Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Бизнес и ИТ: дигиталните професии в съвременния бизнес

Бях поканен наскоро на конференцията “Бизнесът в действие” на студентската организация AIESEC. Със студентите поговорихме и обсъдихме професиите от дигиталната сфера, какво представляват, значението им за бизнеса в днесшно време и как можем да навлезем в тези дигитални професии. Споделям ви видеото:

Comments (1)

One Response to “Бизнес и ИТ: дигиталните професии в съвременния бизнес”

  1. For You says:

    Изслушах с интерес. По-актуално е това, което казвате за дигиталните професии от всякога. Съвременният бизнес се изгражда на нашите комуникации особено в дигиталната среда. Нужна ни е по-сериозна подгтовка за управление на кампании, оналйн магазини, обратна връзка с клиенти и прочие…

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT