията за диплома за висше е валидна чак като си изкарат диплома за средно.

 18. Ще има 2 специализации на ниво 2 и на ниво 3, т.е. групата се разделя и учат паралелно. Едните ще учат за фронт-енд, другите за сървърно програмиране, базо данни и уеб

 19. ” Учениците могат да учат свободно в СофтУни” означава ли, че не трябва да плащаме такса? И когато завършим училище каква е процедурата по продължаването на обучението ни в СофтУни?

  • nakov says:

   Учениците могат да се записват и учат както всички други. План “наблюдател” е напълно безплатен. За подробности виж тук: http://softuni.bg/plans

 20. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.

  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT