Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Масиви и списъци в C#, Java, Python и JavaScript – уебинар

Споделям презентация и видео на тема “Работа с масиви и списъци в C#, Java, JavaScript и Python” от вчерашното включване на живо, в което обясних какво представляват списъчните структури, за какво се ползват и демонстрирах с код на живо на няколко езика за програмиране (C#, Java, Python и JS) основни операции със списъците и масивите: създаване, добавяне на елементи, обхождане, изтриване на елементи, промяна на елементи.

Масиви и списъци – видео

Масиви и списъци – презентация

Масиви и списъци – демонстрационен код

Comments (1)

One Response to “Масиви и списъци в C#, Java, Python и JavaScript – уебинар”

  1. Anonymous says:

    тест

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT