Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

ИТ гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” – училище за програмиране, графичен дизайн и дигитален маркетинг и предприемачество

Стартира още една от големите ми каузи за българското ИТ образование, една от големите ми мечти. Първата частна гимназия за дигитални умения отваря врати от есента на 2018 г. Това е проект, по който работя с колеги от няколко години, защото вярвам, че днешните ученици имат право и нужда да получат адекватно на дигиталния свят образование и старт в професиите на бъдещето, практически професионални и социални умения и подготовка за живота, да учат и да се мотивират от истински вдъхновяващи учители и ментори, да прекарат училищните си години в добра социална среда, активна, подкрепяща, дружелюбна, позитивна и емпатична, да идват с желание на училище и да си тръгват с разпалено любопитство и страст към ученето, с добре развити практически умения по изучаваната професия, богата обща култура, отличен английски език, силни личностни и социални умения и най-вече добре подготвени за предизвикателствата на реалния живот, който ги очаква след гимназията.

Гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” е елитно частно училище, лицензирано от МОН

Гимназията за дигитални умения “СофтУни Светлина е българско частно иновативно училище, в което учениците учат от 8 до 12 клас за средно образование + дигитална професия. Училището е напълно акредитирано и действа по лиценз за частна гимназия от министерството на образованието (МОН) и спазва всички нормативни изисквания и наредби, като същевременно внася значими иновации, дава търсена дигитална професия (не на думи, а на практика) с директна връзка с реалния бизнес и реалния живот извън гимназията, възпитава ценности и изгражда можещи личности.

Диплома за средно образование, акредитирана от МОН

Иновативната гимназия “СофтУни Светлина” за дигитални професии на бъдещето е акредитирана от МОН, покрива държавните изисквания за средно и професионално образование и издава на успешно завършилите диплома за средно образование.

Свидетелство за професионална квалификация + търсена професия на пазара на труда

В иновативната гимназия за дигитални професии се изучават програмиране, софтуерни технологии, дигитален маркетинг, дигитално предприемачество, дигитални изкуства, графичен дизайн, видео продукция и мултимедия и се изграждат практически дигитални умения. За разлика от повечето държавни и общински училища, при нас се учи не само на думи и на документи, а се прилага концепцията “учене чрез правене“. Учителите по специалните предмети от избраните професии са професионалисти от бизнеса, които работят ежедневно това, което преподават и имат харизмата да предават знания с много желание, вдъхновение, старание и внимание. Ще ви запознаем с тях в отделни видео интервюта през идните месеци. Ние изграждаме умения чрез правене, чрез работа по проекти в екипи и самостоятелно, чрез много, много, много практика, защото в реалния свят са нужни практически умения и можене и не толкова суха теория и зубрене.

Успешно завършилите и покрили изискванията на гимназията и държавните изисквания получават свидетелство за професионална квалификация за научената на практика професия (диплома за професия) и могат да я практикуват, да работят и да изкарват пари още като ученици. Когато професионалното образование се извършва с много практика и от истински знаещи, можещи и вдъхновяващи преподаватели, наистина излизаш с професия и готов за работа в реалния бизнес.

Каузата на СофтУни Светлина: качествено средно образование, добра професия и подготовка за реалния живот

Каузата на СофтУни Светлина е да подготвя учениците за живота, като им дава елитна дигитална професия, добра обща култура и широки знания за живота, обществото и бизнеса, личностни и екипни умения. След гимназията учениците излизат изключително добре подготвени и могат да учат във ВУЗ, да учат и работят едновременно или да се развиват професионално, да стартират свой собствен бизнес или да продължат да се обучават в топ университети навсякъде по света и да развиват качествата и уменията си. Владеенето на търсена съвременна професия + добра обща подготовка + много силен английски език + личностни качества + социални умения означават силен старт в живота, в кариерата и висок стандарт на живот. Това ви дава гимназиалното образование в “СофтУни Светлина“.

Учебна база – София, ул. Тинтява

Учебната база на частна професионална гимназия за дигитални науки “СофтУни Светлина” се намира в гр. София, на ул. Тинтява 15-17 (до Интерпред), в сградата на най-големия в България център за дигитално образование “СофтУни“. Локацията е в близост до метро, с отлични транспортни връзки. Гимназията разполага с класни стаи за всяка паралелка, учителски и административни кабинети, кафе и иновативна предприемаческа среда.

Учебните занятия за учениците се провеждат сутрин, а следобед се провеждат професионалната подготовка и специализираните занимания: ИТ обучения, стартъп инициативи, обучения по социални и личностни умения, крейтив академия, маркетинг академия и други съвременни дигитални и социални образователни активности.

В същата сграда, където е гимназията, се помещават СофтУни със своята академия за софтуерни инженери (Софтуерен университет), академия за дигитален маркетинг SoftUni Digital, академия за дигитални изкуства SoftUni Creative, академия по програмиране и технологии за деца SoftUni Kids, споделено работно пространство за стартъпи от дигиталния бизнес Work & Share, студио за разработка на компютърни игри XS Software и други креативни и иновативни дигитални организации. В сградата се провеждат стотици обучения, курсове, семинари, събития, конференции, кръжоци, клубове, работилници, свързани с дигиталния свят и съвременното дигитално предприемачество. Горди сме, че обитаваме жива екосистема от будни, иновативни, креативни, работливи, амбициозни млади хора, които развиват икономика на знанието и са пример за обществото ни.

Учебните зали за специализираните обучения в гимназията са креативни, оборудвани с необходимата техника и условия за работа и в тях от години се провеждат иновативни технологични обучения и социални и бизнес образователни инициативи.

Учебни специалности в ИТ гимназия “СофтУни Светлина”

СофтУни Светлина е иновативна гимназия за дигитални умения, която дава практически умения и професия. В гимназията се изучават няколко професии от съвременния дигитален свят, изключително търсени от бизнеса и с добра перспектива за растеж през идните десетилетия:

 • Приложно програмиране и софтуерни технологии – за бъдещи софтуерни инженери
 • Графичен дизайн, видео и мултимедия – за бъдещи графични дизайнери и крейтив артисти
 • Дигитален маркетинг и предприемачество – за бъдещи дигитални лидери

Приложно програмиране и софтуерни технологии (частна гимназия по програмиране)

В основата на професията “Приложно програмиране и софтуерни технологии” стои изключително силната професионална подготовка по програмиране, структури от данни и алгоритми, развитие на математическо, инженерно и алгоритмично мислене.

Изучаващите професията чрез много практика навлизат дълбоко в приложната софтуерна разработка, софтуерното инженерство, софтуерните технологии и информационните технологии и натрупват солидни фундаментални знания и практически умения по бази данни, уеб и мобилна разработка, вградени системи, сървърни приложения, потребителски интерфейси и цялостни умения за разработка, развитие и поддръжка на софтуерни приложения и системи.

През петте години на гимназиалното образование учениците покриват държавните изисквания и получават диплома за средно образование + свидетелство за професионална квалификация за професия “Приложен програмист” (код 4810301).

Успешният опит на СофтУни с обучението по програмиране и софтуерни технологии е дългогодишен и доказан, а преподавателският състав от Софтуерния университет има потвърден ангажимент към гимназията да развива ученическата професионална подготовка в сферата на програмирането и софтуерните технологии.

Графичен дизайн и мултимедия (частна гимназия по графичен дизайн)

Професията “Графичен дизайн и мултимедия” е насочена към практическия и приложния аспект на дигиталните изкуства, графичния дизайн, мултимедийните системи, видео-обработката и видео-продукцията, 3D моделирането и 3D анимацията.

Изучаващите професията “графичен дизайнер и експерт по мултимедия” чрез задълбочена концептуална подготовка и ежедневна практическа работа по реални проекти добиват солидни практически умения за работа в областта на графичния дизайн и дигиталните изкуства, дизайна на потребителско изживяване (UX), дизайна на потребителски интерфейси, уеб дизайна, компютърната графика, 3D моделирането и проектирането, 3D графиката и 3D анимацията, работата с видео и аудио, запис, обработка и монтаж на аудио и видео продукция и умения за създаването на съвременни мултимедийни продукти.

През петте години на гимназиалното образование учениците покриват държавните изисквания и получават диплома за средно образование + свидетелство за професионална квалификация за професия “Графичен дизайнер” (код 2130701).

Успешният опит на СофтУни с обучението по графичен дизайн, мултимедия и дигитални крейтив технологии е дългогодишен и доказан, а преподавателският състав от SoftUni Creative има потвърден ангажимент към гимназията да развива ученическата професионална подготовка в крейтив направлението.

Дигитален маркетинг и предприемачество (частна гимназия по предприемачество)

Професията “Дигитален маркетинг и предприемачество” подготвя дигитални лидери и иноватори в сферата на технологичното предприемачество и съвременния дигитален бизнес, дизайн и разработка на дигитални продукти, дигитални иновации, и всички съвременни аспекти от дигиталния маркетинг, реклама в дигиталния свят, дигитална бранд идентичност, планиране и управление на маркетингови кампании в социални мрежи, видео маркетинг, маркетинг в търсещите машини, мейл маркетинги т.н.

Чрез практически проекти и бизнес симулации и учебни фирми учениците изграждат цялостно разбиране и трупат практически опит в процесите на дигиталното предприемачество: от идея за продукт и иновация, през продуктов дизайн, изследване на пазарните нужди и конкуренцията, събиране и управление на екипи, разработка на продукт, събиране на обратна връзка и подобрение на продукта, до маркетингови изследвания и планирания, изграждане на бранд, изпълнения на маркетингови кампании, продажбен процес, цикъл на поддръжка и последващи иновации.

През петте години на гимназиалното образование учениците покриват държавните изисквания и получават диплома за средно образование + свидетелство за професионална квалификация за професия “Сътрудник в маркетингови дейности” (код 3420201). Забележка: тази професия е най-близката до дигиталния маркетинг и предприемачество, която е официално одобрена от държавата и МОН и може да се преподава в професионалните гимназии.

Успешният опит на СофтУни с обучението по дигитален маркетинг и продуктова разработка е дългогодишен и доказан, а преподавателският състав от SoftUni Digital има потвърден ангажимент към гимназията да развива ученическата професионална подготовка в направлението за дигитален маркетинг и дигитално предприемачество.

Гимназия “СофтУни Светлина” събира опита на “СофтУни” с дигиталното образование + опита на частни училища “Светлина” с училищното образование

Дигиталната гимназия “СофтУни Светлина” е изградена върху много сериозен и доказан дългогодишен опит, от лидери в дигиталното и технологично образование, обединени с доказани професионалисти в сферата на училищното образование (предучилищно, начално, основно и средно-гимназиално).

Историята на СофтУни

СофтУни е най-мащабният и най-успешният образователен център за дигитални умения и информационни технологии в югоизточна Европа. Той стартира през 2013 г. с инициативата “Софтуерен университет” за практическо обучение на софтуерни разработчици и се разраства с мащабни успешни проекти за практическо изграждане на дигитални умения: академия по дигитален маркетинг “SoftUni Digital“, академия по графичен дизайн и мултимедия “SoftUni Creative“, академия по програмиране и технологии за деца “SoftUni Kids“, блокчейн академия, академия по хардуер и роботика, академия по машинно обучение и изкуствен интелект и други образователни инициативи.

До 2018 г. през практическите обучения на СофтУни са преминали над 100 000 души, а всяка година се включват по 20 000 – 30 000 нови участници в курсове, обучения, семинари, състезания, работилници и други образователни инициативи за развиване на практически дигитални компетенции.

Историята на Частно училище “Светлина”

Частен образователен комплекс “Светлина” се състои от частни детска ясла, детска градина и училище „Светлина”. Комплексът е основан през 1999 г. и е лицензиран от Министерство на образованието и науката (МОН). През годините училища “Светлина” натрупват много сериозен опит с изграждането и развитието на качествен, иновативен и адекватен на днешните потребности образователен продукт за ученици, базиран на цялостен подход към развитието на личността, комбинативни и иновативни методи на обучение и възпитание и екип от топ учители-вдъхновители и психолози.

До 2018 г. повече от 700 семейства са се доверили на ЧОК „Светлина“ за образованието на своите деца през годините в различните образователни степени.

Основателите на дигиталната гимназия

Светлин Наков е софтуерен инженер, доктор по компютърни науки, вдъхновяващ преподавател по програмиране и софтуерни технологии, предприемач и иноватор, автор на 9 книги, лектор на стотици събития и обучения, главен идеолог и основател на СофтУни и на още няколко успешни академии за програмиране и дигитални умения. Награден е от 3 поредни български Президента за заслуги към информационното общество.

Веселина Радкова е основател и собственик на Частен образователен комплекс „Светлина“. Тя е дългогодишен педагог и психолог, с опит с различни възрасти и националности. В практиката си непрестанно прилага иновативни подходи и следва принципа, че “новите” деца трябва да се учат с нови похвати.

Иван Ненков е управител и ръководител на СофтУни. Той е завършил бакалавърска степен по “Икономика и бизнес” и магистърска степен по “Иновации, предприемачество и финанси”, участвал е в управлението на иновативни стартъп организации. В СофтУни Иван управлява успешно екип от над 70 професионалисти в сферата на дигиталното образование, чрез добре структурирани процеси и ефективна организация.

Магдалена Димитрова е е оперативен мениджър на Частен образователен комплекс „Светлина“. Завършила е “Човешки ресурси” и редица специализации за бизнес компетенции, коучинг и управление на екипи. Има значителен бизнес опит и работи в сферата на образованието, защото вярва, че всяко дете притежава гений в себе си, а целта на образованието е да му помогне да го разгърне.

Христо Тенчев е известен български предприемач, изградил успешни фирми в гейм индустрията, образованието и крипто-икономиката с екип от над 100 души, създател на дигитални продукти, използвани от 35 милиона потребители в 80 държави. Вдъхновено се занимава с иновативно образование, защото е разочарован от Техническия университет, където завършва специалност “Компютърни системи” и желае да помогне и на учащите и на работодателите да получат повече.

Образование се прави с вдъхновение!

Винаги съм смятал, че образование се прави с вдъхновение, с истинско желание и отдаденост на каузата, не с дипломи, наредби и чиновници.

Вдъхновяващи учители (вместо дипломирани бездарници)

В последните 20 години се занимавам с иновативно образование и непрестанно търся тези преподаватели, в които пламти искрата и желанието да учат другите не заради материални облаги, а заради вътрешна нужда да споделят и да предават знания, ентусиазъм и енергия, да запалват учениците и да им посочват пътя към знанието и изграждането на умения. Наричам ги учители-вдъхновители.

Истинският учител е учител по призвание, не по диплома. Дипломирани бездарници има много. Бягайте далеч от тях. Ако един преподавател не е отдаден и не преподава с желание, той внася повече вреда, отколкото полза, отказва децата от учебни предмети и от ученето като цяло. Примери има много в държавните и общинските училища.

Професионалисти от индустрията (вместо застаряващи теоретици)

За да преподаваш дадена професия, трябва да я практикуваш. Няма друг начин да си истински добър в това, което преподаваш. Аз вярвам, че професия се учи от някой, който е истински добър практик и работи ежедневно това, което преподава. В комбинация с дар слово и истинско желание за преподаване и силни лекторски умения, се получава качественият, можещият, знаещият, мотивираният учител-вдъхновител.

Аз твърде не вярвам в дипломите, особено в съвременния свят на дигитални професии и главозамайващо бързи промени. Дипломите в дигиталния свят и в съвременния бизнес изгубиха стойност. Търсят се практически умения и опит, портфолио от успешни проекти, а не дипломи. Така работи бизнесът. Така работи съвременният дигитален свят.

Пълно е с калпави дипломирани неудачници, без никакви практически умения, които и понятие си нямат от това, което пише в дипломата им. Пълно е и с кадърни специалисти, които са учили нещо друго или изобщо нямат формално образование и нямат диплома. В 21 век се ценят уменията и в дигиталните професии те не са свързани с дипломите.

Именно затова в ИТ гимназия “СофтУни Светлина” преподават практици и изграждаме практически умения, реален опит и професия. Все пак има и диплома, но не тя е ценната. И калпавите и добрите училища дават диплома, но подготовката и добитите умения драстично се различават.

Аз вярвам в мотивираните практици от реалната икономика, които в съчетание с учителски талант и истинско желание да споделят знания, да предават умения и да мотивират, са новите учители. Дипломата за учителска правоспособност е за държавата, тя проверява и се отчита по документи, но тя не прави учителя кадърен, можещ и вдъхновяващ. Затова в СофтУни Светлина работим с истински учители-вдъхновители и не се кланяме на дипломи.

Модулно обучение с преподаватели от индустрията

Изключително сме горди с иновативния подход към обучението по специализираните предмети в трите професии, където успяваме да привлечем топ преподаватели-практици, които ежедневно работят това, което преподават. Това е възможно благодарение на подхода “модулно обучение“.

Какво е модулно обучение? Вместо да провеждаме 3 пъти седмично по 1-2 часа специализираните учебни предмети (примерно програмиране, дизайн и предприемачество), ние ги организираме в модули и ги провеждаме интензивно в един учебен ден, последователно модул след модул. Какво печелим?

 • Интензивно обучение.
  • Учим цял ден фокусирано само специалния предмет (примерно само програмиране всеки вторник) и напредваме по-бързо и по-ефективно.
  • Интензивното обучение е по-ефективно, особено при усвояването на дигитални умения, където се изисква фокус и концентрация за по-продължително време.
 • Съчетаване на работа в индустрията с преподаване за учителите.
  • Понеже ангажираме даден учител-практик само за 2 месеца по половин ден в седмицата (за един модул), той може да работи на пълен работен ден и да преподава в училище едновременно, без да отсъства от работа.
  • При традиционният модел (3 пъти в седмицата по 1-2 часа, за 18 седмици) е почти невъзможно да привлечем учители от фирмите с реален практически опит.
 • Учител-специалист за всеки модул.
  • За всеки модул имаме възможността да привличаме различен учител – най-добрият в дадена област.
  • Някои учители толкова се вдъхновяват по преподаването, че преподават по 2 или повече модула, дори цяла учебна година, без да отсъстват от работа.

Организираме по 2 модула на учебен срок, по 4 модула в годината, средно с продължителност около 2 месеца, по следния график:

 • Модул #1 – първи учебен срок (септември-ноември)
  • Интензивно обучение по един пълен ден в седмицата (6-7 часа)
  • Следва изпит или практически проект и оценка по съответния учебен предмет
  • Преподава учител-практик, който работи в частна фирма и идва един ден в седмицата
 • Модул #2 – първи учебен срок (декември-януари)
 • Модул #3 – втори учебен срок (февруари-април)
 • Модул #4 – втори учебен срок (април-юни)

Благодарение на модулното обучение привличаме с лекота учители-практици от индустрията. Как? Предлагаме на добре подбрани професионалисти да водят по един или няколко модула (учебни курса) без да отсъстват от работа (просто идват по-късно и си тръгват по-късно веднъж в седмицата). Така учителите съчетават работа (реален практически опит) с преподаване в училище (прехвърляне на реални практически умения).

Учене чрез правене (не чрез гледане и слушане)

Как се придобиват умения? С правене! Това е начинът. Ученето става най-вече с правене. Теорията и разбирането на концепциите помага, осъзнаването на определени модели и връзки също е много полезно, но само в комбинация с практика: да приложиш наученото в реалния живот за истински смислени реални задачи.

Какво е нужно за днешния свят? Теоретични знания (често остарели) или практически умения и адаптивност? Традиционното или иновативното образование предпочитате? Аз бих избрал да се науча да мисля, да се науча на практически умения и да се науча да уча, а това става с много практика и решаване на реални проблеми от живота. В комбинация с възпитание и полагане на ценности и изграждане на личностни и социални умения израстват достойни граждани, ценни и полезни за обществото и околните във всяко отношение.

Накратко: работим с проекти, защити на живо, екипна работа, презентиране и реални казуси от живота и от бизнеса. Така изграждаме практически умения, вместо да зубрим остарели теории.

Иновативен подход към образованието (вместо зубрене и скука)

Когато бях ученик, беше скучно и на моменти дори неприятно да ходиш на училище. Караха ни да запаметяваме наизуст, да възпроизвеждаме чужди мисли и резултати, напълно липсваше връзката с реалния живот. Като завършиш училище осъзнах колко ужасно съм неподготвен за живота. Добре че участвах в извънкласни занимания, за да добия някакви практически умения и уроци за живота.

Голямото предизвикателство на съвременното училищно образование е да направиш уроците интересни и забавни, да разпалиш желанието за учене и учениците, да отговориш на нуждата от индивидуален подход при мотивацията и поднасянето на информацията. За това в СофтУни Светлина прилагаме редица иновации:

 • холистични практики – съчетаване на няколко отделни доказани подходи и техники за мотивация, за предаване на знания и умения и възпитаване на ценности
 • проектно-базирано обучение – работа в екипи по реални казуси от живота и доставяне на практическо работещо решение, с представяне на живо и защита
 • билингвално обучение – учителите преподават в клас на два езика: част от занятията са на български език, а останалите са на английски език, точно както е в една съвременна международна технологична фирма
 • извънкласни занимания – силата на неформалното образование и извънкласните дейности според интересите на учениците е доказана, затова предлагаме голямо разнообразие от качествени кръжоци и курсове с техническа, социална и бизнес насоченост

Социални умения и подготовка за живота (защото са нужни на всеки)

Кой подготвя децата ни за живота? Животът не е само знания и умения по различни учебни предмети. Животът включва и социални умения: да работиш с хора, да общуваш, да презентираш, да защитаваш позицията си, да убеждаваш, да продаваш себе си и идеите си, да комуникираш ефективно, да управляваш времето си, да постигаш целите си, да се мотивираш, да се справяш в трудни ситуации.

Как се учат тези умения? Чрез извънкласни занимания, в които учениците в екипи работят заедно по проекти и каузи от реалния живот извън училище. Възможностите за такива занимания са многобройни: проектни задания от фирми, организиране на учебни фирми и бизнес начинания, благотворителни проекти, социални инициативи, организиране на събития, участия в спортни инициативи и състезания, групови пътувания, участия в танцови и музикални изяви, дебати, училищен парламент и много други. Такива инициативи са силно застъпени в образователната концепция на гимназията и се насърчават ежедневно от учителите, менторите и ръководството.

Дигитални умения (защото живеем в 21 век)

В 21 век дигиталните умения са като уменията да четеш и пишеш – задължителни са, ако искаш да си част от обществото. Гимназия “СофтУни Светлина” е първата гимназия в България, която е специализирана в изграждането на солидни практически дигитални умения още в детска възраст.

Специалностите в училището са насочени към усвояване на най-търсените съвременни дигитални професии, но освен задължителните учебни занятия по специалността, в извънкласните занимания даваме възможност за усвояване на огромно разнообразие от дигитални умения, в няколко направления: ИТ умения, програмиране и технологии, дигитални изкуства и дизайн, дигитално предприемачество, социални и бизнес умения.

Отличен английски език (за да си гражданин на света)

Отлично ниво на английски език е абсолютно необходимо на всеки успешен човек в 21 век. Английският език е толкова обсъждана тема, че няма нужда от дискусия. Доброто ниво на английски език се подразбира в дигиталния свят и в ИТ сектора, и е абсолютно задължителен за всеки, който се занимава с дигитални технологии, бизнес, иновации или просто иска да има успешна кариера в днешния свят.

В дигитална гимназия “СофтУни Светлина” учим английски всеки ден, без изключение! Практикуваме билингвално обучение, което означава, че в почти всеки учебен час се говори и на български и на английски, точно както е в съвременните международни компании. Част от учебния материал се преподава на български, част на английски. Част от преподавателите говорят само английски език. Някои изпити и защити на проекти са също на английски език. Ние подготвяме граждани на света, които владеят отлично английски език, редом с технически, дигитални и личностни умения.

През първата година след приема в гимназията всички ученици изучават интензивно английски език с много голям брой часове и това не е само на думи. Всички научават английски език на много добро ниво, без компромис.

Извънкласни инициативи в “СофтУни Светлина” – за всички ученици!

Ние вярваме, че стандартната образователна програма на МОН е абсолютно недостатъчна, за да подготви учениците за реалния живот след училище, да им даде професия и поле за професионално развитие, да ги изгради като личности, да възпита ценностите и добродетелите на здравото общество, им даде социални и базови бизнес умения, да им даде дигиталните компетенции за съвременния свят и да ги подготви за успех в живота като цяло.

Затова адаптираме и надграждаме задължителната образователна рамка за средно образование чрез редица иновации и извънкласни занимания, за да запълним пропуските и да подготвим децата за живота, да ги мотивираме да учат, да им разпалим интересите, да им развием талантите и да им дадем разнообразни професионални, бизнес и социални умения и хъс да се развиват.

В ИТ гимназия “СофтУни Светлина” се провеждат извънкласни занимания за ученици от гимназията и за външни ученици, под формата на курсове, кръжоци, практически работилници, семинари и други организирани прояви и инициативи.

Програмиране и технологии

Програмирането е голямата сила на Софтуерния университет. Ако детето ви има интереси към програмиране, софтуерни технологии, роботика или технически науки като цяло, запишете го в извънкласните занимания на гимназия “СофтУни Светлина” по програмиране и софтуерни технологии. В тях изучаваме различни програмни езици, уеб разработка, мобилни приложения, хардуер, вградени системи и роботика, гейм разработка, блокчейн и други съвременни технологии, свързани с разработката на софтуер.

IT Labs

В извънкласните занимания “IT Labs” се развиват ИТ умения, подходящи за всички с интереси към дигиталните технологии, например изграждане на уеб сайтове, изграждане и администрация на компютърни мрежи, Linux администрация, работа с офис приложения, блокчейн и криптовалути, занимания с информационна сигурност, работа с бази данни и информационни системи.

Creative Labs

В заниманията по направление “Creative Labs” се изучават графичен дизайн и мултимедия: основи на дизайна, растерна графика и обработка на изображения, векторна графика, създаване на плакати, листовки, книги и списания, дизайн на уеб сайтове и потребителски интерфейси, видео обработка, създаване на видео клипчета, филмчета и видео продукция, създаване на 3D графика и моделиране на обекти, графична визуализация, гейм дизайн.

Startup Labs

Стартъп заниманията развиват умения по дигитален маркетинг и дигитално предприемачество и изграждат лидерски качества и социални умения чрез участие в проекти, организиране на събития, учебни фирми и организации. Обученията включват проекти и казуси за формиране на личностни и бизнес умения, комуникация, маркетинг умения, познания по продажби, финанси и мениджмънт. Учениците задвижват дигитални кампании, участват в писане на съдържание, email маркетинг, изграждат присъствие в социалните мрежи, видео маркетинг и други практически бизнес и маркетинг инициативи.

Социални инициативи

В гимназията е предвидено да се организира и развива “ученически парламент” за пряко въздействие на учениците за решаване на проблеми от училищния живот и развитието на гимназията, организация на демократично управление и избори и активна роля в организирането на всяка училищна дейност: учебен процес, извънкласни инициативи, културни, спортни и социални мероприятия и други.

Гимназията подкрепя участие в хуманитарни и благотворителни дейности и проекти, за доброто на обкръжаващата ни среда, в помощ на обществото, в помощ на съграждани в неравностойно положение, за изграждане на по-добра градска среда, за опазване и възстановяване на природата, за развитие на доброволчески практики, промоциране на толерантност в гражданското общество, работа по младежки програми, обмени, социални, културни, спортни и научно-образователни инициативи.

Форми на обучение – присъствено и дистанционно

Обучението в гимназия “СофтУни Светлина” е в две форми: присъствено и дистанционно.

В присъствено обучение учениците посещават физически всеки учебен ден училището. учебните занятия стартират сутрин от 8 часа и продължават до 15-16 часа (според избраните извънкласни занимания). Учебните занятия и извънкласните занимания са в присъствена форма, на място в гимназията или извън нея (за някои специални занимания).

В дистанционна форма на обучение учениците се обучават самостоятелно вкъщи или с подкрепата на родителите си или учат в традиционно училище, и идват присъствено в гимназията да полагат изпити по изучаваните учебни дисциплини и извънкласни занимания. Гимназията е отворена да дава дигитални, ИТ, социални и бизнес умения на всички ученици, които имат желание да се развиват, независимо в кое училище учат. Ние вярваме, че всеки има право на достъп до качествено образование и се стараем да направим всички наши занимания достъпни за обикновения ученик и родител.

Често задавани въпроси

Често ни задават едни и същи въпроси, свързани с гимназията за дигитални умения, с избора на училище след 7 клас, с професиите на бъдещето, как да изберем училище, с какво частното образование е по-добро и много други. Нека обсъдим най-честите въпроси.

Къде се намира учебната база на СофтУни Светлина?

Дигитална гимназия “СофтУни Светлина” се намира в София, на ул. Тинтява 15-17, в близост до Интерпред и КАТ.

Къде да уча в София след 7 клас?

Ако търсите качествено средно образование, което дава обширни общи познания и умения, с кадърни и мотивирани учители, където учениците придобиват така търсените практически дигитални умения, добиват съвременна и перспективна професия, научават добре английски език, трупат социални и бизнес умения и се подготвят за живота след гимназията, изберете иновативната частна гимназия “СофтУни Светлина”.

Къде да уча програмиране след 7 клас?

Най-доброто място да учиш програмиране след 7 клас е в професионалната гимназия за програмиране и дигитални умения “СофтУни Светлина, създадена от най-известния и вдъхновяващ български преподавател по програмиране и софтуерни технологии Светлин Наков, следвайки успешния образователен подход на Софтуерния университет, заедно с педагози с десетилетия успешен опит с иновации в образованието.

Топ преподаватели, невероятна среда от мотивирани млади хора, силна обща и специализирана подготовка, силен английски, социални и бизнес умения, добра социална среда, баланс между момчета и момичета и страхотни перспективи в живота – това е СофтУни Светлина!

Където и да се запишете да учите професия “Приложен програмист” (код 481030), имайте предвид, че д-р Светлин Наков и екипът около него, заедно с експерти от софтуерния бранш и водещи учители и преподаватели са в основата на официалните държавни изисквания за тази професия. Те разработват държавните учебни планове, учебното съдържание, пишат учебници, подготвят задачите, изпитите и критериите за оценяване, обучават учители и преподаватели и дефакто поставят стандарта на обучение за тази професия.

Научете повече за професия “Приложен програмист” и ключовата роля на СофтУни в училищното образование по програмиране от сайта на СофтУни фондацията: http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/. Не е ли по-добре да учите програмиране от източника, вместо да се доверите на традиционното училищно образование? Дигитална гимназия “СофтУни Светлина” е създадена от истински професионалисти в софтуерното образование, на които се довериха десетки хиляди ученици и студенти.

Къде да уча графичен дизайн и уеб дизайн след 7 клас?

Ако имате влечения към рисуване, графичен дизайн, мултимедия, видео, 3D или дигитални изкуства и търсите гимназия, в която да развиете такива умения, запишете се в гимназия за графичен дизайн и дигитални умения “СофтУни Светлина. В гимназията преподават истински професионалисти-практици, дизайнери и крейтив артисти с десетилетия опит в бранша, които ще ви дадат истински крейтив умения.

Вдъхновяващи учители, социални и бизнес умения, качествена общообразователна подготовка, силен английски език и широко отворени врати към съвременния дигитален свят и дигиталното арт общество – това ви очаква в гимназията.

Доверете се на опита на най-елитната школа за графичен дизайн в България SoftUni Creative и учете от най-добрите в бранша. Нашата методика е доказана!

Къде да уча дигитален маркетинг след 7 клас?

Ако имате интереси към дигиталния маркетинг и дигиталната индустрия, и ви предстои избор на гимназия след 7 клас, имаме страхотна новина: вече в България има специализирана професионална гимназия по дигитален маркетинг и дигитални умения “СофтУни Светлина”. В гимназията преподават истински професионалисти, които работят в дигиталния сектор и се занимават с реални дигитални проекти.

Ще получите качествено образование от вдъхновяващи учители, ще усвоите дигиталните умения на 21 век и ще ви подготвят за реалния живот след училище. Добра социална среда с мотивирани, интелигентни млади хора, бизнес умения, добра общообразователна подготовка и силен английски език – това ви очаква в гимназията.

Доверете се на опита на най-елитната школа за дигитален маркетинг в България SoftUni Digital и учете от най-добрите в бранша. Нашата методика е доказана!

Къде да уча ИТ предприемачество и дигитален бизнес след 7 клас?

Ако имате влечение да се занимавате с предприемачество и бизнес, ако ви влекат дигиталните технологии и съвременния технологичен свят, елате и учете след 7 клас при най-добрите и вдъхновяващи учители и педагози в частна гимназия по дигитални умения и предприемачество “СофтУни Светлина. В гимназията преподават действащи предприемачи, които развиват успешен собствен дигитален бизнес от години.

Ще получите не само качествено образование с много практика в дигиталния бизнес, предприемачеството и дигиталния маркетинг, но и добро общообразователно ниво, силен английски език, добри социални умения и страхотен старт в живота след гимназията. Изберете “СофтУни Светлина”!

Колко струва образованието в гимназия “СофтУни Светлина”?

Таксите за обучение са сред най-ниските за частното образование в България – около 500 лв. на месец. Частното образование е финансирано изцяло от таксите за обучение и не може да бъде нито безплатно, нито твърде евтино. Качествените учители заслужават добро заплащане, а учениците искат хубава и добре поддържана учебна база. Всичко това се включва в таксата за обучение.

Разглезва ли децата частното училище?

Това е мит от началото на демокрацията, който е отдавна забравен в миналото. Читавите частни училища имат високи изисквания и стандарти към учениците, приемат с изпит и държат на дисциплина, възпитание, добри обноски, здраво учене и дават персонално внимание към учениците, съобразено с тяхната индивидуалност.

Препоръчвам на всички, които се чудят дали да изберат частно или държавно училище, да опитат частното и сами да се убедят, че е много по-качествено. Аз лично бих спестявал по всякакъв начин, за да дам качествено образование на децата си, дори да нямам големи финансови възможности и бих избрал добро частно училище. Разликата между добрите частни и болшинството държавни училища е грандиозна! Това е разлика в бъдещето за децата, техните бъдещи постижения и бъдещият им стандарт на живот.

Какво е съотношението момчета / момичета в гимназията?

Момчетата и момичетата са приблизително по равно в гимназията за дигитални умения “СофтУни Светлина”, защото имаме три основни направления (професии) с различен вътрешен баланс:

 • Програмиране – 70% момчета на 30% момичета
 • Дизайн и мултимедия – 30% момчета на 70% момичета
 • Дигитален маркетинг – 40% момчета на 60% момичета

Трите специалности балансират общия брой момчета / момичета и създават добра социални среда за учениците.

СофтУни Светлина или ТУЕС – кое да избера?

Макар и ТУЕС (Технологично училище Електронни системи към Технически Университет – София) да е сравнително добра гимназия, частното образование има много сериозни предимства. Препоръчвам частна гимназия за дигитални умения и програмиране “СофтУни Светлина” заради възможността да добиеш топ умения по програмиране и софтуерни технологии, вдъхновяващи учители и професионалисти от бизнеса, добри социални и бизнес умения. Ще започнеш сериозно с програмирането още от 8 клас, ще имаш много силен английски език, ще попаднеш в балансирана среда момчета / момичета, ще учиш от топ професионалисти от софтуерната индустрия, ще можеш да се посветиш на своя талант и влечения, ще получиш силна общообразователна подготовка, ще учиш чрез много практика и иновации, ще участваш в десетки проекти и защити на живо, ще работиш в екип, ще се занимаваш с много социални и нетехнически занимания. Работим по доказано ефективна методика от СофтУни с десетки хиляди преминали през нея.

Общо взето в държавните и общинските училища има доста проблеми: недостатъчно мотивирани и вдъхновяващи учители, остаряла методика и стил на преподаване, остаряла и неподдържана материална база, слабо навлизане на иновации и нови технологии, несменяемост на кофти учители, закостеняла система, недостиг на обучения по социални и бизнес умения и недобра подготовка за живота. Има и по-добри и по-лоши традиционни училища, но със сигурност елитно частно училище е за предпочитане пред държавно училище, дори и да е от по-добрите.

СофтУни Светлина или СПГЕ – кое да избера?

Като цяло, не препоръчвам да учите в СПГЕ “Джон Атанасов” (Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”). СПГЕ има хубаво заглавие, но няма да получите достатъчно добро техническо ниво по програмиране и софтуерни технологии, нито по хардуер и вградени системи. Училището не е от най-силните в бранша и ако ще избирате професионална гимназия с ИТ специализация, изборът е общо взето между СофтУни Светлина или ТУЕС.

Ако търсите истинско качествено образование по програмиране, компютърни и дигитални науки, изберете гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина – лидерът в съвременното средно специализирано дигитално образование. Топ преподаватели-практици, мотивиращи и вдъхновяващи, силен английски, учене чрез правене, много практика, развитие на социални и бизнес умения, проектно-базирано обучение, иновативни образователни практики. Наистина ще учиш това, което е в заглавието, но само по документи, ще завършиш с професия и истински практически умения и добра подготовка за живота. Доказали сме го в обученията на СофтУни, с десетки хиляди преминали обученията.

СофтУни Светлина или ПГЕА – кое да избера?

Не бих ви препоръчал ПГЕА (Професионална гимназия по електротехника и автоматика – София), ако искате да учите програмиране, софтуерни технологии или системно програмиране. Училището е държавно и не е сред най-елитните в областта на дигиталните науки. Ако държите на държавно образование, по-добре изберете ТУЕС.

Ако търсите най-добрата подготовка по програмиране и софтуерни технологии, запишете частна гимназия “СофтУни Светлина”. Ще получите отлично иновативно образование, с преподаватели-практици от ИТ индустрията, със силен английски език и билингвално обучение, с добър баланс момчета / момичета, с добра социална среда, с изграждане на социални и бизнес умения, с добиване на елитна професия (не само на думи) и с добра подготовка за живота след гимназията. Топ учители-вдъхновители, доказан опит с ИТ обученията от СофтУни, изключително иновативна среда, индивидуален подход към образованието и съвременни холистични образователни практики.

Може ли да уча в традиционно училище и да идвам за отделни курсове в “СофтУни Светлина”?

Да, разбира се. Всички извънкласни занимания извън задължителната училищна програма са отворени за външни ученици и могат да се карат присъствено и отдалечено. Това включва описаните по-горе занимания по:

 • Практическо програмиране и софтуерни технологии, разработка на софтуер, уеб приложения, мобилни приложения, вградени системи и роботика
 • ИТ и дигитални умения, изграждане на сайтове, компютърни мрежи, блокчейн и криптовалути, офис приложения, бази данни, информационни системи
 • Графичен дизайн и мултимедия, дизайн на потребителски интерфейси и уеб сайтове, видео обработка, 3D моделиране и визуализация, компютърна анимация
 • Социални и бизнес умения, предприемачество, дигитален маркетинг, лидерство, продуктово развитие, мениджмънт, финанси, социални, спортни, културни, музикални, доброволчески проекти и инициативи

СофтУни Светлина или СМГ – кое да избера?

СМГ (Софийска математическа гимназия) е силна в математиката и математическите дисциплини. Елитна гимназия, но държавна, с всичките си минуси на такава: остаряла система, не всички преподаватели са на топ ниво, остаряла методика, остаряла материална база, недостатъчно развитие на бизнес и социални умения, липса на преподаватели-практици от фирмите, липса на професия, само базова подготовка, неподготвеност за реалния живот след гимназията.

СофтУни Светлина е силна в програмиране и софтуерни технологии, графичен дизайн, дигитални умения и дигитално предприемачество. Ако това ви влече, частна гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” е най-доброто дигитално училище в България. Много, много силна подготовка по избраната професия, топ учители-вдъхновители, отличен английски, хубава социална среда, развитие на личностни и бизнес умения, добиване на професия и дългосрочна професионална перспектива, преподаватели-практици от фирмите, проектно-базирано учене чрез правене, силен английски език и подготовка за реалния живот след гимназията. Методиката на обучение от СофтУни се е доказала през годините като отлична и реално работеща.

СофтУни Светлина или НПМГ – кое да избера?

НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”) е сред по-силните държавни училища, но не е първенец нито в математиката, нито в програмирането, нито в дигиталните умения. Има всички минуси на държавна гимназия: остаряла система, има и добри и калпави учители, остаряла методика, остаряла материална база, недостатъчно развитие на бизнес и социални умения, липса на преподаватели-практици от фирмите, не се придобива професия, липсва подготовка за реалния живот след гимназията.

Ако искате да учите програмиране, софтуерни технологии, графичен дизайн, дигитални умения или дигитално предприемачество на топ ниво, изберете частна гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина. Тя е най-елитното дигитално училище в България с много силна подготовка по избраната дигитална професия, с учители-вдъхновители, със силен английски език, добра социална среда, развитие на личностни и бизнес умения, добиване на професия и дългосрочна професионална перспектива, преподаватели-практици от фирмите, проектно-базирано учене чрез правене, подготовка за реалния живот след гимназията. Доказана обучителна методика от СофтУни.

Мога ли да уча онлайн / дистанционно / като домашен ученик?

В дигитална гимназия “СофтУни Светлина” може да се учи присъствено и отдалечено. Това важи както за стандартното професионално средно образование, така и за извънкласните занимания. Ето ги различните варианти и конфигурации:

 • Учиш присъствено в гимназията в София, в сградата на СофтУни Светлина. Не посещаваш друго училище. Избираш дигитална професия на бъдещето и учиш задължителните предмети и посещаваш извънкласните занимания, за да добиваш професионални, дигитални, социални и бизнес умения.
 • Учиш в традиционно училище, но посещаваш присъствено извънкласните занимания на дигитална гимназия “СофтУни Светлина”. Така можеш да усвояваш дигитални компетенции и да развиваш личностни, социални и бизнес умения без да напускаш държавното училище. По-лош вариант от предния, но по-добър от липса на качествени извънкласни занимания.
 • Учиш в традиционно училище извън София и се включваш онлайн в извънкласните специализирани занимания на гимназия “СофтУни Светлина”. Така имаш достъп до съвременни извънкласни занимания за дигитални умения, социални и бизнес образователни инициативи, но пък отдалечено не е като на живо. Добър вариант за хората извън София, които нямат възможност да се преместят.
 • Напускаш традиционното училище и учиш единствено онлайн в “СофтУни Светлина”, без да ходиш на училище, като домашен ученик. Законът позволява тази форма на обучение, но при специални условия, които можете да обсъдите с директора на гимназията. Подготвяш се онлайн по видео уроци и онлайн учебни материали за всички учебни предмети и се явяваш два пъти в годината на изпити на живо в София. Отделно караш онлайн извънкласните занимания. Тази образователна форма е подходяща за българи в чужбина, както и за смели родители, привърженици на домашното образование.

Как и кога мога да се преместя от друго училище?

Можете да се преместите от друго училище в гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” по всяко време, позволено от закона (най-често след всеки учебен срок), като най-важното условие е в СофтУни Светлина да има съответна паралелка за съответния клас, както и свободни места и да имате съизмеримо ниво спрямо СофтУни Светлина на знания и умения.

Това е графикът с възможностите за преместване от традиционно училище в гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина”:

 • през учебната 2018 г.-2019 г. можете да се преместите в 8 клас
 • през учебната 2019 г.-2020 г. можете да се преместите в 8 и 9 клас
 • през учебната 2020 г.-2021 г. можете да се преместите в 8, 9 и 10 клас
 • през учебната 2021 г.-2022 г. можете да се преместите в 8, 9, 10 и 11 клас
 • през учебната 2022 г.-2023 г. можете да се преместите в 8, 9, 10, 11 и 12 клас

Преместването е сложен процес, така че свържете се с гимназията за повече информация.

Как да кандидатствам за гимназия “СофтУни Светлина”?

Научете повече за процеса на кандидатстване, приемни изпити, класиране и записване на сайта на гимназия по дигитални технологии СофтУни Светлинаhttps://svetlina.softuni.bg.

Промяната: СофтУни БУДИТЕЛ

През 2023 г. гимназията е изцяло придобита от СофтУни, а нейната философия е обновена за да постави ученика в центъра и да въведе култура на високи постижения. Преосмислени са ценностите на ниво организация с акцент върху качеството на образователния продукт и амбицията гимназията да възпитава двигатели в глобалната дигитална ера.

Името на гимназията е сменено на “СофтУни БУДИТЕЛ“, за да съответства на обновената образователна философия, новата визия за успешния ученик и обновените организационни ценности и култура. Амбицията ни е да изградим най-доброто училище в България.

За да се изпълни нашата нова визия, управлението на гимназията е изцяло обновено. Начело на гимназия “СофтУни БУДИТЕЛ” застава Евгения Пеева – дългогодишен иноватор в образователния сектор със значим принос за училищното образование в България, основател на Фондация “Заедно в час”, която трансформира успешно българското образование, за да даде на всяко дете в страната достъп до качествено образование.

Целта на Евгения Пеева е да преобрази „СофтУни БУДИТЕЛ“ в истинско училище на бъдещето, където учениците се развиват цялостно, за да бъдат успешни професионалисти, осъзнати личности и градивни лидери в ерата на изкуствения интелект и новите технологии. Обучението комбинира развитие на аналитично и критично мислене, изграждане на задълбочени практически умения в избраната професия и натрупване на личностни качества и междуличностни умения за успех в света на технологиите и изкуствения интелект.

Новият сайт на гимназията е достъпен от: https://buditel.softuni.bg.

Tags:
Comments (3)

3 Responses to “ИТ гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” – училище за програмиране, графичен дизайн и дигитален маркетинг и предприемачество”

 1. Дар Птица says:

  Поздравления за поредното успешно начинание! Сигурни сме, че образованието в Светлина е в пъти по-адекватно и добро и от най-добрите гимназии в България. Планирате ли да реализирате идеята и в други големи градове в страната?

 2. Здравейте, господин Наков!

  Опитвам се да се свържа с Вас, за да обсъдим, ако Ви интересува и Вас, сътрудничество в областта на средното образование. Виждам, че Ваши програми ще емплементирате в частна гимназия от тази година в София. Тъй като безкрайно много харесвам начина и вида на предлаганото от Вас в областта на развитие на дигиталните компетентности за деца, много бих се радвала да сме партньори в Пловдив.
  Ние имаме 20 годишен опит в частното образование и сме единственото международно училище в града. В желанието да отговорим на търсенето и интереса към тази област, бих искала да обмислите вариант за сътрудничество за всички образователни нива – от най-малките до най-големите.
  Предварително благодаря за отделеното време!

  Поздрави,
  Рени Илиева,
  0888421842

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT