Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Бизнес и ИТ: дигиталните професии в съвременния бизнес

Бях поканен наскоро на конференцията “Бизнесът в действие” на студентската организация AIESEC. Със студентите поговорихме и обсъдихме професиите от дигиталната сфера, какво представляват, значението им за бизнеса в днесшно време и как можем да навлезем в тези дигитални професии. Споделям ви видеото:

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT