Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Президентски награди “Джон Атанасов” за постижения в компютърните науки за 2015 г.

От Президентството обявиха конкурса Президентски награди “Джон Атанасов”за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2015 година.

Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се връчва от 2003 г. насам на изявили се млади български изследователи в областта на компютърните науки в световен мащаб.

Категории за наградата “Джон Атанасов” на Президента

Награда „Джон Атанасов“ за изявили се млади български изследователи в областта на компютърните науки. Връчва се с цел насърчаване развитието на младите български таланти в световен мащаб на млади учени до 35 г. със значими научни постижения.

Грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, за ученици, постигнали най-високи резултати в международни ученически състезания по информатика и информационни технологии и техните преподаватели.

Грамоти „Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и студенти във възрастовата група 12-22 г., постигнали високи резултати с авторските си проекти в национални и международни научни конкурси.

Грамоти „Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос“, които отличават индивидуални и екипни проекти, чиито създатели са под 35-годишна възраст, и които адресират въпроси с обществена значимост посредством компютърните технологии. Последната е отворена към стартиращи компании и самостоятелни проекти в частния, неправителствения и академичния сектор.

Кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 20 август 2015 година. Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса са публикувани на интернет страницата на Наградата http://president.bg/cat37/Za-nagradata-John-Atanasov/.

Comments (1)

One Response to “Президентски награди “Джон Атанасов” за постижения в компютърните науки за 2015 г.”

  1. It’s a great reward to promote young researchers!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT